Sinema Dünyası 

O İş Bende Gösterimde!

O İş Bende, iflas eden babasının borçlarını ödemeye çalışırken kendisini türlü maceraların içerisine sokan genç bir adamın hikayesini konu ediyor.  Varlıklı bir iş adamının oğlu olan Mert'in imrenilecek bir hayatı vardır. Her istediğini elde edip, sefa içinde yaşayan Mert'in hayatı, babasının iflas etmesi ile alt üst olur. Üstüne bir de babasının rahatsızlanması, her şeyin daha da kötü bir hal almasını sağlar. Babasının borçlarını üstlenmek zorunda kalan Mert, borçları ödemenin yollarını ararken kendisini türlü maceraların içerisinde bulur. Komedi türündeki "O İş Bende" filminin yönetmen koltuğunda Haydar Işık oturuyor. Filmin başrollerini ise Doğuş , Nilay Toprak ve Esra Sönmezer üstleniyor. Selahattin Taşdöğen , Metin Keçeci , Erdi Ünver , Betül Demirkaya ve Ümit Acar’da filmde rol alıyor. Filmin senaryosunu Enver Sülük ve Murat Taş’ın yazdığı yerli komedi filmi O İş Bende geçtiğimiz günlerde Malatya’da da bir gala ile gösterime girdi. Malatyalı olan yönetmen Haydar Işık filmin başrol oyuncuları Doğuş ve Nilay Toprak ile Malatya’ya giderek filmin ilk gösteriminde filmi izleyicilerle beraber izledi. Filmin sonunda gerçekleştirilen söyleşi de Haydar Işık Malatya’ya vefa vurgusu yaparken Başrol oyuncuları Doğuş ve Nilay Toprak O İş Bende filminde set aşaması dahil çok eğlendiklerini  söyleyerek  filmi izleyenlerin  keyif aldıklarını söylemelerinin de mutlu edici olduğunu  ifade ettiler. 19 Nisan’da gösterime giren Haydar Işık’ın O İş Bende filmini mutlaka izleyin! 

Medya Dünyası 

 

Dijital Dönüşümde Medyanın Geleceği Paneli

4. Uluslararası Yeni Medya Konferansı 25/26 Nisan tarihlerinde Gelişim Üniversite’sinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte  26 Nisan Cuma Saat : 15.00’da Dijital Dönüşümde Medya’nın geleceği paneli yapılacak. Gelişim Tower Oditoryum salonunda yapılacak panelde  Moderatör : Medya ve İletişim Bölüm Başkanı  Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Bülent Öner.  Panelistler ise  Önce Vatan Gazetesi’nden bendeniz ; Cengizhan KAYA ve   TRT 3 / TBMM TV Haber Spikeri – Eğitmen Handan Musaoğlu ; Yeni Birlik Gazetesi – Ulusal Kanal – Gazeteci – Program Sunucusu Serpin Alparslan ; Tgrt Haber Haber Spikeri  Öğretim Görevlisi Ela Rumeysa Cebeci ; Kanal 7 Haber Muhabiri ; Meltem Bozbeyoğlu  , Bilişim Muhabiri – BT Haber Yayın Koordinatörü Ayhan Sevgi olacak .İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Deniz  Akçay’ın katkısıyla ortaya çıkan Panel ile Dijital dönüşümün her geçen gün daha da hissedildiği şu günlerde bu önemli konu 4.Yeni Medya Konferansında da masaya yatırılmış olacak. 

