Gönderen: Turgay Zaim 


Çakıcı, ABD'ye tarih dersi verdi

 

Bolu F Tipi Cezaevi’nde kalmakta olan ünlü kabadayı Alattin Çakıcı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Amerikan halkına iletilmek üzere Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine tarihsel bir mektup yazdı.

 

TARİHSEL BİR AÇIKLAMA

Çakıcı, Geçmişten bugüne kadar ABD’nin neler yaptığını, ne tür hatalara düştüğünü ve üst akıl ile asıl neyi amaçlamakta olduğunu anlattı ve Amerika’nın asıl dostunun da Türk Milleti olduğuna dikkat çekerek, Birleşik Devletlerin politikalarını buna göre yeniden dizayn etmesi gerektiğine vurgu yaptı.  Alattin Çakıcı, tam anlamıyla tarih dersi verdiği mektubunda detaylarıyla şunları söyledi: “Sayın Ekselansları ve Birleşik Devletler Başkanı… Kanada’da İngilizlerle Fransızları 7 yıl savaşından sonra ana vatanınız olan United Kingdom’dan savaş giderlerini ABD’de yaşayan kendi kolonilerinden talep edince İngilizlere vermiş olduğunuz bağımsızlık savaşından sonra bugün ABD’nin koruduğu Fetullah Gülen ile 15 Temmuz’da ülkemiz üzerinden by-pss yapmak istediniz. 1776’da Fetö denen vatan haininin yaşadığı satede’de kurucu babalarınız General Washington, Peter Japerson, Hamilton ve Jackson bu kurucu babalarınızla insan hakları evrensel beyannamesini yayınlayarak bağımsız bir devlet olduğunuzu dünyaya deklare ettiniz. Fransız devriminin de 1789’da önünü açtınız. Biraz güçlenince Karayip Denizindeki İspanyol Armadasını yenerek ilk sömürgeciliğe, dünya açılımınız iç savaştan evvel 1850’de Komodor Peri’yle Japonya üzerinde baskı kurup Japonya’dan istediğiniz ihtiyacı aldınız.

153 SENE ÖNCE BAŞLATTINIZ

İç savaşta Kuzeyin galibiyetiyle köleliği kaldırdınız. Kaldıran Abraham Linkoln bir tiyatroda öldürüldü. Siyah derilerinden dolayı 1967’ye kadar köleliği kaldırılmışken, siyahlar üzerinde 150 yıl daha zencilere baskınız devam etti. Başkan Montre Doktrinini size hatırlatırım. Amerika kıtasına herhangi bir sömürgeci güç kıtada Birleşik Devletlere saldırırsa savaş sebebi sayarım. 1. Dünya Harbnde Wilson Prensiplerinin ana ilkelerinden biri milletler kendi kaderini kendi tayin eder. Bunu makro düzeyde kullanmıştır. 1. Dünya Harbinin bitişine müteakiben o günkü süper emperyalist güç olan İngiltere ve Fransa sömürge ülkelerini terk ederken çizmiş oldukları haritalarda barut fıçısı üzerine kırmızı çizgilerle tekrar geriye dönebilmek amacıyla dünya şekillenmiştir. Ve o çizilen haritayı bugün Ortadoğu ve İslam Dünyasında uygulamaktasınız.  Sizin Osmanlı coğrafyasına girişiniz, Osmanlı toprağı olan Lübnan’da ilk Amerikan üniversitesini açtınız. İstanbul, Karadeniz’de, Doğu’da, Amerikan kolejleri adı altında Osmanlı üzerindeki ilk sosyolojik harbiniz 153 sene evvel başlamaktadır.

MISIR’DA NE YAPTINIZ?

2. Dünya Harbinden sonra Fransız ve İngilizlerin ikinci sınıf emperyalist güç durumuna düştükten sonra sözde hür dünya tabir edilen milletlerin başındaki lider devlet oluşunuz emperyalist iştahınızı kabartarak dünyanın her yerinde yayılma politikasına gittiniz. Sözde gidiş amacınız temel hak, insan özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, din ve vicdan hürriyeti, doğanın ve hayvan neslinin devamı diye Sovyetler dağıldıktan sonra İslam dünyamızda, Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da, Balkanlar ve ülkemiz üzerinde dost gözüküp gittiğiniz her ülkeyi kaosa çevirip milyonlarca insanı katlettiğinizi dünya bilmektedir. 1948’den beri soğuk savaşın başlamasından itibaren sizle kalbî dostluk yaptık. Sovyetlerin dağılma sürecinden sonra kendinize küreselleşme adı altında medeniyetler çatışması makalesinden esinlenerek kendinize yeni bir düşman olarak İslamiyet’i seçtiniz. 1956’da Nasır Süveyş Kanalını millileştirdikten sonra İngiltere-Fransa-İsrail Mısır’a müdahale ederek Birleşik Devletler ve Sovyetler, soğuk savaşın diğer bir gücü olan Sovyetler’le birlikte hareket ederek bu üçlü işgalci devleti bu harekattan vazgeçirdiniz.

