Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ BAŞKANI  SAYIN NEZİH SARUHANOĞLU İLE RÖPORTAJ
Oğuz Çetinoğlu: Türk Balıkadamlar Spor Kulübü hangi tarihte kimler tarafından kuruldu? Nezih Saruhanoğlu: 08 Mayıs 1954 tarihinde Av. Ziya İnan, İdris Başaraner ile birlikte Demir Baran Şenol, Yaşar Cambaz, Adnan Kesmen, Halûk Baytorun, Atilla...
BİR DEVRİN HÂFIZASI
Rasim Cinisli'nin de belirttiği gibi ‘Hâtıra yazmak, netâmeli bir iştir…' Hâtıra kitapları sübjektiftir. Objektif değildir. Üstelik ‘objektif' denilen aparatın da ne kadar objektif olduğu tartışmalıdır. Hissiz, zaafsız...
Operatör Doktor AHMET YÜCETÜRK anlatıyor.
‘Bulgar zulmünün mimârı, insanlıktan nasibini alamamış zâlim yöneticilerdir.   Farklı inanca ve etnik kökene mensup insanlar arasında dostluk vardır.' Operatör Doktor AHMET YÜCETÜRK anlatıyor. Bulgaristan'da yaşadığınız...
AVRUPA’DA TÜRK İZLERİ (BİR YAVUZ BÜLENT BÂKİLER KLASİĞİ)
Hun Türkleri, 352 yılında hakanları Kama Tarkan idâresinde Avrupa topraklarına yerleşerek Avrupa Hun İmparatorluğu'nu kurdular. İmparatorluk, Dengizek döneminde 469 yılında dağıldı ise de, Hun kabileleri varlıklarını devam ettirdiler....
Op. Dr. AHMET YÜCETÜRK Anlatıyor
Bulgar Zulmü Nedir Bilir misiniz?    Bulgaristan'dan Türkiye'ye Göç Eden Op. Dr. AHMET YÜCETÜRK Anlatıyor Oğuz Çetinoğlu: Bulgarların ırkî kökenlerini de belirterek ‘Bulgaristan' adlı devletin kuruluş hikâyesini...
BÜYÜK YALAN - Kitabiyat-275
Türkiye'de fanatik Ermeni yalanlarını, oyunlarını ve hilebazlıklarını en iyi bilenlerden ve bildiklerini ‘açık büfe' gibi internet sitelerinde ilgililerin istifâdesine sunan Şükrü Server Aya, tek neferi kendisi olan muzaffer bir...
Emekli Subay, Yazar ve Kıbrıs Gazisi, ATİLLA ÇİLİNGİR ile ÖNCE VATAN isimli son kitabı vesilesiyle genel olarak ‘Vatan Kavramı’ hakkında konuştuk -3-
Oğuz Çetinoğlu: Türkler târih boyunca dünya coğrafyasının muhtelif yerlerini ‘Vatan' hâline getirdiler. Bâzı bölgeleri, orada temsilciler bırakarak terk etmek mecburiyetinde kaldılar. Bu sebeple ‘Vatan' kavramı çeşitlenip zenginleşti....
TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ - 80
OSMANLI'NIN ZOR GÜNLERİNDE TÜRKİSTAN TÜRKLERİ'NİN YARDIMLARI Prof. Dr. ABDULVAHAP KARA Türkistan Türkleri, Kurtuluş Savaşı'na ve yeni Türk Devleti'nin kuruluşuna kayıtsız ve ilgisiz kalmamışlardır. 1917 yılında Çarlık...
Emekli Subay, Yazar ve Kıbrıs Gazisi, ATİLLA ÇİLİNGİR ile ÖNCE VATAN İsimli Son Kitabı Hakkında Konuştuk -2-
Oğuz Çetinoğlu: Türk ordusunun, dünyanın en güçlü ordularının ilk sıralarında yer aldığı ifâde ediliyordu. Ergenekon, Balyoz davâları ve kumpas entrikaları ile ordumuz (maddî veya mânevî veya ikisi birden) güç kaybına uğradı mı? ...
Emekli Subay, Yazar ve Kıbrıs Gazisi, ATİLLA ÇİLİNGİR ile ÖNCE VATAN İsimli Son Kitabı Hakkında Konuştuk
Oğuz Çetinoğlu: Ömrünü enternasyonalizmin hizmetine adayan Tevfik Fikret gibi ‘Vatanım ruy-i zemin, milletim nev'i beşer' mısrasının mânâsını anlamamış olsa bile, orada ifâde edilmek istenen zihniyeti, hayat felsefesi olarak...
KİTÂBİYAT - 274
HÜSN Ü AŞK Şeyh Galib'in yazdığı Hüsn ü Aşk isimli eser, tasavvufî bir hikâyedir. Sembollerden faydalanarak tasavvufta seyr-ü sülûk'u anlatır. Hüsn ü Aşk'ta birinci sembol Hüsn, sevileni yâni mutlak güzelliği, olan Aşk...
İsa Kocakaplan ile Ziya Gökalp hakkında konuştuk
Edebiyat Araştırmacısı İSA KOCAKAPLAN ile Vefatının 93. Yıldönümünde                                                   ...
KİTABİYAT - 273
BEN RÜZGÂRIM SEN ATEŞ MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RÛMÎ BÜYÜK MUTASAVVIFIN HAYATI VE ESERLERİ Senail Özkan, Türkiye'mizin önde gelen Mevlânâ araştırmacılarındandır. Gençlik yıllarında Mevlânâ'yı tanıyan Alman asıllı Prof. Dr....
