Bu haftaki yazımda sizlere ay düğümlerini anlatmak istiyorum, Güney ay düğümü ve Kuzey ay düğümü.

‘“Ruhun maddi bir deneyime başlayışı rastgele bir olay değildir, bu yaşam amaç doludur, bir tek ruhun bile yok olmayacağına dair verilen söz yerine getiriliyor .”

Edgar Gayle

Zaten İslami açıdan da bizim inancımıza göre de, ruh ebedidir. Musevilik de ve Hıristiyanlıkta da olduğu gibi…

Ay düğümleri karmik geçmiş ve geleceğimizle ilgili bize ipuçları veren çok önemli göstergelerdir.

Ay düğümleri güneş ve ayın yörüngelerinin kesişim noktalarıdır ve iki sanal noktayı işaret eden ay düğümleri, her burçta bir buçuk yıl kalır, bu döngüde de 2022 yılından 2023’ün bahar aylarına kadar da boğa ve akrep aksında devam edecek seyrine.

Güney ay düğümü akrep burcunda kuzey ay düğümü boğa burcunda 2022- 2023 yıllarında 1.5 yıl kadar kalacak.

Önce güney ay düğümünü incelersek ruhun geçmişini bu ana kadar biriktirdiklerini anlatır, konfor alanıdır bu alanla ilgili bilgi sahibidir ruh, alanda kendini geliştirdiği için diğer insanlardan bu anlamda daha ileridedir, bu konuları çünkü biliyordur.

Geçmişten getirdiklerimizdir güney ay düğümü.

Kuzey ay düğümü ise bu yaşamda gideceğimiz yoldur ve tam olarak güney ay düğümü ile  kuzey ay düğümü karşılıklıdırlar,180 derecelik karşıt  açıdadırlar. 

Güney ay düğümünün konularını geçmişte bırakmamız, kuzey ay düğümüne gitmemiz, kad’ın bulunduğu evdeki ve konumdaki, burçtaki konuları deneyimlememiz gerekir.

Güney ay düğümünü, bu zamana kadar edindiğimiz  tecrübeleri bırakıp, yeni deneyimler öğrenmek üzere kuzey ay düğümünü deneyimlememiz gerekiyor, bu konuları öğrenirken belki biraz zorlanabiliriz, doğuştan getirdiğimiz yetenekleri artık bir kenara koyup kad ile ilgili öğrenmemiz gerekenler konusunda tecrübelenmemiz lazım ve bu yaşamda buraya gidersek kuzey ay düğümüne gidersek hayatın bize ödülleri olacaktır.

Şimdi burçlara göre kuzey ay ve güney ay düğümlerini inceleyelim.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ KOÇ-  GÜNEY AY DÜĞÜMÜ TERAZİ

KOÇ BURCU

21 Mart- 20 Nisan

MARS – ATEŞ- ÖNCÜ

Meraklı, cesur, lider, ateşin verdiği enerjiye sahip, iyi niyetli, pozitif kişilerdir, maymun iştahlı, fiziksel kuvvet, sonunu düşünmeden harekete geçmek onların anahtar sözcüğüdür.

Kafa kas sistemini temsil ediyor sağlıkta da.

21 Mart -31 Mart arasında doğanlar KOÇ-KOÇ enerjisindelerdir.

Bebek gibidirler daha zodyağın ilk burcu olduğu için onunla başlar.

 1 Nisan -10 Nisan KOÇ- ASLAN

 hem güvenli hem lider hem ego sahibidir

11 Nisan -20 Nisan KOÇ –YAY

 seyahat etmeyi eğlenceyi sosyalliği sever, heyecanlı, canlı ve hareketlidir.

TERAZİ BURCU

23 EYLÜL-22 EKİM

HAVA –VENÜS- ÖNCÜ

Terazi ben sen ilişkisini anlatır, biz der, tek kalmaz partnerle yaşamak ister, pozitif uyumlu, dengeli, diploması önemlidir.

Kova İkizler burcuyla anlaşır, para, finansçı, bankacı, sanatçı, karşındakine saygı duyan, nazik, saygılı kişilerdir.

