Turizm sezonunda ağırlıklı olduğu güneydeki bazı otellerde 31 Ekim akşamlarında Cadılar Bayramının kutlanması gelenekselleşmiştir. Ülkemizde ne çok bayramımız var diyenler; şimdi Cadılar Bayramı nereden çıktı diyecekler…

Toplumun büyük kesiminin bunca bayram arasında Cadılar Bayramından haberleri var mı; diye kendimce düşünüyorum.

Birazda fantastik bir bayram olan Cadılar Bayramı Kuzey Amerika, Güney Asya,  İngiltere, Okyanusya, Filipinler, İspanya ve o bölgelerdeki bazı adalarda yerlerinde festival niteliğinde kutlanmaktadır.  

Cadılar Bayramı pagan âdeti olup bazılarına göre kökeni Hıristiyanlığın erken dönemlerine kadar inmektedir. Bu geleneği benimseyenler korkutucu kostümler giyerek evleri dolaşırlar; özelikle çocuklar kapı kapı dolaşarak bahşiş toplarlar. Büyüklerin katıldığı kutlamalarda maskeli insanlar çeşitli korkutucu giysiler içerisinde siyah pelerinli olup sivri başlıklı uzun saplı süpürgeleri de başlıca simgeleridir. Masallardaki anlatımlarında cadılar süpürgeler ile uçarlar, ellerindeki balkabağından yapılmış fenerler ile dolaşırlarmış. Özellikle geceleri ortaya çıkarak insanları korkutan, onlara kötülük yapan yaratıkla olduğuna inanılmıştır. Masallarda siyahlar içerisinde uzun burunlu büyücü koca karı olarak belirtilmiştir.

Cadılar bazı din kitapları ile çeşitli mitolojilerde doğaüstü güçleri olan kişiler olarak anlatılmıştır. 

Cadı sözcüğünün kökeni Sanskritçe de büyücü, kötü ruhlu olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bazı batı dillerinde büyücü ve falcılarla özleştirilmiştir. Orta Çağ Avrupacında yaşadıkları topluluklara saldıran kötü ruhlar oldukları da kabul edilmiştir

Cadı tanımının ne zaman ortaya çıktığı tam olarak belirlenememiştir. Bununla beraber ilk defa İ.Ö VIII-IX. Yüzyıllardaki bazı kaynaklarda onlardan söz edilmiştir. XVI- XVII Yüzyıl Avrupa’sında cadı olduklarına inanılan pek çok kadının başı kesilmiş, işkence edilmiş, yakılarak idam edilmiştir. Nitekim Heinrich  Kramer ile  James  Sprenger’in 1486 yılında yazmış oldukları  Malleus  Maleficarum ( Cadı Çekici) isimli kitabında cadıların kimlikleri, nasıl bulunup öldürüleceklerinin belirtildiği yazılmıştır. Evliya Çelebi de onların tavuğa dönüşeceklerini ileri sürmüştür.

Avrupa’da 1480-1750 yıllarında cadı avının yaşandığı kaynaklardan öğrenilmiştir. Yine onlara göre 40.000-60.000 arasında kadın cadı suçlamasıyla işkenceyle öldürüldüğü ileri sürülmüştür. Cadılarla ilgili anlatılanların geçmişi oldukça eskiye indiğinden; bu yönde yazılmış hikâyelere eski kaynaklarda sıkça rastlanmaktadır. Bunlara göre cadılar bazen yarı kadın yarı kuş olarak bebek etleriyle beslenirlermiş. Alaca baykuş olarak uçtukları bile söylenmiştir.

Günümüzde cadı sözcüğü dilimizde kullanılmıştır. Cadı, cadı gibi saçları var, cadı kazanı gibi sözcükleri kullandığımız olmuştur. Örneğin cadı kazanı bunların başında gelir. Bu sözcükle bir yerde toplanmış kişilerin birbirine düşmesinden çıkan karmaşa ile anlatılmaktadır. Ayrıca kişilerin birbirlerinin arkasından konuştukları anlatılmıştır. Yanılmıyorsam bir de Cadı Kazanı diye bir oyun sahnelenmiştir.