Levon Panos DABAGYAN
Levon Panos DABAGYAN
Yazarın Makaleleri
TÜRK-ERMENİLERİNE HİÇ KİMSE, AMA HİÇ KİMSE VATAN HAİNİ DİYEMEZ!
EVET! Hiç kimse, ama hiç kimse Türkiye-Ermenilerine “Vatan haini” yaftası yapıştıramaz! Böylesi sorumsuzlar: (Hz. Allah katında da, kul huzurunda da hiçbir surette itibar görmez, göremez!) Biz Ermeniler bu mukaddes topraklarda ezelde...
BİR GAZETE DUAYENİNİN VAHİM HATASI!...
Geçmişte; “halkın sesi ve kulağı” gazete değil, doğrudan “Köşe Yazarları” idi. Gazete ise, “Günlük ve aktüel haber” açısından okuyucuların, olan biten hakkındaki bilgi ihtiyacını karşılamaya çalışırdı....
İSTANBUL'UN KÜLTÜR MEMBAI BÂYEZİD-SAHHAFLAR ÇARŞISI
İstanbul'un kadim Sahhaflar Çarşısı'nın; "baharat ve rutubetle karışık, eski kitap kokan" mistik havasını teneffüs etmiş, nadir şanslı kalemlerdenim diyebilirim. Benim, "Bâyezid-Sahhaflar Çarşısı" ile tanışmam, (1945 yılında...
SAHHÂFLAR ÇARŞISI VE KÖŞE YAZARLARI
Bâyezid-Sahhâflar Çarşısı’nın yıllar, yılı İstanbul halkına kültür sahasında nice, nice hizmetler sunmuş ve bir çok öğrencinin yanı sıra, nice kitap sever, nice yazar ve çizere; meraklısı için paha biçilmez derecede değer...
2010 TÜRKİYESİ'NDE HALKIMIZ NE DURUMDA !... -I-
Evet, "2010 Türkiye'sinde halkımız ne durumda? Barışık mı, Yoksa, yek diğerine küs mü?... Muhakkak ki küs değil. Ama hiç olmazsa umutlu olsun değil mi!... Hayır değil! Ve zaten olamaz da! Çünkü, olsun gazeteler ve olsun Tv kanallarındaki...
BİRİLERİ BU GERÇEĞİ GÖRMELİ!...
Evet, İsrail bir gerçektir ve bu gerçeği hızla karanlıklara sürükleyen yanlışlara her geçen gün bir adım daha yaklaştığını da görmemek veya görememek basiretsizliğine uğramak, sadece İsrail için değil, umum insanlık için pek korkunç...
İSRAİL MOSSAD VE KURTLAR VADİSİ!...
Bilindiği gibi; “tuzak odasındaki görüşmede hazır bulunan İsrailli gazetecilere hitap eden, İsrail Dış İşleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, ibranice olarak, şu düşündürücü sözleri sarf etmiş. Gerçi bir sır olmayıp, hemen...
DİPLOMASİDE İNCE ÇİZGİ!...
Evet, nedir “diplomaside ince çizgi?” Nasıl bir mânâ ifade etmektedir?.. Şunu ifade etmektedir; “ipleri koparacak raddeye getirmeden, mahir bir manevra ile tehlikeli durumu önleyebilmek san’atı. Evet bunu ifade eder ve bu san’attan...
SAYIN YİĞİT BULUT, PROF. DR. ZEKERİYA BEYAZ VE ROBER KOPTAŞ!...
“Sadece bir ülke için değil, Umum insanlık için Tarih, En güvenilir rehberdir; Yeter ki dürüst yazılmış olsun.” -Levon Panos Dabağyan- Sayın Yiğit BULUT: Saygıdeğer “Büyük Patrik, Metropolit Bartholomeos Cenaplarına hitaben:...
LÂNET OLSUN BÖYLE VATANSEVERLİĞE!... -II-
“Herhangi bir kavim, kendi öz vatanında “Dini ve etnik açıdan” (AZINLIK SAYILIP) bir nevi dışlanıyorsa, o ülkede bazı yanlışlar var ve bu yanlışlar her daim, “Emperyalist Devletlerin ekmeğine yağ sürmektedir.”...
LÂNET OLSUN BÖYLE VATANSEVERLİĞE!... -I-
“Hamaset duygularla hareket etmek öylesine kanımıza işlemiş ki; basiretsizlik içinde her önümüze çıkana saldırmakta ve bunun da vatanperverlik (!) olduğuna maalesef inanmaktayız?!...” - Levon Panos Dabağyan- Yüce Atatürk’ümüzün...
İKİ DEVLET – BİR MİLLET FELSEFESİ!...
“Siyasilerimiz: “Millî Menfaatler” bahsinde, temel görüş olarak, dünya meselelerinde dahi “soy birliği inancını” esas almakta ve böylesi bir felsefeye aşırı inanç beslemektedirler!.. Bu bütünü ile doğru mudur?...”...
GLOBALİZM VEYA GLOBALLEŞME!...
"Medeniyetler, yıldızlar gibidir; doğar, yükselir ve kayar..." - Levon Panos Dabağyan - Yazımın başında da belirttiğim gibi "Medeniyetler de yıldızlar gibidir; doğar, yükselir ve bazen erken, bazen geç kayar gider..." Bu niçin böyledir?......
GERÇEKTE BİZ BİZE BENZİYORMUYUZ!..
"Eskiden; Biz Bize Benzeriz derdik. Günümüzde; acaba aynı konumda mıyız?.." - Levon Panos Dabağyan- Süper devletlerin aralarındaki; pastadan büyük pay alabilme mücadeleleri, sadece dünya ülkelerinin dengelerini bozmamış, aynı zamanda umum...