 Sağlık anlamında da böbrek, Pankreas, Karaciğer, yumurtalık, hormonlar gibi bel üstü altı bölümden anlatır.

Denge, uyum, diplomasi, güvenlik, anlayış, zarafet ikili ilişkilerde daha doğal nazik diplomat olması anahtar kelimeleri.

24 Eylül- 3 Ekim TERAZİ- TERAZİ

Sanatçı ve nazik kimlikte oluyor.

4 Ekim- 13 Ekim TERAZİ-KOVA

Asi özgürlükçü, kitleleri sürükleyen, zeki, olayları ve resmin bütününü gören, adil politik, hümanist.

14 Ekim -23 Ekim TERAZİ- İKİZLER

İletişim, sohbet, konuşma, güvenilir ve cömert

KUZEY AY DÜĞÜMÜ KOÇ -GÜNEY AY DÜĞÜMÜ TERAZİ

Daha önce güney ay düğümünde ‘biz’ olmayı deneyimlediği için ‘bizi’ biliyor ama artık Koç’a gitmesi ve ben kimliğini öne çıkarması, biraz da belki bencil olmayı öğremesi gerekiyor, o yüzden bu denge uyum huzur konularında, belki biraz çekimser ve kararsız kalabilir, arzularını isteklerini daha çok ortaya koyması gerekiyor,bunu yaparken karşı tarafı kıracağını düşümemeli, kararlı ve net ve istekli bir şekilde kurmak istediği dengeyi kurmalı, ben diyebilmeli, bu hayatta bunu öğrenmesi gerekiyor.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ BOĞA- GÜNEY AY DÜĞÜMÜ AKREP

BOĞA BURCU

21 NİSAN-20 MAYIS

VENÜS- TOPRAK- SABİT

Boğa burcu toprağı temsil eder, köklenmeyi, sağlam durmayı, güzel kadınlar, estetik, para, ağırkanlı, iyi kararlar alır, acele etmez, sağlamcıdır dişil enerji de vardır parasal konuları da ifade eder, dünyevi zevkleri için daha çok gelmiştir dünyaya.

Sağlık, ense, göğüse kadar, ses telleri, troid

Fiziksel olarak da omzu geniş, boyun geniş ve kısa,güçlü kişilerdir.

 21 -30 NİSAN BOĞA BOĞA

Sanatsal, tutumlu

1-10 MAYIS BOĞA BAŞAK

Tutumlu, titiz, eleştiren, maddiyata da biraz düşkündürler.

11-20 MAYIS BOĞA OĞLAK

Maddiyatçı ve inatçıdırlar

AKREP BURCU

SU SABİT MARS PLÜTON

 24 EKİM 22 KASIM

 balık ve yengeç ile iyi anlaşabiliyor, anahtar kelimeleri yenilenme, değişim, dönüşüm, içgüdüsü kuvvetli, hisleri gizleyen, tutkulu, empat, Önsezisi güçlü algısı yüksek, saplantılı olabilir, becerikli, kararlı, irdelemeye sever, kuşkucu, kinci, duygusal Gizem’i sever, en güçlü yanı da hayattaki gücü, krizlerden sağ çıkan kişidir, üç grupta akrep vardır, kartal, yılan, zümrüdü Anka kuşu, anlatmamız gerekirse kartal yeni bir gaga ile yaşama devam etmek ister, eskimiştir artık gagası, gagasını söker atar, büyük bir acıyla bunu kendisi yapar, uçlarda yaşar dibine kadar yaşar, ya çok sever ya çok nefret eder, hata gördüğü zaman kin besler hayatı boyunca unutmaz intikam alabilir, yalan söylememek lazım akrebe, uçları krizi deneyimler ya hep ya hiç der.

Sağlık olarak da üreme organları, boşaltım sistemi, idrar yolları, hücre yenileme, savunma sistemi, bağırsak bölgeleridir.

 24 EKİM- 2 KASIM  AKREP AKREP

 Metafizik, mühendislik alanında başarılı, bilim adamı, yüksek duygu, arkadaşlık cömertlik, yorulmadan çalışır, tutku baskındır insancıldır.

