Levon Panos DABAGYAN
Levon Panos DABAGYAN
Yazarın Makaleleri
Sahipsiz Ermeni ve Rum mallarının düşündürdükleri!...
'Türk-Ermeni Münasebetleri”nin, 'Türk-Ermeni Meselesine” döndürüldüğü '1915” trajedisinden sonraki yıllar zarfında bir nebze olsun hayırlı ve olumlu noktaya çekilememiştir. 'Bu niçin böyle olmuştur?” diye uzun...
Irkçıların var olma gıdası Ermeniler!...
Evet! Türkiye'de, 'ırkçıların” varolabilme gıdası hiç şüphesiz Ermeniler'dir. Ermeni ırkçılarının da Türkler. Bu zavallılara diyecek hemen hiçbir sözümüz yoktur! Zira ruhi bozukluk içinde oldukları için, tıbbi tedaviye...
İNANÇLAR VE İNSANLARIN KENDİ KENDİLERİNİ ŞARTLANDIRIŞI!...
Hz.Allah (C.C.), biz Hz.Adem zürriyetini temsil eden kullarını yarattığı zaman, yarattığı diğer mahlûkattan ayrı tutmuş ve üstün vasıflarla donanmış olarak yaşadığımız bu fani dünyaya göndermiş!... Ancak biz insanlar, Cenab-ı Hakk'ın...
KARA GÜN DEĞİL, KARA CEHALETİN BİZATİ KENDİSİDİR!...
(283 maden işçimiz) nahak yere hayatından oldu ve biz bu duruma bir takım öften püften kelamlarla bir kılıf geçirerek aklımızca geçiştirmeye çalıştık ki, hâlâ değişen tek bir nokta yoktur?!.. Ne dedik, 'Karagün”, ne dedik, kara...
Sayın Devlet Bahçeli: Biz Ermeniler de en az zatınız kadar şerefliyiz!
Sayın Bahçeli: '3 Mayıs Milliyetçiler Günü II. Türk Gençlik Kurultayı'nda” yaptığı konuşmada, salondaki gençlere 'Türklük sizlerle baki kalacaktır. Türkiye sizlerle bekasını koruyacaktır.” buyurmuşlar ve hitaplarının...
Orantılı veya orantısızın arasındaki fark...
Merhum Gazi Hazretleri, '1 Mayıs” için, 'BAHAR VE ÇİÇEK BAYRAMI” adını yakıştırmış ve böylece hemen herkes dilediği şekilde kutlayabilmenin imkânına kavuşmuştu. Sonraları ise, 'zümre ayırımını” esas alan 'İŞÇİ...
24 NİSAN VE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ÜZERİNE BİR BAKIŞ!...
24 Nisan 1915 Tehcir felaketi ile Çanakkale Şehitlerini anma merasimi aynı tarihlere rastlayınca, beni hayli düşündüren, daha doğrusu yıllardır dikkatimi çeken şu husus olmuştur: Peki, Çanakkale'de bizleri yok etmeye gelmiş bulunan Emperyalist...
MİLLİ KARAKTER YAPIMIZA TERS DÜŞEN TV YAYINLARI!..
Umum milletler tarih boyunca hemen her nevi gücü, Hz. Allah'tan sonra millî karakter yapılarından almışlar ve bu usule riayet etmeyen milletler; başka milletlerin potalarında eriyip gitmişlerdir ki, bu husus hemen...
VURDULU KIRDILI BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ!...
Parlamenterlerimizin yumruklaşmasından sonra, sabıkalı bir ziyaretçinin Parlamento'da CHP Genel Başkanı, Sayın Kılıçdaroğlu'na yumruk atması ve de bir çok küfürleşme olaylarının ard arda dizilmesi, ülkemiz insanını haliyle...
BELEDİYE SEÇİMLERİ VE VATAN SEVGİSİ ÜZERİNE!...
Belediye seçimlerinin üzerinden bir hafta geçti ancak, sular bir türlü durulmadı?... Geçmiş seçimleri dikkate alacak olursak; hiçbir seçimde böylesine trajik sahnelere yer verilmemiştir!... Bilindiği gibi, seçim anlaşmazlığı sebebiyle öldürülen...
İLLE DE İKTİDARDA MI OLMANIZ LAZIM!...
(Yıkılışımızın suçluluklarını birbirimize, daha doğrusu kendimize yüklemek hususunda elimizden gelen yapılmıştır. Fakat bizi asıl yıkan yabancı menfaatleri, onların amansız mücadelelerini bir türlü görmeye muvaffak olmayışımızdır....
TV DİZİLERİ, REKLAMLAR VE İZLEYİCİLERİ
Ülke halkını temelden esir eden ve bu işlemden sonra, onları bölüp parçalayan ve böylece insanları yalnızlığa iten, XX. asrın en enteresan ve asrın en tehlikeli icadı olarak da dillere destan bir buluştur. 1952 yılında test...
TARİH TEKERRÜR EDER Mİ!...
Merhum, M. A. Ersoy; 'Şayet ders alınması bilinmezse” buyurmuşlardır ve zaten doğru olanı da budur. Zira, tarihi hatalardan ders almasını bilmeyen bir ulusuz! Sebebi basit; bizlere tarih öğretilmemiş, sevdirilmemiş ve gerçek tarih ise her...
SADECE ABD’NİN İŞGALLERİNİN MEŞRU SAYILMASI VE TÜRKİYE’NİN BAKIŞ AÇISINDAKİ FAKTÖRLER!...
Evet! Sadece 'ABD'nin işgalleri mi meşru sayılmaktadır?...” Zira, bilhassa son yıllarda Orta-Doğu'yu adeta hallaç pamuğuna çeviren ABD ve İsrail, nasıl arzu ediyorlarsa, öyle hareket etmekte ve diledikleri gibi at koşturmaktadırlar.... Peki, bu...