SUÇU CIA’YE ATIYORSUNUZ!

Askeri olarak ilk adımı Ortadoğu’ya 1956’da attınız. Yeşil Kuşak adı altında İslam dünyasını Sovyetler’e karşı kullandınız. BOP adı altında Tunus’la başlayıp Suriye’de devam eden ülkemizi de terör yuvasına çeviren başta siz ve eski batılı sömürgeci müttefikleriniz diyorsunuz ki, YPG ve PYD’ye Türk ordusu dokunmasın. Siz asil Türk Milletinin stratejik ortağı mısınız? Yoksa PKK uzantısı PYD’in mi? Ateşkes sağlandı diyorsunuz, siz Birleşik Devletler olarak bir teröristle aynı masaya oturur musunuz? Daha evvel İslam adına katliam yapan şerefsiz IŞİD mensupları Kürt kökenli Ezidilere katliam ediyordu. Şu anda da Ezidileri PYD katletmektedir. TC Devletinin devlet başkanı senin stratejik ortağındır. Eyalet valin değildir. Ülkenizde yaşadım. Sizleri çok iyi tanıyorum. Size kırk yıl hizmet etse el üstünde tutarsınız. Bilmeden bir kaza yapsa kırk yılı silen bir siyasi yapınızdan dolayı dost ülkenize çarpı koyarsınız. Allah aşkına işgal etmeyi düşündüğünüz topraklarda nereye temel insan hak ve hürriyetleri, din ve vicdan hürriyetleri, adalet ve demokrasi getirdiniz? Girdiğiniz yeri yerle bir edip sonradan da bize Irak’ta olduğu gibi CIA’nın yanlış raporlarına göre bizi CIA yönlendirdi, orada nükleer silah yoktur diyorsunuz.

ERMENİLER NEDEN ÖLDÜ?

Aylar evvel Kuzey Irak’ta PYD kamplarında çatışmalarda öldürülen Amerikalılar ülkelerinde bir tanesi Wisconsin’e defnedildi. Ermeni asıllı bir Amerikalı olduğunu neden dünyaya deklare etmiyorsunuz? Size mi kalmış soykırımı olmadığı halde Ermeni soykırımı safsatası adı altında Türkiye’ye oynanan oyunların baş aktörüsünüz. Bu nasıl dostluk? Sonra bu ülkede Ermeniler Müslümanlar üzerinde katliamları yaparken, meşru müdafa hakkını kullanan Osmanlı milleti ne kadar Müslüman ölmüşse o kadar da Ermeni öldüğü bilinmektedir. Yalnız, tehcir sırasında 150 bine yakın Ermenilerin bir bölümü hastalıktan, bir bölümü soyguncu eşkiyaların katledilen Müslüman Kürt aşiret mensupları intikam için o zorlu süreç içerisinde 150 bine yakın Ermeni hayatlarını kaybetmiştir.

DÜNYAYA DEKLARE EDİN

Sayın ekselansları ve Sayın Obama… Değerli Amerikan halkı… Milletlerin milli çıkarları vardır. Dostluklar bir yere kadardır. Ama bir devlet bir terörist unsurla bir masaya oturmaz. Bu Amerika’nın devlet politikasında var mıdır yok mudur? Ama sizin devlet politikanızda sizin gibi düşünmeyen herkes düşmanınızdır. Burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz. Aziz Türk Milleti sizin gibi 500 yıl içerisinde Amerika’ya göç eden farklı milletlerden oluşmuş bir yumurtadan bir anda çıkarak değişik genlerden oluşmuş hiçbir tarihi son 250 yıl evvelinden devletinizin geçmişte bir tarihi yoktur. Ama 5 bin yıldır dünya tarihine damgasını vuran Aziz Türk Milletinin genetik yapısıyla oynanmamıştır. Aziz Türk Ulusu, milletiyle devlet oluşturmuştur. 79 milyonun da asker ruhu taşıdığını biliyor musun? Sizin nüfusunuzun üçte biri kadar bu ülkede asker ruhlu bir millete sahip olduğunu biliyor musunuz? Ruslar bile Aziz Türk Milletine sizden çok daha duyarlı. Sizin amacınız TC Devletini parçalamak. Ortadoğu’daki, Kuzey Afrika’daki, İslam ülkelerindeki mezhep, etnik fark ve kimliklerin yaralarını kaşıyıp, barış dini olan İslam dünyasını köleleştirmek istiyorsunuz. Ya bu milletin dostu olun, ya da erkek gibi düşman olduğunuzu dünyaya deklare ediniz.