 3 KASIM -12 KASIM AKREP BALIK

sezgileri güçlü, fal baktırılır, derin bir akreptir, zaten akrep hisleri çok derindir bakışlarından bir akrep burcu olduğunu anlarsınız, akrep manevidir yardımsever, fedakardır, suistimal de edilebilir.

 13 KASIM 22 KASIM AKREP YENGEÇ

ay sezgiler güçlü, kehanet medyumik etkileri, kendinden biliyor bazı şeyleri, yeni fikirler, duyarlı, psikolojiye duyarlı, empati kurabiliyor.

 KUZEY AY DÜĞÜMÜ BOĞA-GÜNEY AY DÜĞÜMÜ AKREP

Maddi konular üzerinde fazlaca durur, zaten akrep başkalarından gelen parayı da anlatır, eşinden de olabilir, nafaka, miras gibi konularda da şanslıdır ama zaman içerisinde kendi kaynaklarına yönelmelidir yani buraya gittiğinde kendi parasını kazanmasını ve değerlerini korumayı öğrenmesi gerekiyor, finansal konuları zorlansa da üstüne gitmesi, kendi değerini bilmesi gerekiyor.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ İKİZLER -GÜNEY AY DÜĞÜMÜ YAY

İKİZLER BURCU

21 MAYIS 20 HAZİRAN

HAVA DEĞİŞKEN MERKÜR

Çift karekterli, hızlı hareket ediyor, cinsiyetsiz, nötr, çok çabuk karar veriyor, olaylara çabuk adapte oluyor, uzun süre odaklanmayı pek sevmiyor, daha yüzeysel bilgi alır, sindirir iletir, magazinci, gazeteci, konuşkan, iletişim,zeki, seyahat seviyor, havadar yerler seviyor, sabit sevmez, değişkenliği seviyor.

Sağlık, elleri, sinir sistemi, akciğer, kolları anlatıyor,

Anahtar kelimesi konuşkanlık, eğitim isteği, girişken, iletişim, hareketlilik duyguları biraz umursamaz, hassas

21 MAYIS -30 MAYIS İKİZLER İKİZLER

Tam ikizler, hassas

1 HAZİRAN- 10 HAZİRAN İKİZLER TERAZİ

Entelektüel, güzel konuşan

11 HAZİRAN -20 HAZİRAN İKİZLER KOVA

Daha akıllı, üst akıl

YAY BURCU

ATEŞ, JÜPİTER, DEĞİŞKEN

21 KASIM- 22 ARALIK

Bilge bir ruh, aslan - koç burçları ile anlaşabiliyor, anahtar kelimeleri iyimser, maceracı dürüst, bağımsız, özgürlüğe düşkün, Açık sözlü, neşeli, felsefi, kendini beğenen, bazen maymun iştahlı, kuşkucu, bilgiyi yayan, vizyonu geniş, yabancı ülkelere gider, mistik, meraklı, yoga, inanç sistemi öğrenmek isteyen, maceracı, arkadaşlar, uzaklara gidiyor, aynı zamanda uluslarası ilişkiler ve yüksek öğrenim de, ticareti ifade ediyor.

Sağlık, bacaklar, damarlar, siyatik, sinir, kalça, diz, organ sistemi, dalak, bademcik

23 KASIM 30 KASIM  YAY –YAY  

Tam yay oluyor, bilgiyi aktarır, felsefe,zarar alabilir, şanslı, tedbirsiz ,bereketli, iyimser

1-10 ARALIK YAY- KOÇ

Parti vermeyi sever, hareketli, hadi takılıyoruz der

11 ARALIK -22 ARALIK YAY- ASLAN

Sabit, sağlam, kök salar, sanatsal ve yaratıcı

KUZEY AY DÜĞÜMÜ İKİZLER -GÜNEY AY DÜĞÜMÜ YAY

Yay zaten derin felsefeleri, hayatın anlamını anlatıyor, bu konularda yabancılarla yükseköğretimle ve Uzaklarla ilgili zaten deneyimi var, bu konuları çevresine aktarmış artık şimdi yaydan ikizlere gitmesi gerekiyor, daha pratik düşünme,bilgiye önem vermesi, iletişimi geliştirmesi gerekiyor.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ YENGEÇ - GÜNEY AY DÜĞÜMÜ OĞLAK

YENGEÇ BURCU

21 HAZİRAN 20 TEMMUZ

AY DİŞİL ÖNCÜ SU

Yengeç koruyup kollayan, anne, sarmalayan, hassas, duygusal, alıngan biraz depresif, akrep ve balıkla iyi anlaşıyor

Anahtar sözcükleri de sezgisellik, duygusallık, hissetme, hassas, anaçlık, koruyup kollama, besleme, barınma, güvende hissetmeye anlatıyor aynı zamanda atalarımızı köklerimizi anlatır.

