Levon Panos DABAGYAN
Levon Panos DABAGYAN
Yazarın Makaleleri
O HALDE TEHCİR OLMUŞTUR!...
Bölüm: 2 Yok Soykırımdır, yok değildir iddiaları bir diğerini takip etsin. Diğer taraftan bu konularla bilhassa ilgilenen MHP Lideri, Sayın Bahçeli, öyle bir iddia ile konuya eğildi ki, inkârı gayrı kabildir!... Basında neşredilmiş olan...
1915 FELAKETİ KAOSU VE TÜRKİYE ERMENİLERİ’NİN MAKUS TALİHİ!...
- Bölüm: 1 - Takriben, 1965'lerden beridir ki, 'Türk-Ermeni” münasebetleri menfi yönde gelişmeye başlamış ve her geçen gün menfi açıdan biraz daha gelişerek, Azerbaycan kamburunun da eklenmesiyle, günümüzdeki vahim noktaya erişmiştir....
MADDİYATIN KÖLELERİ!...
Hangi rejim, hangi renkte olursa olsun, insanlar gönüllü köleler haline getirilmişler ve de gıkları çıkmamaktadır!... Şurası bir gerçektir ki, ABD'nin ayak bastığı hemen her ülke (Kızlı Çin)de dahil, maddiyatın kölesi olup çıkmıştır......
KÂFİR OLMANIN AKIL ALMAZ EZİKLİĞİ!...
Türkiye'de doğmuş ve o ülkede hayat kurmuş bir Hıristiyan ve bir de Ermeni asıllı isen; Büyük iş sahibi dahi olsan, huzurlu, sakin bir hayat sürebilmen hayli zordur diyebilirim!... Hoş; ki nasıl isterse, öyle düşünsün diyerek, hayatını...
ŞAMAR OĞLANINA ÇEVRİLEN ERMENİ KAVİMİ VE “ERMENİ YALANI” KONUSUNUN AYRINTILARI
Önceki makalemde değinmiştim, şimdi tekrarlıyorum: (Ülke içinde bir milyon civarı nüfusu kalmış ve de yarı aç, yarı tok, yeni bir günü ancak karşılayabilen, pek talihsiz Ermenistan halkı, bu halinde daha kendi dertleriyle baş, başa bırakılmamakta...
CEMİYET-İ AKVAM’DAN, B.M. TEŞKİLÂTI’NA İNSANOĞLU’NUN HARCANAN YILLARI!...
DEĞERLİ OKUYUCULARIMA ZARURİ AÇIKLAMA! Saygıdeğer Okuyucularım! Cümle âlinizin bildiği gibi, uzun zamandır sizlerden uzak kalmaktaydım ve tabii ki, bu bir mecburiyetin meydana getirdiği bir zaruretti. Zaruret diyorum, zira mecburiyeti aşan bir...
MİLLETLER ARASI ANLAŞMAZLIKLARDA BÜTÜN KÖPRÜLERİ ATMAK, DİPLOMASİ DEĞİLDİR!...
MİLLETLER ARASI ANLAŞMAZLIKLARDA BÜTÜN KÖPRÜLERİ ATMAK, DİPLOMASİ DEĞİLDİR!... Hangi alanda olursa olsun, 'Milletlerarası münasebetlerde sözün bittiği yerde anlaşmazlık zuhur edince; derakap köprüleri bir bütün olarak atmak, mezkur...
MERTLİK, KAHRAMANLIK, ASALET!...
Evet! 'Mertlik, Kahramanlık, Asalet” bu üç unsur hemen her milletin hassasiyetle üzerlerinde durdukları nesnelerdir. Ne var ki, savaş alanlarında üçünün de değer ve hikmetleri derakap rafa kaldırılır... Bu niçin böyle olur? Böyle...
EMPERYALİSTLER KISKACINDA T Ü R K İ Y E !..
O malûm 'İt-dalaşı” hava sürtüşmelerini cümlemiz hatırlarız ve zaten yakın tarihimizin pek enteresan bir sürtüşmenin doğrudan adresidir ve de hafızalarımızda yer edebilecek derecede iki kamu devlet Havacıları arasında meydana getirilmiş...
YENİ BİR DEHŞETENGİZ SAVAŞ SİSTEMİ ÜZERİNE BİR YORUM!...
Medeni alemin var oluşundan bu yana, Milletler tarihini her daim 'Galip devletler yazmış”, hadiselerin olumlu veya olumsuz yönlerini, galip devletlerin yorumlarına göre kayıtlara geçilmiştir. Dolayısıyla, bilhassa 'Savaş tarihlerini”...
ŞU (SÖZDE SOYKIRIMI) MESELESİ!...
Evet! Şu 'Sözde Soykırımı” meselesi!... Öyle bir mesele ki, hemen hiçbir lâbirent onun kadar karmaşık değildir!... İlk şu deyim üzerinde duralım; 'Sözde Soykırım”... 'Sözde” tabirini kullanmak, mezkûr meselede neyi...
DÜNLERDEN GÜNÜMÜZE NOTLAR!....
Türk San'at Musikisi, Klasik Batı Musikisi ve yozlaştırılmadan önceki 'Hafif Batı Musikisi”, Feridun Fazıl Tülbentçi'nin 'Tarih Sohbetleri” ve Orhan Boran ile Celal Şahin, Erkan Yolaç ve Spor Spikerleri içinde özel bir...
TV’DE SİLÂHLAR KONUŞUYOR!...
ABD. Hollywood'un ağırbaşlı jönlerinden, Musevi asıllı bir Alan Ladd vardı: (1913-1964) Uzun yıllar pek değişmeyen partneri, Amerikan Sineması'nın unutulmaz afetlerinden, Veronica Lake (1919-1973) ile birlikte çevirdiği, 'This...