ŞAYET ERMENİSTAN’IN PETROLÜ OLSAYDI!...
Evet! Şayet Ermenistan'ın petrolü olsaydı, günümüzde bu derece kimsesiz olur muydu?!.. Hiç sanmıyorum! Zira bu kahpe alem: 'Ye kürküm dünyasıdır!...” Günümüz Ermenistan'ı nasıl bir diyardır, toprakları ne derece verimlidir,...
IRKİ HARSLAR VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ!...
Türkiye; asırlara dayanan muhteşem bir İmparatorluğun sükut ettiği dönem içinde, kanımız pahasına elde tutabildiğimiz anavatan toprakları üzerinde tesis edilmiş bir Cumhuriyet Devletidir. Dolayısıyla, İmparatorluğumuzun mirası bir çok...
YÜCE PARLAMENTERLERİMİZ! LÜTFEN KENDİNİZE DÖNÜN!...
Sayın Parlamenterlerimiz! Bu mantıksız çatışmalarınıza ne zaman dur diyecesiniz?... Mantıksız diyorum, zira, yekdiğerinizi hasım görmekten dolayı, basiretleriniz bağlanmış ve hemen her gün yekdiğerinize veryansın edip durmaktasınız?!.....
SAHİ! ACABA BİZ BİZE BENZİYOR MUYUZ?...
Acaba, 'Biz Bize Benziyor muyuz” suali, günümüzde bazı sebeplerden dolayı İstanbul'a göç etmiş bulunan bir 'Erzurumluya” sorulacak olsa, hiç şüpheniz olmasın vereceği cevap şu olacaktır: 'İSTANBUL NEÇİ, ERZURUM YAYLA”....
MARMARA’NIN İNCİLERİNDEN, SEMT-İ YENİ-KAPU DÜNLERDE VE GÜNÜMÜZDE - II-
TARİHİ SEMTİN UĞRADIĞI İLK FELÂKET (1782) (1782) yılında zuhur eden 'Büyük İstanbul Yangını”, henüz körpecik bir sahil semti konumundaki Yeni-Kapu'yu da dehşetengiz alevleriyle tamamen yutup yok etmiş ve fakat, devletinden ve...
MARMARA’NIN İNCİLERİNDEN, SEMT-İ YENİ-KAPU “DÜNLERDE VE GÜNÜMÜZDE!...” -I-
Tarihi ve Osmanlı açısından insani değer taşıyan, Marmara-Denizi sahillerinden Yeni-Kapu semti, (1760-2014) günümüz insanı için sadece bir sahil semti olmanın dışında hemen hiçbir mana ifade etmez. Meselenin en hazin tarafı da, mezkûr semt,...
İKİ UĞURSUZ SAVAŞ VE BİR İMPARATORLUĞUN SONU!...
'BALKAN SAVAŞLARI VE HEMEN PEŞİNDEN GELEN BİRİNCİ CİHAN HARBİ” bizlerin sadece cihan hâkimiyetine değil, aynı zamanda muhteşem bir imparatorluğumuzun sonunu getirmişti ki, buna rağmen ders alamamış ve kendimize yepyeni bir...
PARLAMENTERLERİMİZ VE CİHANA BAKIŞ AÇILARI!...
Ne hikmeti varsa, Parlamenterlerimiz, 'TCBMM”ine ayak basar basmaz, mensubu bulundukları millet onlar için sadece 'araç olarak” değer taşımakta ve sonrasına boş vermektedirler. Meselâ; 'adaylığını...
AYIK KARŞILAYAMADIĞIMIZ YILBAŞILAR VEYA NOEL!...
'Bir elde kadeh, bir elde Kur'an, Bir helâldir işimiz, bir haram, Şu yarım yamalak dünyada, Ne tam kâfiriz, ne Müslüman!...” <Ömer Hayyam> Yeni bir yılı karşılarken Ulu Yaratıcıya, şükürlerimizi sunarak,...
DİNLER ARASI ÇATIŞMALAR KİMLERİN İŞİNE YARAR?...
Yeni yılın ilk günlerine tesadüf eden mezkûr makalemi daha değişik ve okuyucularımı neşelendiren bir konuya ayırmayı çok isterdim. Ancak, bir gençlik derneği tarafından tertiplenen 'Yılbaşı kutlamalarını protesto eden” bir miting...
AİHM’İN KARARI VE GERÇEKLERDEN BİR NUMUNE!...
Ne İsviçre'nin tutumu, ne Doğu Perinçek'in iddiası ve ne de AİHM'nin aldığı karar. Bendenizi kattiyyen alâkadar etmemiştir ve bundan sonra da edeceğini hiç sanmıyorum. Zira, siyaseten alınan ve o...
PARLAMENTOMUZ, BASINIMIZ VE BİZLERE SUNULANLAR!...
Çağdaş Türkiye'nin, Çağdaş Parlamento ve Medyası nereye koşuyor? Kime ne hizmeti veriyor?... Bizim meçhulümüzdür?... Parlamentomuz da bazı milletvekilleri; sille tokan birbirlerine giriyor, dahası ağza alınmadık küfürlerle ferdi seviyelerini...
GAZİ HAZRETLERİ’NİN TÜRKİYESİ: DÜN VE BUGÜN –III-
Bu hafta kaleme aldığımız son bölümde, Gazi Hazretleri'nin Türkiyesi; dün ve bugün kıyaslamalarına göre değerlendirildiğinde, karşımıza çıkan menfi görünümlerin bizlerde bıraktığı ürpertici izleri düşünecek olursak, şu...