Değerli okurlarım bu  makalemde  siz  değerli  dostlarımı  Mecliste kabul edilen  yeni infaz  yasası  hakkında  son  güncellenmiş  hali  ile sizleri detaylı  olarak  bilgilendirmek  istiyorum. Yasayı incelediğimizde  30  Mart  2020  tarihinden  önce  işlenen  suçları ve  30 Mart  2020  tarihinden  sonra  işlenen   suçları  ayırmamız gerekiyor. ve  bu  yeni  infaz yasasının bize  getirdiği  yenilik  nedir  ?  derseniz  bir  hükümlünün  toplam  cezasının  ½  si yani yarısı  indirlecek  geriye  ne  kaldı  ise  hükümlü  bu  cezayı  yatacak  ve  ayrıca  kalan  cezasının 3 senesini denetimli  serbestlik  olarak  geçirecek. 

Yani halk arasında şartlı tahliye olarak bilinen durum budur  ve  bu  şekilde  uygulanacak. Bu  yeni  infaz yasasından  hangi  suçlar  yararlanacak  Avukat  hanım? diye  soracak  olursanız  tabiî ki 30 Mart 2020 tarihinden önce  işlenen  suçlar  yararlanacaktır  derim.  

Ama  bütün  suçlar mı  yararlanacak?diye  soracak  olursanız? 

Tabiki  Hayır  derim.  Hangi  suçlar  bu yasadan  yararlanmayacak dilerseniz  önce  onları  size tek  tek  sayayım.

Peki  Avukat  hanım  30  Mart  2020  tarihinden  sonra  bir kişi suç işlerse durumu  ne olacak?diye  soracak  olursanız    4/5  infaz  rejimi  uygulanacak  . ve  denetimli serbestlik    süresi  yine  3 yıl olacak.

Yani 3 yılı geçemeyecek. Diyelimki siz 30 mart  2020  tarihinden  sonra  bir  gasp  suçu  işlediniz   ve  1  Haziran  2020  de  cezaevine  girdiniz  sizin  koşullu  salıverilme  tarihiniz 1  Haziran 2025  tir.  Siz  cezanızın 4  yılını  cezaevinde  iyihalli  geçirirseniz  denetimli  serbestlikten 1  yıl  yararlanabileceksiniz.

Örnekler  üzerinden  gidecek  olursak  diyelimki  bir  hükümlü 6 sen ceza aldı  ve  30  mart 2020  tarihinden  önce  suçunu  işlemişti. 

Bu hükümlünün durumu  ne  olacak? Bu  hükümlü direkti tahliye olacak.7  sene  ceza  alan  bir  hükümlü  6  ay  cezaevinde  yatıp çıkabilecek.8  sene  ceza  alan  bir  hükümlü  1  yıl  cezaevinde  kalıp  çıkabilecek .10  yıl  ceza  alan bir  hükümlü  2  yıl  cezaevinde  yatıp  çıkabilecek. 

Tamam  iyi  güzel  ama  bütün  suçlar  mı  bu  yasaya  tabi  olacakAvukat  hanım? diye soracak  olursanız  tabiî ki hayır.

Peki  hangi  suçlar  bu  yeni  infaz  yasasından  faydalanmayacak  diye  soracak  olursanız 

Cinayet  yani  kasten  adam öldürme TCK  81  82  83  den  ceza  alanlara  yok 

Çocuğunu torunun  eşini  kardeşini  beden  ve ya   ruh  bakımından kendisini  savunmayacak bir kişiyi  kasıtlı  olarak  yaralayanlar  yararlanamayacak   ayrıca  neticesi  sebebi  ile ağırlaşan  yaralama  suçunu  işleyen  kişiler  yararlanamayacak yani TCK 87  İkinci  fıkra 4.  Bent  yararlanamayacak    

Efendim işkence suçunu  (TCK  94  VE  95) işleyenlere bu yasa yok  eziyet  suçu (TCK 96. MADDE) işleyenlere bu  yasa  yok

Evet bize Avukat  olarak  çok  soruluyordu  cinsel  suçlara  af  ar mı  Avukat  hanım? diye  hayır  yok  (TCK  102  103 104 105 den  ceza  alanlara bu yasa  yok .

Özel hayatın gizliliğine karşı   işlenen  suçlar  haberleşmenin gizliliğini ihla  suçu  kişisel verileri  hukuka  aykırı olarak kaydetme  suçu  yayma  suçu   ele geçirme  suçu yararlanacak mı?  Hayır yararlanmayacak  TCK  132  133 134 135 136 137 138 . MADDELERDEN ceza alanlara  bu  yasa  yok  efendim.