ÜNSÜZLER VE TELEVİZYON!...
Ünü olmayan sıradan vatandaşların yegane eğlence araçları olan televizyon, hemen hiçbir yayınında kendisinden beklenen hizmeti vermemekte ve tam aksi, Ünsüzlerin başlarındaki dertleri yetmezmiş gibi bir de olmadık mor haber, temsil vs. varsa,...
MESİRE-İ FLORYA <İstanbul’dan Serpintiler>
'Sur-İçi”nin en meşhur mesirelerinden Florya, 1957 İstimlakine kadar, öz varlığını sürdürebilmişti. Deniz banyosu ve kır mesiresi olarak adeta eşsiz sayılabilecek Florya'nın bir özelliği de; bizzat Gazi Hazretleri tarafından...
TÜRKİYE ERMENİLERİ’NİN CEFÂKÂR DOSTU
Evet! Yağan rahmete rağmen, cami avlusu ve kabristandaki izdiham, gerçekten bahse değerdi. Zira yüzler değil, binlerce vatandaş bu büyük Yazarı son yolculuğunda yalnız bırakmamıştır. 22 Haziran 1927 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen...
ÜNSÜZLERİN SESİ NİÇİN DUYULMAZ?...
Politika ve san'at dünyamızdan yıllar yılı nice değerli şahsiyetler gelip geçmiş ve bu trafik ebede kadar devam edip gidecektir. Henüz kaybettiğimiz merhum Levent Kırca üstadımız da bu kervana son katılanlardandır. Nur içinde yatsın,...
ŞAYET DERS ALMASINI BİLSEYDİK!...
Milli şairimiz, Mehmet Akif Ersoy'un buyurdukları gibi, 'şayet ders almasını bilseydik” hiç böylesi durumlarla karşılaşır mıydık!... Terör faciasından vatandaş kaybımız (102'ye) çıkmış. Ama, bizler hâlâ 'sen-ben”...
LEVENT KIRCA’NIN ŞARLO’YA BENZETİLMESİ DOĞRU MUDUR?...
Geçen hafta yitirdiğimiz büyük Türk Komedyeni ve Tiyatro adamı merhum üstat Levent Kırca'yı, (1950-2015) seven sanat dünyasının bazı meşhurları: Dünya çapında, sinema ve sahne komedyeni olan Şarlo'yu esas alarak; 'Türkiye'nin...
MÜTTEFİKLİK MESELESİ VE ÖTESİ!...
Tarihi incelediğiniz zaman bizim milletlerle olan temaslarımızda siyasî veya stratejik açıdan müttefiklik söz konusu olunca, bizim tarih boyunca, her daim tek taraflı bir görüşü savunmuş olmamız, bizlere 'Milli kazanç yerine, Millî zarar...
TEHLİKELİ DEĞERLENDİRMELER!...
Günümüz Türkiye'si; üst düzey bürokratı, parlamenterleri ve kendilerini 'Dördüncü Kuvvet” kabul eden 'Yazılı ve Sesli Basınımız” yani 'Medyamızla” birlikte, Aziz Milletimiz ve dünya huzurunda çok çetin bir imtihan...
ERMENİSTAN ERMENİLERİ VE BİZLER!...
Bizim siyasilerimiz, başta bürokratlarımız olmak üzere, Ermenistan'a ve Ermenistan Ermenilerine hiçbir zaman sıcak bakmamış, her daim menfi tavır almıştır. Ancak, buna rağmen yine de Ermenistan Ermenileri'nin Türkiye'ye gelerek...
SIRF ZAFERLERDEN MÜTEŞEKİL BİR TARİH YENİ NESİLLERE NE VERİR, NELER GÖTÜRÜR!...
Bizim insanımızın dünyaya bakış açısı, dar bir çerçevenin dışına çıkmaz. Çünkü, bu düşünce onda bir ideal halini almış, dünyaya tepeden bakmak alışkanlığı ise, her geçen yıl, biraz daha köklü bir inanç halini almıştır!......
MİLLETLER, İNANÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER!...
Hemen her meşru inancın sahibi, hiç şüphesiz Hz.Allah'dır ve biz inananlar, bunun böyle olduğunu ve aksini iddia edilemeyeceğini kesin bildiğimiz halde, dünyevi hakimiyet desturuna göre, hareket eder hâşa, Sümme Hâşa, Hz.Allah kelamıdır...
SİYASİ YORUMLARA GÖRE TARİH YAZILMAZ!...
Siyasi yorumlar bahsinde en uygun ve ziyade hisse alınabilecek misal; 'Yeni-Çerilerin” yozlaşıp, nihayet yoklara kaydıkları dönemdir. Siyasi-Tarihçiler, bu dönemin sorumlularını, hiç tereddüt etmeden, 'Azınlıklar” olarak işlerler...
FIKRA YAZARLIĞININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ!...
Benim aklımın erdiği ve ilk yazarlık yıllarımda, (1943-1965) Gazete ve Gazetecilik başlı başına bir değer olarak: Toplumun sesi, kulağı ve gözü olma özelliğine haizdi. Gazetelerin tirajının yükselmesinde başlıca rol oynamalarına rağmen,...
ŞEHR-İ İSTANBUL’DAN KESİTLER!...
İster Osmanlı ve ister Cumhuriyet, hangi devrinde olursa olsun, İstanbul'da anlatılmaya değer o kadar çok hadise veya tarihe mal olabilecek değerde vak'alar zuhur etmiş ve etmektedir ki, bizlerin ömrü biter de onların sonu gelmez. Dolayısıyla,...