Fütüvvet Sultânı Ebu'l-Hasan Harakanî

TASAVVUF ARAŞTIRMALARI GÜNLERİ (TAG) 2019 BAŞLIYOR

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenmekte olan Tasavvuf Araştırmaları Günleri (TAG) 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. TAG bu sene “Fütüvvet Sultânı Ebu'l-Hasan Harakanî” Uluslararası Sempozyumuna ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda TAG kapsamında Enstitüde yürütülmekte olan lisansüstü çalışmaların konu edileceği “Tasavvuf Araştırmaları Tez Atölyesi” başlıklı bir yan etkinlik yer almaktadır. “Fütüvvet Sultânı Ebu'l-Hasan Harakanî” Uluslararası Sempozyumu Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Seyyid Ebu'l Hasan Harakanî Vakfı, Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi ve Nefes Yayıncılık tarafından ortaklaşa olarak düzenlenmektedir. Nisan ayında Üsküdar Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda ABD, Almanya, Bulgaristan, Hindistan, Rusya, Ürdün gibi yedi farklı ülkeden 28 davetli bildirileri ile yer alacaktır. Türkiye dışından 10 bildirinin sunulacağı sempozyum iki gün süresince 9 oturumla gerçekleştirilecektir. Bildiri sunacaklar arasında Ü.Ü. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyeleri Prof. Dr. Emine Yeniterzi, Prof. Dr. Niyazi Beki, Dr. Cangüzel Güner Zülfikar, Dr. Dilek Güldütuna, Öğr. Gör. Arzu Eylül Yalçınkaya, Dr. Muhammed Bedirhan’ın yanı sıra Prof. Dr. Mim Kemâl Öke Dr. Laila Khalifa, Prof. Dr. Nazif Mohib Shahrani, Sadık Yalsızuçanlar, Doç. Dr. Alan Godlas, Dr. Velin Belev, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. İurii Averianov, Kabir Helminski, Doç. Dr. İklil Selçuk, Haji Syed Salman Chishty gibi isimler katılmaktadır. Kapanış oturumunda Ü. Ü. Rektör Danışmanlığı görevini de yürütmekte olan TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı Cemalnur Sargut ve Seyyid Ebu'l Hasan Harakanî Vakfı Başkanı Yavuz Selim Uzgur konuşmaları ile yer alacaklardır.

Aynülkudât el-Hemedânî, Necmeddîn-i Dâye, Attâr, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi büyük mutasavvıfları derinden etkilediği bilinen Seyyid Ebu'l Hasan Harakanî ilk kez İstanbul’da düzenlenen uluslararası bir sempozyumla anılacak. Daha önce, Kars’ta, Seyyid Ebu'l Hasan Harakanî Vakfı ve Kafkas Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiş olan üç uluslararası sempozyuma konu olmuştu. 

Üsküdar Üniversitesinde yapılacak olan Sempozyumda Harakanî’nin tasavvuftaki yeri, Harakanî’nin Nûrü’l-Ulûm adlı eseri, İbn Arabi’nin fütüvvet anlayışı, Mesnevi’de Harakanî, Harakanî- İbn Sina Görüşmesi, Fütüvvet-nâmeler, fütüvvet hakkında literatürde yer alan farklı görüşler, fütüvvet felsefesinin iş yaşamına yansımaları gibi ilgi çekici birçok konu konuşulacak.

Sempozyum halka açık ve katılım ücretsiz olup, Üsküdar Üniversitesi Televizyonundan ve Kerim Vakfı web sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.

Tüm organizasyon iki gün boyunca canlı olarak

 https://kerimvakfi.org/vakfin-calismasi/uluslararasi-futuvvet-sultani-ebul-hasan-harakani-sempozyumu/ -> Kerim Vakfı

 https://tv.uskudar.edu.tr/ -> Üsküdar Üniversitesi TV

https://www.facebook.com/cemalnursargut/ -> Cemalnur Sargut Facebook 

sayfaları üzerinden izlenebilecektir. 

Program ayrıca sosyal medyada #2019TAG hashtagi ile takip edilebilecektir.

KERİM EĞİTİM, KÜLTÜR ve SAĞLIK VAKFI

Kerim Vakfı 2013 yılında halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören bir bakışla Cemâlnur Sargut öncülüğünde kurulmuştur. Vakıf, İslâm'ın yaşam biçimlerinden biri olan tasavvufun günümüz sorunlarına bire bir cevap verebilen, insanı maddeten ve mânen sıhhate kavuşturan ahlâk anlayışını, insanlar arasındaki din, dil, ırk ve kültürel farklılıkları hoş gören eşsiz yaklaşımını anlamak ve tanıtmak için çalışmalarda bulunmaktadır. Toplumun refah ve mutluluğunu artırmayı hedeflemiş, yüksek ahlâklı, devrin bilgisini hâiz ve tasavvufu yaşayarak öğreten aydın bir nesil yetişmesi için, ülkemizin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltici girişimlerde bulunarak, bu amaçla resmî ve özel kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmektedir. Vakıf, eğitim, sağlık ve kültür temel alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetler ile toplumun her kesimine hizmet edebilmeyi hedeflemektedir. Eğitim: Yüksek Öğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler açmak. Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlar düzenlemek. İlk ve orta öğretim kurumları açmak. Kurslar ve sertifika programları düzenlemek. Üniversite öğrencilerine burs vermek.