DÜNYA DEVLETLERİNİ İNANDIRIN

Bizler gençliğimizde Amerikalıları bir akraba kadar yakın hissederdik. Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecine kadar… Lütfen bu milleti kaybetmeyiniz. PYD ve PKK’nın size hiçbir faydası olmaz. IŞİD ve IŞİD’e benzer dini kullanan terörist unsurlar, Türkiye ve dünyadaki tüm Müslümanların düşmanıdır. Ama ne yazık ki ipler sizin elinizde. Daha evvel de ifade ettiğim gibi fanatik Katolikler, fanatik Protestanlar, fanatik Kalvinciler ve onların alt tarikatları İslam dünyasını yıkmak isteyen Oryantalistler. Onlar da İslam ve insanlığın düşmanıdır. Amerikan halkıyla Aziz Türk Milletinin geçmişe dayalı çok büyük bir dostluğu vardır. Amerika7daki Türk düşmanı lobiler için, petrol ve doğalgaz için coğrafyamızda dünyanın problemli yerlerinden elinizi çekmek kurucu babalarınızın 1776’da yayınladığı insan hakları beyannamesini ölçü alırsanız, dünyaya yeni bir düzenin geleceğine dünya devletlerini lütfen inandırın.

EN  İYİ DOSTUNUZ BİZLERİZ

Dünya artık size değil, kaypak politikalarınızdan dolayı Rusya’ya ilgi duymaktadır. İnşallah Farıt Kalkanı Operasyonunda eşkiyanın yanında değil, TC’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünün yanında olunuz. Joe Biden bu ülkeye geldiği zaman vücut dilinden 15 Temmuz’la ilgili suçluluk duygusu ifade ettiği, göz mimiklerine yansıdı ve bir cümle ifade etti, !”Türkiye’nin dünyadaki en iyi dostu Amerikalılardır…” Aslında yanlış cümle kullandı. Birleşik Devletler dışında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsrail’in dışında Amerika’nın en iyi dostu Aziz Türk Milleti idi. Bu dostluk kavramı sizin manda zihniyetinizde değil eşit statüde yaşadığımız coğrafyanın doğusu-batısı-kuzeyi ve güneyinde bizden başka dostunuz yoktu. Ama o emperyalist Avrupa’dan göçen atalarınızın haçlı ruhunu yeni dünyada da bilinç altınızdan silememişsiniz. Hani medeniyetler ittifakı diyordunuz? Medeniyetler ittifakında İslam adı altında İslam’a, insanlığa düşman olan teröristleri sizler palazlandırdınız. TC Cumhurbaşkanı tekrar söylüyorum, sizin eyalet valiniz değil! Sizin ne işiniz var Ortadoğu’da? 12 bin kilometre ileriden gelip coğrafyamızı, ABD’nin milli güvenliği söz konusu diye cehenneme çevirdiniz. Hiçbir yasal hakkınız yokken uluslar arası hukuktan ilgili komşu ülkelerdeki devletimizin bekası söz konusu olduğunda müdahalemizden rahatsız oluyorsunuz. Bırakın Amerika’daki Türk düşmanı lobilerin yönlendirmesiyle değil, Amerika’nın adil, hoşgörülü, erdemli insanlarının aklıyla hareket ediniz.  Gönül ister ki eski dostluk kavramını yeniden inşa edelim. Ama sokma akıl yedi adım gider. Bu Karadeniz’deki eski yaşlıların tabiridir.