Sağlık anlamında da kan, sıvı, lenf bezleri, solunum, mide, rahim, kadınlarla ilgili hormonal alanları, göğsü, vücuttaki sıvıları anlatır.

21 HAZİRAN -30 HAZİRAN YENGEÇ -YENGEÇ

Anne tam

1 TEMMUZ -10 TEMMUZ YENGEÇ- AKREP

Çok sezgileri güçlüdür, fal bakar, depresiftir, duygusal, hassas ve gururludur.

 11 TEMMUZ- 22 TEMMUZ YENGEÇ -BALIK

Sanatsal, manevi, güçlü, yardımsever, balık zor gördü mü kaçar

OĞLAK BURCU

23 ARALIK 20 OCAK

TOPRAK ÖNCÜ  SATÜRN

Başak ve boğa burcu ile anlaşıyor, toplumsal statü,

Anahtar kelimeleri, inatçı, becerikli, disiplinli, bilge, hırslı, çalışkan, organizasyon yeteneği var, kuşkucu, sorumluk sahibi, sert kişilikli, realist, tanışınca mesafe koyar, kuralları vardır, çılgınlık yapmaz, profesyonel enerjidir, geçmişe bağlı, topluma ters davranmaz, mesafeli, sadık, sistem kuran, bankacı, inşaatlarla ilgileniyor, komutan edası vardır ve liderdir.

Sağlık iskelet ve kemik sistemini anlatıyor, omurgamızı, diz, deri, tırnak, saç bunları anlatıyor, iskelet hastalıkları olabiliyor.

22 ARALIK- 31 ARALIK OĞLAK- OĞLAK

Disiplinli, mesafeli, işkolik, sistem kurar.

1 -10 OCAK OLACAK OĞLAK- BOĞA

mal önemli, emlak patronu, bankacı, paracı, antikacı

11 OCAK 20 OCAK OĞLAK BAŞAK

Disiplinli, kararlı, detaycı, ince ayrıntıyı özenle yapıyor, müfettiş, işkolik sıkılmaz.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ YENGEÇ - GÜNEY AY DÜĞÜMÜ OĞLAK

Geçmişine, geleneklerine, kurallarına bağlı oluyor ama artık şimdi öğrenmesi gereken  sevgi dolu yumuşak tarafları hayatın, gad oğlak olduğu için şimdiye kadar kendi kurallarını koymuş ve ona göre hareket etmişti ama artık kad yengeçe gitmesi gerekiyor, yengeç daha böyle yumuşak ailesini seven, duygusal, sevgi dolu, bunları öğrenmesi gerekiyor, daha merhametli davranması gerekiyor, hayatın zorluklarını daha yumuşak açıda yaklaşması gerekiyor.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ ASLAN -GÜNEY AY DÜĞÜMÜ KOVA

ASLAN BURCU

ATEŞ –GÜNEŞ- SABİT

23 TEMMUZ -23 AĞUSTOS

Merkeze kendisini alıyor, bana bakın, beni seyredin diyor, egosu biraz yüksek, lider ve sıcakkanlı aslan burcu aynı zamanda sanatçılığı, sahne önünde olmayı, parlamayı seviyor, altında sever,

Anahtar kelimeleri, mantıklı, bilinçli, eril, otoriter, organizasyonda iyi, yüce gönüllü sevecen, misafirperver, cesaretli, cömert, çocuklara düşkün, babayı da anlatır.

 Sağlık, kan dolaşımını, kalp, atardamarlar, hücre yapısı.