Sağlık: Özel gereksinimi olan çocukları topluma kazandırmak için eğitim ve rehabilitasyon  merkezleri açmak. Hastane, tıp merkezi, huzurevleri ve madde bağımlılığı ile mücadele merkezleri açmak.

Kültür: Türk kültür ve sanat dalları ile Türk mutfağının geliştirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması çalışmalarında bulunmak. Mûsikî çalışmaları yapmak ve gerektiğinde Türk Mûsikîsi Araştırma Merkezi, Enstitüsü, Kütüphane ve arşivi kurmak. Müze ve müzeciliğin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, sergiler düzenlemek. Târihî eserlerin korunması için restorasyon, restitüsyon, renovasyon çalışmaları, vb. yapmak. Yeni tasarım ve üretim anlayışlarının gelişmesi, yeni ürünler tasarlanması ve yeni meslek alanlarının gelişimine katkıda bulunmak. Toplumda özellikle kadının yerini ve rolünü yükseltici çalışmalar yapmak.

Başta "su" olmak üzere ormanların, doğal kaynakların, temiz enerji kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması ve çevrenin korunması amacı ile çalışmalarda bulunmak. Sözü edilen çalışmaları desteklemek ve tanıtmak amacıyla yazılı, sözlü görsel ve internet teknolojileri destekli yayın faaliyetinde bulunmak, ilgili eserleri tercüme ettirmek, yayınlamak Vakfın faaliyet alanlarının kısa ve uzun vadede genel çerçevesini oluşturmaktadır.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, 2014 yılında kurulmuştur. Enstitünün amacı tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek bir bilim ve sanat ortamı oluşturmaktır.  Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, tasavvuf doktrini, tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı konularını birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta olmak üzere sosyal alanın çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmış lisansüstü programlar yürütmektedir.

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2016 yılının Şubat Ayında “Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı” başlıklı tezsiz yüksek lisans programını başlatmış ve ilk öğrencilerini 2015-2016 Bahar Döneminde kabul etmiştir. Program, her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularında lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamaktadır.

Enstitü aynı zamanda sürekli eğitim kapsamında Tasavvuf Eğitim Programları düzenlemektedir. 

Kim Kimdir 

 

Deniz Demir 

Hukuk fakültesi mezunu.  Yayın hayatına 10 yaşında “Çocuk Saati “ programında seslendirme yaparak başladı. Trt’nin son olarak yapılan yetenek sınavını 36 bin kişi arasında 2. olarak kazandı ve 1 yıllık kurs ve eğitim sonrası görevine başladı. Mehpare Çelik, Sevim Canbaz, Erdoğan Arıkan, Mustafa Çermikli ve Rahmi Aygün’le çalıştı. Trt Radyo ve televizyon kanallarında sayısız program sundu ve seslendirdi.  Trt Haber merkezinde Ana Haber  spikeri olarak çalışıyor. TELEVİZYON PROGRAMLARI : Trt-Haber, Trt-Türk, Trt-Spor, Trt-GAP / güncel ve haber programları, bunun dışında; Gündem/Trt-Haber ; Yaz akşamı / Trt-Türk  ; Deniz Saati /Trt-Türk /  ; 5 Soru 5 cevap/ Trt-Haber programlarını sundu : RADYO PROGRAMLARI: Trt1/TrtFm/ Radyo3/Radyo4/Trt-Gap haberler ve programları ; Güncel haber,spor  ve sanat programları  ;  Geceye doğru , Gecenin içinden  , Bir roman bir hikaye  Canlar ölesi değil , Bir ömür tango  , Sporun renkleri  , Çifte şans  , Gündem  , Caz dünyası , Arkası yarın  , Spor dünyası, Geceden sabaha , Bir şair, bir nefes  , Doğaçlama hayatlar , Gençliğin dünyası , Sanat İçin , Ah mazi ! Programlarıyla dinleyicilerle buluştu. Başarılı spiker 2007 /  RTÜK / En iyi Türkçe konuşulan program spikeri ; 2013 / BEYAZ KÜRE / Yılın spikeri ödüllerini kazandı.  Ana haber spikerliğinin yanında dublaj ve seslendirme çalışmalarını  sürdürmektedir.   Sinema, tiyatro ve edebiyatla yakından ilgileniyor. Ankara Sanat Tiyatrosunda 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Sanatçı Işık Yenersu ile oyunculuk ve seslendirme üzerine çalıştı. Tamamlanmış iki uzun metraj film senaryosu ( Umut’u  Ararken, Ne güzel bir gün ) ve yüzden fazla hikayesi var. Şu günlerde  bir  roman üzerinde çalışıyor.  Boks, kick boks, pilates profesyonel olarak devam ettiği spor dalları. Bilim, fütürist teknoloji, felsefe, empresyonist ressam eserleri tutkunu. Hayvan sevgisi yaşamında önemli yer tutuyor. Deniz Demir İngilizce, İtalyanca, Fransızca biliyor. Deniz Demir çok yönlü birikimi , kendine özgü sunumu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve ışıltısı ile dikkat çekiyor. Deniz Demir tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir. 

