Atatürkçü Düşünce Derneği Şişli Başkanı Ramazan Erbey 

ERGENEKON, BALYOZ VE DİĞER KUMPAS DAVALARI 

Atatürkçü Düşünce Derneği Şişli Başkanı Ramazan Erbey 

ERGENEKON, BALYOZ VE DİĞER KUMPAS DAVALARI 

17 Mayıs 2017 Çarşamba 18:15
1069 Okunma
Atatürkçü Düşünce Derneği Şişli Başkanı Ramazan Erbey 

Bu davalarda doğrudan derneğimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri, aydınlar, bilim insanlarımız, hukukçular, gazeteciler, üst düzey emniyet mensupları ve siyasetçiler hedef alınarak Türkiye Cumhuriyeti emperyelist güçler ve onların Türkiye’deki uzantıları tarafından hedef alınmıştır.

Genel Başkanımız Şener Eruygur, Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Kadıköy Şube Başkanımız Gökhan Başaran ÇYDD Başkanı Sayın Türkan Saylan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay, Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genel Kurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanıp Silivri zindanlarına atılmıştır ve o süreçte Silivri zindanlarında şehit olan Ali Tatar, Kuddusi Okkır, Kaşif Kozinoğlu, Prof. Dr. Uçkun Geray onları saygı ve minnetle anıyoruz.

Şükrü Demirkürek

(1938 Tunceli Mazgirt-12 Kasım 1999) Atatürkçü Düşünce Derneği Bağcılar Şube Üyesi ADD Bağcılar 12 Kasım..

Bu süreçte Turan Dursun, Necip Hablemitoğlu, Sivas katliamı ve daha birçok provakatif eylem ile emperyalizm ulus devletimizi yıkmak için ülkenin kalbine ateşler düşürmüştür.

Prof. Dr. Bahriye Üçok

ADDGM

İlk ve ortaokulu Ordu’da, liseyi İstanbul Kandilli Kız Lisesi’nde bitirdikten sonra Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ile Devlet Konservatuarı opera bölümündeki öğrenimini aynı zamanda yürüttü. Samsun ve Ankara’da 11 yıl süren öğretmenliğinden sonra İlahiyat Fakültesi’nde asistan oldu. 1957 yılında doktora, 1964 yılında doçentlik sınavını verip İslam Tarihi bölümüne öğretim üyesi tayin edildi. 1971’de Cumhuriyet Senatosu’na kontenjan senatörü olarak olarak atandı. Altı yıl süreyle bu görevde çalıştı. 1983’te Halkçı Parti kurucu üyesi olarak Ordu’dan milletvekili seçildi. 6 Ekim 1990 günü hain bir suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Eserleri:

– İslam’dan Dönenler ve Yalancı Peygamberler

– İslam Devletlerinde Kadın Hükümdarlar

– İslam Tarihinde Emeviler – Abbasiler

– Ortaçağda Müslümanların Günlük Yaşayışları

– Atatürk’ün İzinde Bir Arpa Boyu

KURULUŞ AMACI

* SÜREÇ

* ERGENEKON

* YARGI REFORMU REFERANDUMU

* ANAYASA DEĞİŞİKLİK REFERANDUMU

* ATATÜRK'ün manevi hatırasına saldırılar 

* Şişli şube çalışmaları

Kuruluş Nedeni

Atatürk’ün bedensel varlığının artık aramızda bulunmamasından cesaret alan içteki ve dıştaki kimi olumsuz güçler, O’nun yeni Türk Devleti’ni yaratma doğrultusunda ilk adımı attığı 19 Mayıs 1919’un üzerinden tam 70 yılın geçtiği bu günlerde, Atatürk devrim ve ilkelerine karşı, açık ya da kapalı saldırılarını doruğa ulaştırmış bulunmaktadır. Bundan daha kötüsü, plânlı ve sinsi bir çalışma ile, o devrim ve ilkeleri gelecekte yok etmek çabası içindeler.

Oysa Atatürk;

Sadece “bağımsızlığı tümüyle tehlikeye düşmüş Türk Ulusunu ve yurdunu emperyalist güçlerin işgalinden kurtaran bir büyük asker “değildir.

O, bunun çok daha ötesinde, örneğin siyasal, kültürel ve ekonomik alanlar başta olmak üzere, her alanda bağımsızlığımızı yok edici ya da kısıtlayıcı olumsuz bağları koparan;

Ulusal egemenliği gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ;

Kişisel inançlara dokunmayarak, toplumumuzu Ortaçağ zihniyetinden ve şeriattan kaynaklanan “nakil”e dayalı kurum ve kurallardan kurtarıp, sürekli biçimde çağdaş ve uygar bir ulus olmanın ve böyle kalmanın yollarını gösteren , “akıl”a dayalı lâik düşünce, lâik hukuk ve lâik öğretim sistemlerini toplum yaşamında egemen kılan;