SOYDAŞLIĞIN: NEGATİF VE POZİTİF YÖNLERİ!..
"Sabır insanı gerçeğe, Gerçekse Hz. Allah'ın adaletine götürür." - Levon Panos Dabağyan- "Soydaş olmak", yânî bir ırkın soyuna mensup olmak. Bu bir insana ne kazandırır, ne kaybettirir?.. Bu problemi en âlâ şekilde çözebileceklerden...
"LOZAN" BİZE NE VERDİ, NELER ALDI!...
O malûm, "Sevres Antlaşması" (10 Ağustos 1920) emperyalistlerin arzuladıkları neticeye ulaştıramayınca, bu sefer de bir başka plânlarını yürürlüğe sokmuşlar ve tarihi "Lozan Konferansı" böylece devreye girdiğinde, iğrenç plânlarını...
SEVR-LOZAN VE TÜRKİYE'DE AZINLIKLAR
"LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI": "İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında aktedilen o malûm Sevres Antlaşması'nın değişik bir versiyonu, yânî "bir aldatmaca ürünü" olduğunu, daha sonraki yıllarda meydana gelmiş, daha doğrusu emperyalistlerce...
KİMLERDİR BU HIRİSTİYAN VATANDAŞLAR?...
Tarih oturumlarında, Türkiye’nin iç meselelerinde; siyasilerimiz ve bürokratlarımız, ana-muhalefet, muhalefet ve iktidar partilerimiz, “Millet Bütünlüğü” bahislerinde, söz birliği etmişçesine şöyle buyurmaktadırlar: (Türk,...
CENNETMEKÂN SULTAN II. ABDÜHAMİD HÂN VE ADI ETRAFINDAKİ EFSANENİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ!...
“15 Mart 2009 Pazar” tarihli (HABER TÜRK GAZETESİNDE) Murad Bardakçı imzalı ve “Sultan II. Abdülhamid Hân ile alâkalı iki gün süren bir tefrikasını okudum. Kendisine “Tarihçiden” ziyade, “Gazeteci” denmesinden...
EMPERYALİSTLERİN TÜRKİYE-AZERBAYCAN POLİTİKASININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ!..
"Bir anlaşmazlık uzun sürerse; iki taraf da, haksız demektir." -Voltaire- "27 Şubat 2009 Cuma" tarihli gazetemizde okuduk: (Hocalı Katliâmının 17. yıldönümünde, ABD. Washington'da toplanan küçük bir grup Azeri: "Ermenistan-Büyükelçiliği"...
22 ŞUBAT 2009 PAZAR TÜRKİYE’DE MANZARAİ UMUMİYE
“Mevzubahis Vatansa gerisi teferruattır.” - M.K.Atatürk - Evet! Yüce Başbuğumuz Atatürk’ümüzün buyurdukları gibi: (Mevzubahis vatansa, gerisi teferruattır.) Dolayısıyla, günümüz Türkiyesi’nde açıklıkla ve de en...
TÜRKİYE-AZERBAYCAN-ERMENİSTAN VE TÜRKİYE ERMENİLERİ’NİN KONUMU
1965’lerden bu yana, Türkiye’yi pek ziyade huzursuz kılan şu malûm “Ermeni Meselesi veya Tehciri” niçin bir türlü hal yoluna sokulamamış, niçin olumlu bir çare bulunanamıştır?.. Bu iki faktör üzerinde durulduğu zaman,...
SESSİZLİĞİN SESİ!...
Niçin sessizlik?.. Çünkü, "Türk-Ermenileri"nin sesini duyurabilmesi, zorluk bir yana, hiç mi hiç mümkün değildir. Zira, biz Ermenilere karşı samimi olan pek az vatandaş mevcuttur. Çünkü, "ses duyurucu kuruluşlar" Türk-Ermenisine sadece bir...
TÜRKİYE’DE AZINLIKLAR MESELESİ!...
Bilindiği, daha doğrusu pek hatırlanmak istenmediği gibi, Türkiye bir İmparatorluğun devamı olan bir ülkedir. Yânî aynı ırktan olmayan muhtelif etnik gruplardan müteşekil bir millî yapıya sahiptir. Dolayısıyla, “Türkiye” adı,...
KAPILARI İŞARETLEYENLER ÇAPULCU DEĞİL ONLARI BU YANLIŞA SÜRÜKLEYENLER SÖZDE AYDINLARIMIZDI
"Güz Sancısı" veya "Sonbahar Sancısı" adlı ve Tomris Giritlioğlu'nun; "6-7 Eylül 1955" tarihinde zuhur etmiş bulunan dehşetengiz bir vak'a ile âlâkalı filminden söz eden, Ertuğrul Özkök Bey, değerli makalelerinde bu menhus konuya...
DOBRA DOBRA NAZIM HİKMET
“Yirmi dört saatte, yirmi dört saat LENİN Yirmi dört saat MARKS Yirmi dört saat ENGELS” - Nazım HİKMET - Günümüzde “İade-i itibar”, yânî “Vatandaşlık hakkının iade edilmesiyle şereflendirilen ünlü Şair Nazım...
CİHAN MİLLETLERİNİN AYNASI GAZZE!!!....
"Ne şerefli bir adı var, Ne bir büyük maksadı var, Yalnız her gün zedelenen İki yoluk kanadı var." - Orhan SEYFİ - Evet! "Gazi, Gazze" umum Cihan Milletleri'nin; kimliğini, maddiyata tapınışının en âlâ tasviri ve aynasıdır!... Nitekim,...