 

EMRE DİNER

Gazeteci Emre Diner.  16 Ekim’de Eskişehir’de doğdu. Üniversite eğitimi için gittiği KKTC’de ikinci sınıfta gazetecilik mesleğine ilk adımı attı. Ada’nın ilk Türkçe gazetesi olan Halkın Sesi Gazetesi’nde mesleğe başladı. İkinci yıl Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir’in sahibi olduğu Ada’nın en büyük medya grubu Kıbrıs Medya Grubu’na transfer oldu.  Onun yanı sıra geçtiğimiz yıl Demirören Grubu’nun imtiyaz sahibi olduğu ve kapatılan Vatan Gazetesi’nin Lefkoşa muhabirliği görevini yürüttü. Diner daha sonra, 2011 yılında Sabah Gazetesi’ne transfer oldu. 2011-2016 yılları arasına kadr Turkuvaz Medya Grubu muhabiri ve daha sonra resmi temsilci olarak görev aldı. Güney Kıbrıs’taki bakanlar ve BM, Avrupa Birliği diplomatları, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kazakistan Parlamento Başkanı Dariga Nazarbayeva, İsrail Enerji Bakanı ile yaptığı röportajlarla adından söz ettirdi. Diner, daha sonra Kıbrıs’tan İstanbul’a yerleşti.  Akşam Gazetesi, Kayyum Dönemi Cihan Haber Ajansı Dış Haberler Şefliği, Turkuvaz Medya Kıbrıs Temsilciliği ve Posta Gazetesi’nde ter döken, Emre Diner, yeni açılacak olan haber kanalı TV 100 kanalında mesleğe devam ediyor.  Diner, Kazakistan, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs alanında önemli haberlere imza atmıştı. Özellikle enerji ve diplomasi alanında çeşitli uluslar arası konferanslarda konuşmacı olarak katılan Diner, iyi derecede İngilizce ve Yunanca biliyor.

Sanat Dünyası 

Anadolu’da Yaşam Karma Sergisi’ne Ümran Yıldırım Damgası! 

Sanatçı Ümran Yıldırım şiirleri ile büyük beğeni toplayan bir isim. Sanatın hemen her alanında çalışmalar yapan başarılı sanatçı resim çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Başarılı sanatçı geçtiğimiz günlerde Tarsus Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği Anadolu’da Yaşam Karma Sergisi’ne 2 resmi ile katıldı. Başarılı sanatçı büyük beğeni toplayan 2 resminin dışında çok özgün bir çalışmaya imza atarak sergide yer alan toplam 70 resme konularıyla ilgili şiirler yazarak bir ilke imza attı. Bu çalışmayla çok sevdiği şiir ve resim tutkusunu birleştirmek istediğini belirten sanatçı sanatı ve güzel olanı çok sevdiğini ifade ederek bu özel  çalışmanın yoğun bir çaba gerektirdiğini söyledi. Ümran Yıldırım’ın bu alandaki çok yönlü çalışmaları sürüyor. 

Mira Koldaş’tan Kadınsallık Sergisi! 