İLİŞKİLERİ GÖZDEN GEÇİRİN

Hala Vietnam Sendromunu, Vietkong, Laos, Afganistan’da başarısız oldunuz. İşgal ettiniz, başarısız kaldınız. Bu aziz milleti lütfen onlarla karıştırmayın. Sizin terörist dediğiniz her unsuru dostunuz olarak terör listesine alıyoruz da siz ülkemizi kana bulayan PKK’yı güney sınırımızda PKK uzantısı PYD’yi kendinize utanmadan AB ile beraber dost kabul ediyorsunuz. Dostluğunuz hayırlı uğurlu olsun. İblis ve Şeytanla işbirliği yapan, gücü elinde bulunduran, insan hakları ve insana değer vermeyen güçlü devletler Firavun zihniyetiyle hareket ettiği sürece bir gün şok yaşayıp gücünü Rusya ve Çin’e bırakacağını hiç akıllarından geçiriyorlar mı? Dünya yeniden dizayn edilir. Bazı devletler tarih sahnesinden silinir. Dizayn edilen dünya devletleri arasında Türkiye bağımsız olarak yerini alır. İspatı kütüphanelerinden, Türk tarihini araştırırsanız, tarihin her devresinde asla esir olmamıştır. Devletler yıkılsa bile anında esaretten kurtulup dünyada en fazla devlet kuran Türk Milletidir. Sizin gibi genleriyle oynanmış, yumurtadan çıkmış bir millet değiliz. Amerikan halkını sağduyuya davet eder, yöneticilerinde Türk-Amerikan ilişkilerini gözden geçirmesini dilerim.

SİZİ ÇOK İYİ TANIYORUM

Çünkü ülkenizde yaşadım. 44 stade dolaştım. Daha önce de bahsetmiştim, 5 defa ABD’ye giriş yaptım. Son defasında 34 ay kaldım. Sizin tarihinizi sizden daha iyi biliyorum. Tüm Amerikan başkanlarını tek tek isim olarak sayabilirim. ABD’de çok iyi insanlar var. Ama Türk düşmanı lobilerin etkisinden kurtulamayan bir üst akıl olduğunu, devleti yöneten politikacılar, kurucu babaların günün koşullarına göre Amerikan adaletine uluslar arası ilişki ve sömürgeciliğe karşı olan bu babaların düşüncelerini yeniden masaya yatırıp dünyanın her yerindeki Amerikan düşmanlığını yok etmek için özünüze dönmeniz gerekli. Diyeceksin ki, kim bu adam? Daha önce de söyledim, güçlü devletler milli çıkarları söz konusu olurca dostlukları rafa kaldırır. Ya istediği çizgiye getirir ya da tarih sahnesinden siler. Kendimden de bahsettim. Adım Alattin Çakıcı… Dünyanın tüm kriminal dairelerinde kişiliğim ve karakterim bilinmektedir. Dünyada iki türlü insan var, iki türlü devlet olduğu gibi. Değil ise 7 milyar insanın beni buhar yapacağını bilsem bile asla Allah’ın dışında kimseye biat etmem. Öldürülmek benim için şereftir. Yani ben hükmedilecek değil, öldürülecek kategorisindenim.

HİLLAL VE HAÇ NE YAPMALI?

Yukarıda bahsettiğim gibi Karadeniz’de yaşlı insanların söylediği bir söz var: “Sokma akıl 7 adım gider…” 7 adım sonra şeytan devreye girer. O gene bildiğini yapar. Doğru yolan çıkar, bildiğini yapar. Dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahipsiniz. Avrupa’dan 50 yıl ileridesiniz. Rusya’dan 10 yıl ilerdesiniz. Ama teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki, her şeyin temelinde teknoloji yatmıyor. Milletlerin milli birlik inanç duygularının dünyada yapamayacağı hiçbir şey yok. Ölüm sizler için bu dünyadaki yaşamdır. Allah’a kalbî teslim olmuş, sevgi ve barış dini mensupları olan temiz Müslümanlar için baki olan ahrettir. IŞİD benzeri İslamı kullanan terör örgütleri için bile hayat bu fani dünyadır. Artık şu haçlı zihniyetini bir kenara bırakın 1400 yıldır haç ve hilal asla bir araya gelmemiştir. Dünyada huzur ve barışın gelmesini dünya devletleri istiyorsa fanatik haçlı zihniyeti mensupları IŞİD gibi yalandan hilali savunanların dışındakiler ölçü erdemi olarak önyargılarını ayaklar altına alıp insanlık için kardeş olmasalar bile hilal ve haç insanlık adına kucaklaşmaları mümkün değil. Bir çizgide bir araya gelip dünyaya huzur getirebilirler. İnsan doğru konuşmalı, her ne kadar bir araya gelseler de bilinçaltında ufak da olsa kırıntıları vardır. Amerikan halkına saygılarımla. Arz ederim.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.