Masumiyet herkeste var olan varoluşsal bir özelliktir. Masumiyet, bedenin içindeki ebedi özde bulunur. Masum bir bebeğe bakarsanız o masumiyeti görebilirsiniz. Her bebek masum doğar çünkü suç işlemez. Suçun ne olduğunu bilmez. Masumiyet, küçük çocuğun ebedi özündeki masumiyetten uzaklaştığı zaman bozulur.

Yetişkinler çocuğu olmadığı şey olmaya zorladıklarında masumiyet kaybolur. Masumiyeti tekrar geri kazanmak için birey, özündeki varlığa yoğunlaşmalıdır. Masumiyet, en değerli hazinedir ve bu hazineyi korumak için birey tekamül yolunda ilerlemelidir. Birey, kendini bulunca ve kendi olunca, kaybettiği masumiyeti geri kazanir.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Kendini Bilme Sanatı" Değişim Programı sayesinde birey hırs, öfke, kızgınlık, nefret gibi duygulardan arınır ve masumiyetini geri kazanır. Birey, kendisiyle yüzleşerek hatalarının farkına varır ve o hataları yeniden yapmaz.

"Kendini Bilme Sanatı"  Değişim Programı”nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika  sürüyor.  Her çalışmada masumiyetin tekrar nasıl geri kazanılması ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.   

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Masumiyet harekete getirici, bütünleştirici ve birleştirici çok kuvvetli bir güçtür. Ama masumiyet kaybolduğunda bireyin hayatı başarısızlık ve mutsuzlukla dolu olur. O zaman bireyin öz güveni kaybolur ve kendini tanıyamaz. Kendini tanımayan, bilmeyen kişi de tekamül yolunda olgunlaşamaz.

Her gün düzenli uygulanan Değişim ve tekamül teknikleri sayesinde masumiyet yoğunlaşır ve katlanarak artar. O zaman en iyi şeyler gerçekleşmeye başlar ve varoluş, bireyle yakından ilgilenir. O zaman birey, kendini varoluşun akışına bırakır ve rahatlar. Akışta olan kişi, hiçbir şey için endişelenmez; o zaman korkular ve kaygılar da azalır. Değişim hızlanır ve birey an be an yenilenir.