23 TEMMUZ -1 AĞUSTOS ASLAN -ASLAN

Üstün lider, güçlü ve ben egosu yüksek                                 

2 AĞUSTOS- 12 AĞUSTOS ASLAN -YAY

Egzotik ülkelere gitmeyi seven, hayal dünyası geniş, sosyal, bol kazanç

13 AĞUSTOS- 23 AĞUSTOS ASLAN KOÇ

Enerjik, savaşçı, güçlü, görkemli,

KOVA BURCU

SABİT HAVA SATÜRN URANÜS

1 OCAK -18 ŞUBAT

İkizler ve terazi burçları ile anlaşıyor.

anahtar kelimeler, insancıl, özgürlükçü, araştırmacı, dikkat çekmeyi seven, çalışkan bilgiçlik taslayan entelektüel, tek hareket eder, farklı, yenilikçi, değişim önemli, hümanist bir burç toplumun yararına toplumla beraber çalışıyor, oldukça zeki oluyorlar.

Sağlık, bacak ve dizden ayak kadar olan baldır, kan dolaşımı, nefes, hipofiz, bağırsak ve kasılmaları anlatıyor.

21 OCAK- 30 OCAK KOVA- KOVA

toplumu değiştiren, devrimci, anarşist, hümanist asi  insanları anlatıyor.

31 OCAK -18 ŞUBAT KOVA- İKİZLER

Hareketli, ele avuca sığmaz, kitleleri sürükleyen, entelektüel, resmi bütün görür, filozof, akademik kariyer, siyasetçi

9 ŞUBAT -18 ŞUBAT KOVA- TERAZİ

diplomat bütün hayrına enerji harcar ama nazik, haklarını savunur karşındakini sıradışı ve sanatçı

KUZEY AY DÜĞÜMÜ ASLAN -GÜNEY AY DÜĞÜMÜ KOVA

Gad Kovada toplum için çalışmayı seven bir yapısı vardı bunu artık öğrenmiş artık yönetilmek değil yönetmeyi ve insanları babacan bir şekilde organize etmeyi öğrenmesi gerekiyor karizmatik ve saygılı bir duruş içerisinde enerjisini kullanabilir bunları öğrenmesi gerekiyor ve sahne önünde olması gerekiyor, bunu deneyimlemeli.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ BAŞAK- GÜNEY AY DÜĞÜMÜ BALIK

BAŞAK BURCU

24 AĞUSTOS- 23 EYLÜL

DEĞİŞKEN TOPRAK MERKÜR

Zeki, detaycı, ayrıntı kaçırmaz, dikkatli, zihin kapasitesi yüksek, fiziksel elleri düzgün bakımlı, narin, zarif,

Boğa ve oğlak burcu ile anlaşıyor.

 Anahtar kelimeleri, titiz, inceleme, dostluk, dikkat, hizmet etme, konsantrasyon analitik düşünme, vicdan, yardımsever, hastalık hastası, kritik karar rahat alır.

Sağlık karın, Bağırsaklar, sindirim sistemi, bel ve apandisti anlatıyor.

24 AĞUSTOS -3 EYLÜL BAŞAK- BAŞAK

Kibar, hassas, doktor olabilir, sağlıklı, bilgili, entelektüel, temizlik önemli, çok titiz olurlar, çok eleştirirler, sorumluk sahibi ve çok çalışkan

4-13 EYLÜL BAŞAK -OĞLAK

Sağlam, kararlı, inatçı, gerçekçi

14 EYLÜL- 23 EYLÜL BAŞAK- BOĞA

Ağır, sanatsal, yaratıcı, botanikçi, Moda’ya yatkın

BALIK BURCU

20 ŞUBAT- 20 MART

NEPTÜN- JUPİTER- SU -DEĞİŞKEN

Akrep ve yengeç ile anlaşıyor, kolay etkilenir, kibardır, zor görünce kaçar, sanata düşkün, yardımsever.

 anahtar kelimeler, hissiyatı yüksek, merhametli, dost canlısı, inatçı, sanatçı, içe kapalı, sempatik, fedakar, duygusal, enerji normalde koçta başlayıp 12 burcu dolaşıp balık burcuna gelir tüm bilgi, gaz gibi elle tutulamaz, odaklanamayabilir.

