Levon Panos DABAGYAN
Levon Panos DABAGYAN
Yazarın Makaleleri
GAZİ HAZRETLERİ’NİN TÜRKİYESİ: DÜN VE BUGÜN –II-
Merhum, Sultan II. Abdülhamid Hân, 'Meclis-i Mebusan” hakkında söz ederken tarihi değer taşıyan şu açıklamayı yapmışlardır: (-: Padişah olarak bu memleketin tarihinde 'ilk Meclis-i Mebusan”ı ben açtırdım. Fakat mebusların...
GAZİ HAZRETLERİ’NİN TÜRKİYESİ: DÜN VE BUGÜN!... (1)
Gazi Hazretleri'nin Cumhuriyet Türkiye'sini kuruluşundan günümüze ele alacak olursak (1923-2013) Gazi Hazretleri'nin sağlığındaki Türkiye ile günümüz Türkiye'si arasında mukayese kabul etmez farklılıklar...
HEP YAZDIK VE GALİBA HEP YAZIP DURACAĞIZ!...
Evet! Hep yazdık ve galiba da hep yazıp duracağız!... Çünkü, bizler gerçeklere değil, inanmak istediklerimize inanır ve onu körü körüne savunuruz... Bir Parti Başkanı bir hikmet buyurmuş ve enteresan bulduğum için makaleme konu edinmiştim....
KURBAN BAYRAMI VE AJDA PEKKAN!...
Çocukluğumdan günümüze hemen her bayram içimi bir hüzün kaplamıştır!... Bu durumun düşündürücü bir yönü de yoktur. Çünkü; hemen, hemen hiçbir bayram param olmamış, yeterince zevkine varamamışımdır. Lâkin, yine de bayramları...
NİÇİNLERİN SİYASETLE OLAN BAĞI VE ÖTESİ!... - II-
Türkiye'de bir ekol var ki, Osmanlı'dan beri varlığını devam ettirebilmiş ve böylece günümüzde dahi ses duyurabilecek bir mevki elde edebilmiştir!... Merhum Gazi Hazretleri'nin var oldukları, (1923-1938) Cumhuriyetimizin ilk yıllarında...
NİÇİNLERİN SİYASETLE OLAN BAĞI VE ÖTESİ!...
Niçinler ve siyaset dünyası; 'biri diğerine bağlı” iki zıt kardeştir. Yek diğerine bağlantıları ise, milletlerarası politika dünyasındaki değişimlere göre değişir. Daha doğrusu yönlendirilir. Biz, konumuzun muhtevası açısından,...
KANUNİ’DEN, MENDERES’E GÖNÜL DÜNYASI!...
Kanuni Sultan Süleyman'ın nice Fütuhat seferleri dizi yapılacak olsa, emin olunsun, 'renkli camın” önünden kimse ayrılamaz. Zira her bir seferi'ne aziz milletimiz de iştirak etmiş; gaza yolunda nice şehit ve gazi, şanlı tarihimizi...
DÜNLERDEN, BUGÜNLERE BİR BAKIŞ!...
'23 Temmuz 1908” tarihinde ilân edilen 'İkinci Meşrutiyet” olağanüstü bir sevinçle karşılanmış, üstü açık bir fayton'a bir Hoca, bir Papaz ve bir Haham bindirilmiş ve fayton'un basamağında yer alan bir tellal, omzundan...
ADINA POLİTİKA DENEN İĞRENÇ MÜNASEBETLER!...
Devletler arası münasebetlerde ülke çıkarları söz konusu olunca: 'Adına politik münasebetler” dediğimiz ve muhatabı olarak alınan Devleti kandırıp, kendi 'millî menfaatleri” paralelinde kullanmanın, başarı ölçüsüne göre...
Dr. RIZA NUR’UN HATIRATI VE YAKIN TARİHİMİZDEKİ YERİ!...
Hepimizin de bildiği gibi; hatırat değeri, sahibinin kimliğine göre değişir. Meselâ, hatıratın sahibi sıradan bir vatandaşsa, onun değer ölçüsü aile efradının sahibine verdiği değer ölçüsüne göre değişir. Ancak, sahibi şayet devlet...
SON HALİFE’NİN RİSALESİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ!.. Bölüm: II
31 Mart vak'ası, bir irtica ayaklanması değildir. Tam aksi gayet şuurlu ve bilinçli hazırlanmış, mahir bir İhtilâl hareketidir. Günümüz de dahil, her fırsat zuhurunda sabık Padişah'ı; haklı, haksız eleştirerek, vatandaşlarımıza...
SON HALİFE’NİN RİSALESİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ!...
Bölüm I Asırlara dayanan muhteşem Osmanlı İmparatorluğu'nun elbirliğiyle tarihin tozlu sahifelerine gönderilmesinden günümüze geçen takriben bir asırlık zaman, bizlerin tam bir titizlik içinde tarihimizi inceleyebilmemiz açısından...
İngiliz emperyalizmi’nin başarısındaki sır!...
Kraliçe Büyük Elizabeth devrinde başlayan, Kraliçe Viktorya devrinde şahikasına erişen İngiliz İmparatorluk emperyalizmi. "İkinci Cihan Harbi" nihayetinde son bulmuş ve topraklarında güneş batmayan İmparatorluk unvanını ister istemez yitirmiştir....
ERMENİ CEMAATİ BAŞKANI VE ERMENİ MEKTEPLERİ!...
Yunus Emre Hazretleri zamanında şöyle buyurmuş ki, her fert akli gücüne göre nasibini alır: Ne bir eksik, ne bir fazla!... NASİP İŞİ!... 'Kimini dünyada hayvan yaratır, Kimini kendine muhlis kul eyler. * Kimin elini alır, arşa çıkarır;...
