Levon Panos DABAGYAN
Levon Panos DABAGYAN
Yazarın Makaleleri
ASKER KAÇAKLARI VE VATAN HİZMETİ!...
Bendeniz 1933 doğumluyum. 1954'te Vatani hizmete çağrıldığımda Vatani hizmet süresi: (Piyade sınıfı, daha doğrusu Karacıların 24 aydı, Jandarma: 30 Ay, Bahriye ise: 36 aydı.) Bendeniz, sırf denizci olabilmek için Bahriye'yi seçmiş...
İSTANBUL’UN UNUTULAN SEMTLERİ
İSTANBUL BÖREKÇİLERİ VE GEL GEL BÖREKÇİSİ -I- İstanbul'un meşhur Börekçileri, Şehrin folklorunda kendine has yerini çoktan almış ve fakat, günümüze kadar varlığını tam olarak sürdürememiştir. Zira, 1965'lerden itibaren...
SOYDAŞLIK VE YURTTAŞLIK ÖRTÜŞMEDİKÇE!...
Evet! 'Irkdaşlık ve Yurttaşlık örtüşmedikçe” hangi ülke olursa olsun, asla huzur bulamaz!... Misal mi istersiniz, hemen cevaplayalım; 'ABD'deki son trajik vak'a” en canlı misaldir!.. Bir zenci çocuğu oyuncak tabanca ile...
İSTANBUL’UN UNUTULAN SEMTLERİ
GÜNÜMÜZDE PEK HATIRLANMAYAN 'HALK EVLERİ” -IX- Eminönü-Halkevi'nin özet tarihçesini sunmadan (1932-1951) bir nebze olsun 'Halk-Evleri”nin kuruluş gayesi üzerinde durmamız elzemdir. Zira, 'kültür faaliyetlerine”, 'Siyasetin...
KÜÇÜK MESELELERDEN BİR DEMET!...
Bizdeki büyük, büyük ve de 'millî meselelerimizi” kimselere asla bırakmayan bazı kalemlerimiz, partizanca kavgalarla, asrımızın süper devletleri hakkında siyasî hikmetler yumurtlamakla vs. pek ziyade meşgul olduklarından, bizim özenle...
İSTANBUL’UN UNUTULAN SEMTLERİ
<YENİ-CAMİ VE BAHÇEKAPUSU VAK'ALARI> -VIII- Sirkeci ve Bahçekapusu çevresi, ülkenin iç ve dış siyasî akımları paralelinde gelişen bir takım menfi durumlarda, başrol oyuncusu istemeden de olsa semtin Yahudileri olmuş ve konuda öylesine...
İSTANBUL’UN UNUTULAN SEMTLERİ
<Eminönü Külliyatı> -VII- EMİNÖNÜ MESCİTLERİ Eminönü-Limanı'ndaki meşhur 'Selâtin-Camileri'nden ayrı olarak sûr dışında inşa edilmiş ve günümüzde mevcut olmayan Mescitler de vardı. (8 Kasım 2014) Bunların başlıcalarını...
İSTANBUL VAPURLARI VE “ARTEMİS” EFENDİ!...
Pazar günkü 'Milliyet”te 'İSTANBUL VAPURLARI” başlıklı bir makale gördüm, renkli vapur resimleriyle donanmış magazin yönlü bu yazıyı okumak istediğimde, ilk ana fotoğraf altını gözden geçirdim ve şu gerçekle karşılaştım:...
İSTANBUL’UN UNUTULAN SEMTLERİ
<Eminönü ve kardeş semtler>-VI- Değil semtlerin, bir tek mahallenin dahi kendine özgü bir yaşantı hikâyesi vardır. Yani, hemen her semt, her mahalle kendine has hikayelerin başlı başına menbaıdır!.. 'Vak'a-i Hayriye” –...
İSTANBUL’UN UNUTULAN SEMTLERİ
<Eminönü-Sirkeci-Bahçekapu-Cağaloğlu> -V- Unutulan da değil. Aslında 'Unutturulan” semtleri dense yeridir. Zira, şu an mevzumuz 'Eminönü” olduğuna göre. Bizim iddiamızın doğruluk derecesini, meskur semtin hikayesi içinde...
İstanbul’un Unutulan Semtleri -IV-
İSTANBUL'UN UNUTULAN SEMTLERİ <Eminönü-Sirkeci-Cağaloğlu> -IV- Evet! Günümüzde de cıvıl, cıvıl Eminönü başta olmak üzere kayda geçtiğim meşhur semtler, asıl kimliklerini yaşatan özelliklerini çoktan yitirmişlerdir. Mesela...
İSTANBUL’UN UNUTULAN SEMTLERİ
<Çarşıkapu-Kapalıçarşı-Mahmudpaşa> -III- Denecektir ki: 'başlıkta adı geçen mahalleri hemen her nesil bilir, ayrıca tanıtıma ne lüzum var?...” Hayır! Bu görüş yanlıştır. Zira, her dönemin kendine has özellikleri vardır....
İSTANBUL’UN UNUTULAN SEMTLERİ
<Tramvaylar – Laleli ve Bâyezid> -II- Osmanlı dönemi İstanbul'unun günlük yaşantısına katkıda bulunmuş ve yıllarca İstanbul halkına hizmet sunmuş bulunan çilekeş Tramvay ilk atlı, bilahare ceyranlı dönemlerinde nice İstanbul...
İSTANBUL’UN UNUTULAN SEMTLERİ
<Kemaliye Cad. Aksaray, Laleli-Bâyezid> - I- Kemaliye Caddesi ile diğer iki semtin birlikte kayda geçilmesindeki başlıca sebep, doğrudan yekdiğeriyle bağlantılı oluşlarıdır. En azından benim neslimin (1933) rahatlıkla hatırlayacağı...