Peki  çok  tartışıldı  Uyuşturucu veya uyarıcı madde  imal ve  ticaretinden  TCK  188  DEN CEZA  ALANLAR   yararlanacak mı  bu  yeni inafz  yasasından  ?Hayır  yararlanamayacak .

Devlet Güvenliğine karlı suçlar (örgüt üyeliği  suçu da  dahil  olmak  üzere  Anayasal düzenimize Milli savunmaya karşı  suçlar 

Devlet  sırrına  karşı  suçlar   erörle  mücadele  lanunun kapsamına giren  suçlar  örgüt  propagandası suçu da dahil  olmak  üzere  yani  3713  sayılı  TMK dan  ceza  alanlar  bu  yasadan  yararlanamayacak

Peki  Avukat   hanım  infazı  yananlar  bu  yasadan  yararlanacak mı  ?  Hayır  bu  yasadan  yararlanamayacak  . 

 Evet  devam  ediyoruz  peki hükümlümüzün bir  suçu  yasa kapsamında  diğer  suçu  kapsam dışı ne olacak  Avukat  hanım ? diye  soracak  olursanız kapsama  dahi  olan  suç için  ½  infaz  indirimi  bir  kere  yapılacak kapsama girmeyen  suç  için  ise  tabi  olduğu infaz  indirimi  yapılacak  ve  şartlı  tahliye  süresi bir kere  bulunacak  denetimli  serbestlik süresi  eski  sistemdeki  gibi  1  yıl  olarak  veya  infaz kanunu 105/Aya  göre  1/5  uygulanacak . kısaca  bu  hükümlü  3  yıl  denetimden  yararlanamaz.

Peki  Adli  para  cezası  olan  hükümlülerin  durumu ne  olacak  ?  Bunlar  adli para  cezanı  ödemek  zorundalar yani  onlar  ister  direkt  adli  pşara  cezası  alsın  isterse  hapis  cezası ile  birlikte  adli para cezasına  çarptırılsın  yeni  infaz  yasasından  faydalanamaz  .

Peki  efendim  suçunu  tekrar  edenler    yani  kısaca mükerrirler  bu  yasadan  yararlanabilecek mi  ?Hayır  yararlanamayacaklar  onlar  hakkında  ¾  infaz  rejimi,  uygulanacak.

Peki  mükerrir  olan  bir  kişi  3  yıllık  denetimden  yararlanabilecek mi Avukat  hanım  diye  soracak  olursanız  evet  3  yıl  denetimden  yararlanacak .

AZ önce  bahsettiğim bazı  suçlar  vardı  yararlanamayacak  suçlar  diye  peki  bu yararlanamayacak suçlara  teşebbüs  eden  bu  suçlara  iştirak  eden  azmettiren yardım edenler  bu  yeni  infaz  yasasından  faydalanabilecek mi  Avukat  hanım? diye  soracak  olursanız  yararlanamayacak  .  Aynı  eşkilde  haksız  tahrik  altında  bu  az  önce  belirttiğim  yararlanamayacak  suçları  işleyenlerde  o  suçun  tabi  olduğu  inafz  rejimine  tabi  olacak yani kısaca  yararlanamayacak 

Taksirle işlenen suçlarda  durum  ne  olacak  Avukat  hanım  diye  soracak  olursanız Taksirli suçlar  yararlanacak yeni  infaz  rejiminden  .

Olası  kastla  işlenen   suçlar  açısından  durum  ne  olacak  peki  ?   örneğin  olası  kastla  cinayet  işlerseniz  yararlanamazsınız  olası kastla  yaralama  suçu  işlerseniz yararlanırsınız  .  

Anlatmak  istediği  suç  önemli suç  yasa  kapsamında  ise  olası  kastla bu  suçu işlerseniz  yararlanırsınız .  

Örneğin kastan  yaralama  yasa  kapsamında  siz  bu  suçu  olası kastla  işlerseniz  yararlanacak mısınız yeni  yasadan  evet  yararlanacaksınız 

Peki  efendim  hakkında  yakalama kararı  olan  hükümlülerin  durumu  ne  olacak  ?Bu  hükümlülerimiz  ne  zaman teslim olursa o  zaman  bu  yasadan  faydalanacak  .

Peki tutukluların   durumu  ne  olacak  ?   Eğer  tutuklunun  işlediği  iddia  edilen  suç  yasa kapsamında ise  erken  tahliye  edilecek  yasadan yararlanacak  ve  bu  yasa  yargılama  hangi  aşamada  olursa  olsun  30  Mart  2020  tarihinden  önce  işlenmiş  olması   kaydı  ile yasadan  yararlanacak  . 