ABD’YE BİZ NİÇİN LÂZIMIZ VE BİZDEN NE BEKLER?...
Evet! ABD'ye biz niçin lâzımız ve bizden ne bekler?.. ABD'nin Cihan hâkimiyeti ki, 'İsrail bu plana ortaktır.” Türkiye'ye bakış açısını çok yönlü bir hâkimiyet stratejisinde tabi kılmaktadır. Zira, ülkemizin, 'Doğu...
ORTA-DOĞU CEHENNEMİ VE BİZLER!..
Görüldüğü kadarı ile Orta-Doğu her an siyaset arenasının cehennemi konumuna girebilir: Böyle bir durumda ise, bir değil birden fazla devletler Suriye'nin iç işlerine müdahale edebilir!... Esad rejimine karşı başlatılan ve 2,5 yıldır...
TAÇSIZ SULTANLAR DEVRİ OLDUĞUNA GÖRE KÖPEĞE “PAŞA” ADI KONMASI ÇOK SAYILMAZ!...
Geçtiğimiz günler içinde sabah gazeteleri gözden geçirirken: Bir köpeğin denize atlarken çekilmiş bir fotoğrafı ve köpeğin 'Paşa” adıyla tanıtıldığı resim altı haberi yarı okumuş, yarı okumamıştım ki, hayretler içinde gazeteyi...
ACABA TÜRKİYE’Yİ DE SATAR MI?...
'Haber Türk” yazarlarından Sayın Serdar Turgut, '8 Temmuz 2013” tarihli makalesinde: 'MISIR'I SATAN ABD TÜRKİYE'Yİ DE SATAR MI?” başlığıyla günün aktüalitesini yansıtan bir değerli makale yazmışlar. Değerli...
SIRADAN İNSAN OLMANIN DAYANILMAZ EZİKLİĞİ!...
Herhangi bir ülke bütünlüğünü teşkil eden insanların bütününe günümüz tabiriyle 'Halk” tabiri kullanılmaktadır ki, bu deyim benim bakış açıma ters düşmektedir. Zira, bunu kabullendiğiniz zaman, hemen peşinden 'Halklar”...
SİYASETEN DE OLSA, HER FANİ HADDİNİ BİLMELİDİR!...
SİYASETEN DE OLSA, HER FANİ HADDİNİ BİLMELİDİR!... Evet! Siyaseten de olsa, hemen her faninin haddini bilerek, kırmızı çizgiyi aşmaması, sadece fertlerin kimliklerini değil, aynı zamanda ülkenin millî menfaatlerine de büyük çapta zarar...
GEZİ İÇİN REFERANDUM VE 90 GENÇLİĞİ NE İSTİYOR!...
Sayın Başbakanımız; 'Taksim Gezisi mi; Topçu Kışlası mı mevzuunda. Referanduma gidilsin, İstanbulluya sorulsun, her türlü kararı öpüp başımıza koyarız” buyurmuşlar. Sayın Başbakanımızın iyi niyetine, yapıcı önerilerine diyecek...
MELEK SİNEMASI’NDAN TAKSİM GEZİSİNE!...
Günümüzde (Haziran 2013) Beyoğlu'nun en popüler ve en eski sinema salonlarından, 1924 yılında meşhur İpekçiler tarafından tesis edilen ve (1940-1950)li yıllarda Beyoğlu Sosyetesi'nin pek meşhur bir sinema salonu olan 'Melek Sineması”....
DEVLETLER ARASI MÜNASEBETLER VE DİPLOMASİDE İNCE ÇİZGİ!...
'Kimseye etmem şikâyet ağlarım ben hâlime Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime” - Kemani Serkis Efendi – Cumartesi sabahının ilk saatlerinde (4. suları) Yeşilköy caddelerinde: muhtelif otolar ve peşlerinden giden yarını meçhul...
BERÇ KERESTECİYAN “TÜRKER” EFENDİ’NİN ASIL KİMLİĞİ!..
Irkçılığın bütün dünyada 'çağdışılık”la eş görüldüğü bir devirde, Türkiye'de hâlâ 'Irkçılığın” en mantıksız bir yapı içinde kendine has bir ortam bulabilmesi, cidden hayret vericiliği bir yana, böylesine...
TÜRK ADI HİÇ BİR İDEOLOJİNİN KALKANI DEĞİLDİR!
'Milleti aldatmayacağız! Millete, daima ve daima hakikati söyleyeceğiz. Belki hata ederiz, yanlış şeyleri hakikat zannederiz, fakat bunu millet düzeltsin. Kendimizi kimsenin üstünde görmeğe de hakkımız yoktur!” - Gazi Mustafa Kemal Atatürk...
EFENDİLER!
SÖZ KONUSU OLAN: SON VATAN KALESİ TÜRKİYE'DİR! Önemli not: (Mezkur makalem bütünü ile şahsi görüş ve fikrimi yansıtmaktadır. Mensubu olmaktan şeref duyduğum gazetem hiçbir şekilde makalemdeki görüş ve fikre ortak değildir. Açık...
SÖZ KONUSU OLAN ERMENİ İSE DÜŞÜNMEYE DEĞMEZ!... –III-
Sayın Genel Kurmay Başkanlığı'nın, 'Hürriyet Gazetesine” gönderdiği açıklamaya göre: 'Harbiye Topçu Okulu” ve Millî Savunma Bakanlığı arşivlerine göre, o dönemde Orduda 'Sarkis adında” iki asker var. Baba adı...