Tüm özgürlüklerin ve insan haklarının sosyal Hukuk Devletinin ve çoğulcu demokrasinin yolunu açan;

Yüzyıllarca ikinci sınıf insan durumuna düşürülmüş Türk kadınını gerçek yerine yükseltip, eşit haklara ve eşit onura sahip insan ve yurttaş yaparak ,yapay eşitsizlikleri kaldıran;

İçten ve dıştan kaynaklanan her tür sömürüye karşı çıkarak, halkın yalnız siyasal değil, ekonomik ve sosyal alanda da gerçek efendi durumuna gelmesini ve tüm yurttaşların gönencini devletin varlık nedeni ve amacı sayan;

Ulusal ekonominin girişimcilerin keyfine, yalnız kâr ve rekabet mekanizmasına göre başıboş biçimde işlemesine değil, toplumun ve tüm yurttaşların gereksinimlerini karşılayacak biçimde devlet tarafından yönlendirilmesini ilke olarak benimsemiş ve benimsetmiş olan;

Yurdumuzun yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden, Türkiye halkının yararlanmasını benimseyen ve kabul ettiren;

Misak-ı Millî sınırları içinde “Türk’üm” diyen herkesin Türk olduğu ölçütünü getirerek, ırkçılığı reddedip; yapıcı, olumlu ve çağdaş Türk Ulusalcılığını yaratarak, onu devletimizin temel ilkelerinden biri yapan;

Her yurttaşın eğitimden, bilimden ve sanattan payını almasını, “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşaklar”ın yetiştirilmesini devletin başta gelen görevi yapan;

Kültür emperyalizminden kurtulabilmemiz ve eğitimin yaygınlaştırılabilmesi için yeni Türk harflerini kabul etmenin yanında Türk dilinin arındırılması ve zenginleştirilmesini büyük bir toplumsal görev sayan;

Türk Ulusunun tarihini, çağdaş insan kökenine bağlayan;

“Yurtta barış, Dünyada barış” ilkesi ile devlet yaşamında ve uluslararası ilişkilerde kaba kuvveti, ırkçılığı, saldırı savaşını mahkûm eden;

Dış politikada “Dünya uluslar ailesinin eşit haklara sahip onurlu bir üyesi olma” ölçütünü ve “karşılıklılık kuralını” vazgeçilmez ilke yapan;

Bütün ulusların insanlık ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, insanlığın bütünleşmesi düşüncesinin tohumlarını atan Çağdaş Devlet Kurucusudur.

Bu durum karşısında Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inananlar, “Atatürkçü Düşünce Derneği”ni kurarak, O’nun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunma ve onlara bekçilik yapma zorunluluğunu duymuşlardır.

” Kurucular Kurulu – 19 Mayıs 1989 “

TÜZÜĞÜMÜZ

DERNEĞİN KURULUŞU, ADI, AMACI VE ÜYELİK

DERNEĞİN ADI

MADDE 1. Atatürk ve Atatürkçülük konusunda ilerici bir anlayışla bilimsel, toplumsal ve kültürel çalışmalar yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ (ADD) adlı bir dernek kurulmuştur.

ADD kurulduğu andan itibaren yaşanan süreç?

Derneğimizin kurucu genel başkanı prof dr MUAMMER AKSOY (ANAYASA PROFESÖRÜ)1989’da Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Bahri Savcı, Münci Kapani ve Bahriye Üçok gibi aydınlarla birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği’ni kurdu ve Kurucu Genel Başkan olarak çalıştı. 31 Ocak 1990 günü Ankara Bahçelievler’deki evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü. Ahmet Taner Kışlalı, 1939 yılında Zile’de doğdu. Kabataş Lisesi’nden sonra AÜ SBF’yi bitirdi. Paris Üniversitesi’nde Anayasa Hukuku ve Siyaset Bilimi dalında doktora yaptı. 1972 yılında doçent oldu. 1977’de CHP listesinden İzmir milletvekili seçildi. 1978’de Bülent Ecevit hükümetinde Kültür Bakanı olarak yer aldı. 12 Eylülsonrasında üniversiteye dönerek 1988’de profesörlüğe yükseldi. Uzun süre AÜ İletişim Fakültesi’nde Siyaset Bilimi dersleri veren Kışlalı, Cumhuriyet gazetesinin köşe yazarları arasında yer alıyordu. Ahmet Taner Kışlalı, 21.10.1999’da bombalı bir suikast sonucu öldürüldü.

UĞUR MUMCU Gazetecilik hayatı başarılarla dolu olan Mumcu 24 Ocak 1993 yılında uğradığı bombalı saldırı sonucu öldürüldü. Uğur Mumcu’nun yaşam serüveni şöyle özetlenebilir o gazeteciydi.

Murat Günhan; 2010 yılında yapılan yargı reformu referandumu?