Balık anne karnı, rahmi gibi, her türlü bilgi çözülmüş, bir sonraki hayata hazırlar, kapalı alanlardır, yorgun, bildik, Sezgi ,güçlü, problemli kişiye gider, enerjisini alır kendine yükler, iyileştir, balıklar çok naif ve duygusal ve hassas ve alıngandırlar. Sağlık ayaklar, lenf, damarlar, uykusuzluk, bedende lekeler, epifiz anlatır.

20 ŞUBAT -29 ŞUBAT BALIK- BALIK

hayal gücü zengin, sanatçı, içine kapanık, felsefe, piskoloji

1 MART -10 MART BALIK –YENGEÇ

Duygusal, eve düşkün, hayırsever, anaç, besler, büyütür, yardımsever, aile önemli

 14 MART- 20 MART BALIK -AKREP

Mistik, kararlı, cinsel, öte aleme meyleden özellikleri var, medyum


KUZEY AY DÜĞÜMÜ BAŞAK- GÜNEY AY DÜĞÜMÜ BALIK

Balığın konularını deneyimlemiştir, başkalarını çok düşünen hassas bir yapısı vardır insanlara yararlı olmayı artık öğrenmiştir ama şimdi daha çok çalışmayı da deneyimlemesi gerekiyor, başak burcu da çok çalışkan ve titizdir bu alana gitmesi gerekir.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ TERAZİ -GÜNEY AY DÜĞÜMÜ KOÇ

Koç burcunda zaten bireyselliği denemiştir, cesur ve girişimcidir, artık ‘biz’ demeyi öğrenmesi gerekiyor ve bir ortakla, bir partnerle belki işbirliği yapmayı, iş yapmayı ve ilişkileri daha iyi deneyimleyip ben-sen dengesini kurmayı öğrenmesi gerekiyor.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ AKREP- GÜNEY AY DÜĞÜMÜ BOĞA

Maddi ve güvenlik ihtiyaçlarını zaten deneyimlemiş, kendi parasını kazanmayı öğrenmiş şimdi artık kuzey ay düğümü akrebe gitmesi gerekiyor, kendi kazançlarını korumayı bırakıp, başkalarının kaynaklarında yönetebilir bunu öğrenmesi gerekiyor ve değişim ve dönüşümü akrep krizler evidir, krizlerle baş etmeyi öğrenmesi gerekir.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ YAY- GÜNEY AY DÜĞÜMÜ İKİZLER

Yakın çevresi ile çok ilişkilidir, iletişimi çok güçlüdür zaten ayaklı gazete gibidir ama  yüzeysel bilgiler olduğunu belki bir süre sonra anlayabilir, yay ise derindir ilahi anlamlara ilgi duyar, manevi anlamlara ve bir konuda, bu konuda derinleşmek ister, tecrübelerini daha önemsemelidir, gezmeye daha çok zaman ayırabilir, felsefi konularda da kendini geliştirebilir.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ OĞLAK- GÜNEY AY DÜĞÜMÜ YENGEÇ

Yengeç  herkesi sevmek kollama korumak yedirmek içirmek konularını zaten deneyimlemiştir, bu konuda çok bilgilidir hatta ısrarcı bile olabilir ama artık bunları bırakıp Oğlağa gitmesi daha disiplinli bir şekilde çalışmayı ve kuralcı olmayı öğrenmesi gerekir.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ KOVA- GÜNEY AY DÜĞÜMÜ ASLAN

Aslında bireysel olmayı ben demeyi, sahnede olmayı çok iyi biliyordur, çok geçmiş ve vizyonu vardır, insanları yönetmeyi sever şimdiyse Kovada ise artık bir ekip ruhuyla çalışmayı, toplumun hayrına çalışmayı, belki dernekleri çalışmayı öğrenmesi gerekiyor ve sürekli üretimde olabilir.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ BALIK- GÜNEY AY DÜĞÜMÜ BAŞAK

Başak dediğimiz gibi zaten titiz çok çalışkan evet hatta eleştiren bir yapıdadır, bunları biliyordur artık kad olan balığa gitmesi gerekiyordur burda da böyle fedakar hassas olayları akışına bırakan duygusal bir yapıdadır bunları öğrenmesi i gerekiyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.