Ankara’nın 5 güçlü fırçası Mira Koldaş Sanat Galerisi Sergisi’nde bir araya geldi. Kadın sanatçıların gözünden..kadınlar. Kendi dalında tarzında başarılı kadın sanatçılar mirakoldaşartgallerıde olacak. Sergi 19 Nisan 2019 —19 Mayıs 2019 tarihleri arasında mirakoldaşartconsultancys &mirakoldaşartgallery de görülebilir. Hayatın tüm alanındaki kadınlar bu sergide yer alıyor. Tarlada ki emekçi kadınlardan, podyum da yürüyenlere kadar .Müzisyenlerden, genelev çalışanlarına kadar her kesimden kadınlar tablolara aktarıldı. Doğurganlık , yaratıcılık, hayatın anlamı kadınsallık Sergisi’nde.  5 Güçlü sanaçtı Serap Soyaltın  , Mira Koldaş  , Aslı Kutluay , Nevin Keskin Dal , Elnazshiri Shiri eserleri ile Kadınsallık sergisinde sanatseverlerle buluşuyor. 

 

Sanat Dünyasında Önemli Bir İsim : Tatyana Kirillova

Tatianna Kirillova 11 Ocak’ta Rusya’nın uzak doğusundaki Habarovsk’de doğdu. İlk öğrenim ve lisenin ardından üniversite eğitiminde sanata yöneldi.  Moskova’da Ekonomi branşında Yüksek lisansı yaptıktan sonra Fotoğrafçılık ustalık Kursu bitirdi ve o zaman az bilinen çok eski Ebru sanatından haberdar oldu  (2007) Bu eşsiz dünya mirasına  farkına varıp, onu daha yakından tanımak ve öğrenmek için hemen Türkiye’nin yolunu tuttu. Birkaç sene geçtikten sonra, meşhur Türk Ebru sanatçısı Atilla Can önderliğinde, kendi Türk meslektaşları ve farklı ülkelerden gelen kendi öğrencileriyle birlikte Tatyana Kirillova Türk Ebru sanatı dünya kültür mirası listesinde yer almasına ve Eylül ayında Uluslararası Ebru günü ilan edilmesine UNESCO”ya başvuruda bulundu ve onların dilekçesi başarıyla kabul edildi.  Ebru Sanatını Rusya’da tanıtmaya başladı. Ebru – Art ismindeki Ebru Eğitim projesini kurdu. Birçok sanatsal eğitim projesinin ve serginin organizatörlüğünü yaparak sanatçı olarak da katıldı. İlk sergisini 2012 yılında Rusya’da gerçekleştirdi. Bu süreçte Türkiye’den Almanya’ya İtalya’dan Rusya’ya pek çok sergi ve sanat projesine katıldı. 2015’ten beri İstanbul’a taşınarak buradaki çalışmalara ağırlık verdi. Türkiye İçinde de sadece İstanbul Değil Kars’tan Ankara’ya Gaziantep’ten Bodrum’a ve Mersin’e birçok farklı şehirlerde etkinliklere katıldı. İstanbul’da 2 Kişisel sergi açtı.  Ebru Sanatındaki Rengi Su tekniği ile eserler ortaya koydu.  Tatyana Kirillova’nın resimleri tek başına suyun üzerinde oluşturulur. Su ve boya ile diyalogda farklı teknikler yer alıyor: akrilik ve yağ-bazlı boyalar tuval üzerinde, kolaj, boyanın serbest dolaşımı, el ile çizmiş gerçekçi detaylar.  Son  yıllarda çağdaş sanatın gelişmeleri Batı ve Doğu birleşmesine doğru gidiyor, eski teknik ve tarz - ultrayeni material ile kullanılıyor, eski gelenekler 21.yüzyılın toplumun düşüncelerine göre yeniden yapılandırılıyor. Eskiden sadece dekoratif fonksiyonu olan su etkisindeki görme biçimleri 20.yüzyılın ortasında Avrupa ve Amerika sanatında yeni bir ses kazandı.  Tatyana kendisine hedef olarak 2500 yıllık olan Ebru sanatını çağdaş resim sanatında özel bir yer bulmaya odaklamış. Çok eski ve nerdeyse unutulmuş su ve doğa dilini modern dünyayı ve hayatın akışını anlamak için kullanmaya çalışıyor. Birçok özel koleksiyonda eserleri bulunan sanatçı  Uluslararası Sanatçılar Federasyonu’nun üyesi Sanatçı, fotoğrafçı, ebru sanat öğretmeni olarak çok yönlü olarak çalışmalarını sürdüren Tatianna Kirillova sanatındaki yeteneği , kendine özgü çalışmaları , özgün eserleri gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Tatianna Kirillova gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.