Ramazan Erbey; Yargı reformu adı altında yapılan halk oylamasında (yetmez ama evet diyenlerin kulaklarını çınlatalım) amaç yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nu teslim almak ve sonuç olarak yargının tamamen FETÖ’nün eline geçtiğini hep birlikte gördük. Bütün bu yaşananlar ülkemize 15 Temmuz FETÖ darbesinin ihanetini yaşatmıştır (bu süreçte yargıyı, Türk Silahlı Kuvvetlerini, emniyeti, üniversiteleri, milli eğitimi, ÖSS, ÖSYM, KPSS ve devlet eliyle yapılan bütün sınav sorularını çalıp yandaşa dağıtanları kısaca hayatın her alanını halkımıza zindan edenlere kol kanat gerenleri unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız)

Günhan; 16 nisan 2017 referandumu?

Erbey; Milletimizin gündeminde olmayan bu anayasa değişikliğini milletimize dayatanların bile anlamadığı ve anlatamadığı bu değişikliği ve önceki yargı reformundada Atatürkçü Düşünce Derneği ‘hayır’ demiştir. Bunun Türk milletine kurulan emperyalist bir tuzak olduğunu milletimize anlatmıştır. Ancak YSK’ya anlatamamıştır. Ne olursa olsun kurucu iradeden aldığımız yetki ile henüz son sözümüzü söylemedik. ADD Şişli şube olarak referandum sürecinde Şişli’de 10 bin gazete ve 40 bin bildiri dağıtarak milletimizi bu tuzak konusunda uyarma görevimizi yerine getirdik.

Günhan; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırasına yapılan ahlaksız iftira kampanyaları?

Erbey; Bu müptezel ahlaksızlar fırsat buldukları her ortamda kendi hayatlarını özetler gibi Atatürk’e ve Cumhuriyet devrimlerine yürekten bağlı değerlerimizi aşağılamaktadır. Bunlar kurtuluş savaşında cepheden kaçanların, cepheye gitmemek için kadın kılığına giren, ahırlarda saklanan, dağa kaçan, İngilizlerle işbirliği yapan, Yunan hizmet madalyası ile yakalananların torunlarıdır. Bu ahlaksızların tamamı bu attıkları iftiraların tamamını kendi hayatlarında yaptıkları sapıklıkların itirafıdır. Kimlerin altı yaşındaki çocuklardan tahrik olduğu, küçücük kız çocuklarını, erkek çocuklarını, istismar ettiğini kimlerin bu sapıklıklara arka çıktığını biliyoruz. Bunların sapkınlıkları anlatmakla bitmez. Bu müptezel alçaklara gereken cevabı verdik vermeye devam edeceğiz.13 Nisan cumartesi günü o alçak TV kanalı ve sözde tarih bilmem nesinin önünde binlerce yurttaşımız ‘Burası pislik yuvası ve Mustafa Kemal’in askerleriyiz sloganları ile inledi.

Günhan; ADD Şişli Şubesi’nin faaliyetleri nelerdir?

Erbey; 1999 yılında merhum Kemal Özden başkanlığında kurulan Şişli şubemiz düzenli olarak ülkemizin tarihi, siyasi, kültürel, eğitim, halkın sorunları, ülkemizin bağımsızlığı vb. konularda söyleşi, panel ve etkinlikler düzenlemekte ve halkımızı aydınlatmaktadır. Örneğin 2016 yılından önceki çalışmalarımıza değinmeyeceğim, çünkü sayfalar yetmez. 2016 yılından itibaren yaptığımız çalışmaların bir kısmını anlatayım. Anayasa tuzağı kapsamında 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu, İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, Doç. Dr. Sait Yılmaz, tarihçiler Turgut Ünlü, (derneğimizin kurucusu) Cengiz Özakıncı, Orhan Çekiç, Mimar Burak Kaan Yılmazsoy, Ali Türkşen, Av. Hüseyin Özbek, Av. Tuba Torun, Ekonomist Uğur Civelek, Genel Yönetim Kurulumuzun genç üyeleri Ömer Kaya ve Gazi Ömeroğlu ile gençlik eğitimi, milletvekilleri ile çeşitli konularda şöyleşiler, kitlesel Anıtkabir ziyaretleri, terörü lanetleyen eylemler, milli bayramlar, gençlere ücretsiz ‘Nutuk’, çocuklara uygun ‘Nutuk’ dağıttık.

MANDA VE HİMAYE KABUL EDİLEMEZ

Günhan; 19 Mayısta neler yapıyorsunuz?

Erbey; Şişli şubemizin gençlik kolu 19 Mayıs’ta dernek önünden Atatürk’ün evine yürüyüş ve orada bir şölen havasında gençlere çeşitli duyurular, ‘Nutuk’ ve Geregoriy Petrov’un ‘Beyaz Zambaklar Ülkesinde’ adlı kitabını hediye edeceklerdir. Bütün gençlerimizi davet ediyoruz. Tabii ki büyüklerimizi de.

Sizin aracılığınız ile milletimize bir çağrıda bulunalım; “ÜYE OLUN”

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.