Peki şu an  hali  hazırda  denetimli  serbestlik  görüyorsanız  sizin  durumunu  ne  olacak peki  ?sizin müddetnameniz yeniden düzenlenecek  ve  siz  ½  infaz  indiriminden  yararlandığınız  için  yasa  kapsamında  iseniz  denetim  sürenizde kısalacak 

Peki Avukat  hanım  ben  denetimimi  yaktım imzamı ihlal  ettim  seminerimi  ihlal  ettim  benim  durumum  ne  olacak? derseniz siz denetimli serbestlikten  3  yıl  olarak yararlanamazsınız ½  infazdan  yararlanırsınız

Siz denetim  altında  iken  suç  işlerseniz  ve denetim  altında  iken  suç  işlerseniz  mahkumiyet  kararınız  kesinleşinceye  kadar  denetimli serbestlikten yararlanırsınız  ve  mahkumiyet  kararınız  kesinleşinceye kadar denetimli  serbestlikten  yararlanırsınız  mahkumiyet  kararınız  kesinleşince cezaevine  alınırsınız   ve  ayrı bir infaz süreci  başlar .  Eğer  siz  tutuklandıysanız  tutuklu  kaldığınız süre denetim sürenize  eklenir  ve  yeniden denetimli  serbestlik  süreniz hesaplanır.

Tabiki  sonraki  suç  nedeni  ile  tutuklu kaldığınız  süreyi mahsup hakkınız  da  mevcut  tebi  yeni  bir  hesap  gerektirecek  bu  durum  . 

Siz  yabancı bir  ülkede  iseniz  denetiminizi    Türkiye  belirlenen  yükümlülüklere  uygun    geçirmelisiniz  .

0  -  6  yaş  arası  çocuğunuz  varsa  kadın  hükümlü  iseniz  ağır bir  hastalığınız  varsa  yaşlı iseniz  engeliniz  varsa  cezanızın  3/5   ‘ini   iyi  halli  geçirerek  denetimden  yararlanırsınız

Ama siz tam teşekküllü  hastanelerin  sağlık kuruluna girmelisiniz  ve  Adli  tıp  kurumunun da  raporunuzu  onaylaması  gerekir  .

Denetimli  serbestlikten  yararlanabilmesi  için  açık  cezaevine  hükümlünün  geçmesi gerekir  .  Hükümlünün  denetimli  serbestlik tedbirinden yararlanabilmesi  için kendisinin bu  konuda  infaz  hakimliğine  hitaben  dilekçe  yazması  gerekir  .infaz  hakimliği  bu konu  ile  ilgili  en kısa  sürede  karar verir ve  hükümlüde  denetimli  serbestlik  tedbirine  uygun  davranmak  zorundadır 

Denetiminizi  ihlal  ederseniz  tekrar  cezaevine  girersiniz .şartlı tahliye  hakkını  kaybeder  ve  cezaevine  alınır  .programa  iki kez  uymazsa  programa uymamada ısrar  kabul  edilir.  Denetim  hakkını kullanmak hükümlüye ağır  gelebilir  isterse  bu  hakkından  hükümlü  feragat  edebilir.

Adli para cezanız   varsa  ve  siz  bu cezanızı  yatırmazsanız  kamuya  yararlı  bir  işye  çalışmaya çağrılırsınız ve  kabul  edipte  yükümlülüğünüzü   yerine  getirmezseniz  cezanız  hapse  çevrilir  ve siz  bu  hükümlü  hakkında  denetim  artık uygulanmaz yani  siz  sadece  doğrudan  hapis cezalrında bu kumdan  yararlanırsınız  .  Denetimi  ihlal  ettiğinizde  cezanızın  koşullu  salıverilme  tarihine  kadar  olan kısmını  infaz  etmeniz  için  tekrar  cezaevine  alınırsınız  .üst  üste  iki imza  ihlali   yaparsanız denetim  kararınız    geri  alınır  .

Peki diyelimki  siz  ilk  kez  hakkınızda tekerrür uygulandıysa  denetimden  yararlanırsınız ikinci  kez  hakkınızda  tekerrür  uygulanırsa  denetimden  koşullu  salıvermeden yararlanamaz 

Ağırlaştırılmış  müebbet  cezası  alanlar  30  yıl  cezaevinde  kalmalı  müebbet  alanlar  24 yıl  cezaevinde  kalmalı siyasi  suçlular  örgütlü  suçlular  cezalarının  ¾  ünü   iyi  halli cezaevinde  geçirdikten  sonra  koşullu  salıvermeden  yararlanacaklar 

Bu  konular  hakkındaki   sorularınızı   0  532  508  90  45   nolu  irtibat  telefonuma  bildirebilirsiniz.  Müsait  oldukça  sorularınıza  tarafımca  yanıt  verilecek  geri  dönüş yapılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.