İSTANBUL’UN UNUTULAN SEMTLERİ -IV-
1930'lu yıllar, dünya ülkelerinin için, için kaynayan birer barut fıçısı olarak, dünya savaşı sancıları çektiği yıllardı... (1938-1945) benim neslimin rahatlıkla, en azından hissedebileceği bazı hususlar vardı ki, biz çocuklar...
İSTANBUL’UN UNUTULAN SEMTLERİ SEMT-İ YENİ-KAPU -III-
Yeni-Kapu adıyla alâkalı bir de çok şık ve enteresan bir yakıştırma var. Gerçi bir çoğumuzun muhtelif kaynaklardan istifade ederek öğrenip bildiği bir yakıştırmadır. Yakıştırma diyorum, zira mevzubahis hikâyeye uyum sağlayabilecek...
İSTANBUL’UN UNUTULAN SEMTLERİ SEMT-İ YENİ-KAPU -II-
BELİSARİUS ZİNDANI VEYA PAPAZ KULESİ Eremya Çelebi ve İnciciyan gibi ünlü tarihçilere göre; 'Papaz Kulesi” namıyla bilinen malûm Kule, kahraman bir Bizans Kumandanı olarak anılan ünlü 'Belisarius”. İmparator Justtinianus adına:...
İSTANBUL’UN UNUTULAN SEMTLERİ
UNUTULANLARDAN 'SEMT-İ YENİ-KAPU” -I- 'HÜRRİYET” Gazetesi'nin '22 Ağustos 2014 Cuma” tarihli 'KİTAP” ilavesinde, saygıdeğer Doğan Hızlan Beyefendi'nin, 'İSTANBUL SADECE PERA DEMEK DEĞİLDİR” serlevhasıyla...
SAFKAN ERMENİYİM VE ERMENİLİĞİMLE ŞEREF DUYARIM! –III-
Bendenize bu tür başlık attıran zihniyete lânet ediyorum! Zira, böylesi davranışlar hiçbir zaman kulağa hoş gelmez. Çünkü, ırki farklılık nesnesini dile getirir!... Muhtelif kavimlerin bir arada yaşamaları, aynı vatanı, aynı bayrağı,...
SAFKAN ERMENİYİM VE ERMENLİĞİMLE ŞEREF DUYARIM! –II-
'Öksüz olanın günahı sadece yalnızlığıdır. Ancak Hz.Allah'ın mukaddes eli onu korur!” <Levon P. DAĞAĞYAN> Bendeniz, '5 yaşında” kemale ermiştim diyebilirim. Hatırlıyorum da; mahalle arkadaşlarım çocukluğun zevkini...
SAFKAN ERMENİYİM VE ERMENİLİĞİMLE ŞEREF DUYARIM!... -I-
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanı, geçtiğim Salı NTV'de yaptığı konuşmasında, Ermenileri ilgilendiren bir soruda şöyle buyurmuş: (Ben köken itibarıyla Rizeliyim, doğma büyüme İstanbulluyum, bu kadar... Benim için mesela...
Atatürk muz değildir, her tada uymaz!...
Evet, Hanımlar, evet Beyler! Kendi gönül isteğimize göre bir Atatürk olmaz, olamaz! Gazi hazretleri kendine has fikirleri ve görüşleri olan istisnai bir Şahsiyetti! Nevi şahısları bize değil, bizlerin kendilerine uyum sağlamamız tabidir. Aksi...
Şayet ulanlarla dolmuş olmasaydı, ulan denebilir miydi!...
Evet! Cihan'ın nadir değerlerinden birisi olan, Belde-i Şahane, şayet 'ulanlarla” dolmuş olmasaydı, hiç 'ulan” tabiri kullanılabilir miydi!... (ULAN NEW-YORK, ULAN LONDRA, ULAN TEL-AVİV, ULAN İZMİR vs.) değil de, niçin ille...
Cenab-ı Hak değil ama, kulları ayırım yapmaktadır!...
Evet! Cenab-ı Hak değil ama, biz inanan kulları ayırım yapmaktayız. Hem de öylesine ayırım yapmaktayız ki; telâfisi imkansız düşmanlıklara kendi ellerimizle zemin hazırlamaktayız!.. Bu tehlikeli akıma, dur denecek yerde, bilhassa üstüne,...
Haçlı Türk çocukları ve düşündürücü noktaları!...
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Kemal Yurtnaç: 'Yurt dışında yaşayan Türk ailelerden alınan çocukların çoğuna Haç takıldığını söylemişler.” Ve ilaveten: 'Şuanda elimizde istatiki bir...
Belde-i Şahane’den, “Ulan” İstanbul’a!...
'Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre değer.” - Yahya Kemal- Asırlarca Türk İmparatorluğuna payitahtlık etmek şerefine erişmiş, nice Türk...
Şayet tarihçiler siyaset yapmasaydı!...
'Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl Olsun artık kanlarımın hepsi helal. Edebiyen sana yok, ırkına yok iznihlal. Hakkıdır, hür yaşamış Bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin İstiklâl.” - Mehmet Akif...

İstanbul Fatura Basımı

avukat kartvizit

evden eve nakliyat

ofis taşımacılığı