Dr. YUNUS ZEYREK sohbeti 2. bölüm
AHISKLI TÜRKLERİN TÜRKİYE'DEKİ YAYIN ORGANI BİZİM AHISKA DERGİSİ VE AHISKALI TÜRKLERİN ‘TEK KİŞİLİK ORDU' KONUMUNDAKİ GÜÇLÜ KALEMİ: Dr. YUNUS ZEYREK Bizim Ahıska Dergisi; Ankara'da, Ekim 2004'te, Üç Aylık...
HİNDİSTAN TÜRKLERİ: DRAVİDİLER
‘Hindistan'ın en eski sâkinleri Türklerdir.' Yazarlarımız OĞUZ ÇETİNOĞLU ve M. KEMAL SALLI Prof. Dr. MEHMET BAYRAKDAR ile ‘DRAVİDİ TÜRKLERİ'ni konuştu. -TÜRK BALIK ADAMLAR KULÜBÜ'nün Caddebostan'daki güzide...
ÂRİF NİHAT ASYA
Yavuz Bülent Bâkiler tarafından hazırlanan Ârif Nihat Asya isimli kitap, 19 X 23 santim ölçülerinde mat kuşe kâğıda basılı olarak 130 sayfa hacimle, Türk Dil Kurumu tarafından ‘Türkçeye Emek Verenler Dizisi'nin 71. Kitabı olarak...
Dr. YUNUS ZEYREK ile sohbet
MUHTEREM YETKİLİLER! BU FERYADA, BU ÇIĞLIĞA KULAK VERİNİZ!  VE GEREKENLERİ YAPINIZ! Dr. YUNUS ZEYREK İLE AHISKA VE AHSKALI TÜRKLER HAKKINDA KONUŞTUK.   Oğuz Çetinoğlu: Ahıska'nın coğrafî konumu hakkındaki bilgilerle sohbetimize...
ÇİÇEKLER KARDA DA AÇAR
İdealist Doktorun Doğu Anadolu Hâtıraları Kitabın yazarı Ahmet Nâbi Kızmaz 1968 kuşağı gençlerindendir. Kitabına, yazdıklarının ‘bir meydan okuma' olduğunu söyleyerek başlıyor. Kime meydan okuduğunu da okuyucuyu merakta bırakmadan...
Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-79
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN HAN DÖNEMİNDEKİ ÖNEMLİ OLAYLAR KRONOLOJİSİ 06 Eylül 1566 târihinde Kanûnî Sultan Süleyman Han Hazretleri, 71 yaşında iken çıktığı Zigetvar Seferi sırasında, savaş otağında fâni dünyaya vedâ etti.  1520:...
SİBİRYA TÂRİHİ - BAŞLANGICINDAN 1917’YE KADAR-
Günümüzde Rusya Federasyonu yönetiminde bulunan Sibirya, en eski Türk kavimlerinden biri olan Sabirlerin yurdudur. İsmi de buradan gelmektedir. ‘Sabarlar' veya ‘Suvarlar' olarak da anılan Sabirler, 461-465 yılları arasında bölgeye...
Orta Asya, Orta Çağ ve Genel Türk Tarihi Uzmanı Prof. Dr. AHMET TAŞAĞIL ile sohbet
Orta Asya, Orta Çağ ve Genel Türk Tarihi Uzmanı Prof. Dr. AHMET TAŞAĞIL ile UYGURLARI, KIRGIZLARI VE DİĞER TÜRK TOPLULUKLARINI KONUŞTUK Oğuz Çetinoğlu: Asya topraklarında, çok sayıda devlet kurarak uzun süre siyasî yapı içerisinde...
KİTÂBİYAT - 269
MARAŞ SENİN NAZIN VAR Kahramanmaraş şâri ve yazarı en bol şehirlerimizden biridir. Bu sayfada bulunan hayat hikâyesinde belirtildiği gibi Oğuz Paköz, aynı zamanda tıp doktoru, edebiyat, kültür ve fikir adamıdır. İnsanlarımız Kahramanmaraş'ı;...
Barok Müzik ve Klavsen Sanatkârı, Prof. Leyla Pınar Tansever
Barok Müzik ve Klavsen Sanatkârı, Prof. Dr. LEYLA PINAR TANSEVER Hanımefendi ile Ülkemizde ‘Üvey Evlat' Muamelesi gören Müzikle Alakalı Meselelerimizi Konuştuk.   Oğuz Çetinoğlu: Öncelikle, röportaj teklifimi kabul buyurduğunuz...
Prof. Dr. LEYLA PINAR TANSEVER Hanımefendi ile sohbet
Barok Müzik ve Klavsen Sanatkârı, Prof. Dr. LEYLA PINAR TANSEVER Hanımefendi ile  Ülkemizde ‘Üvey Evlat' Muamelesi gören Müzikle Alakalı Meselelerimizi Konuştuk.   Oğuz Çetinoğlu: Öncelikle, röportaj teklifimi kabul buyurduğunuz...
Kitabiyat-268
ENVÂRÜ'L-ÂŞIKÎN (1): Dinî-didaktik(2), kısas-ı enbiya(3) mâhiyetinde olan bu eser, Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan tarafından, kardeşi Yazıcıoğlu   Mehmed'in   Megâribü'z-zaman adlı Arapça eseri esas alınarak, tercüme...
Yavuz Bülent Bâkiler ile Türkçemiz hakkında şaka ile karışık sohbet
Şâir, Edip ve Hatip YAVUZ BÜLENT BÂKİLER ile TÜRKÇEMİZ HAKKINDA ŞAKA İLE KARIŞIK SOHBET… Oğuz Çetinoğlu: Bazı gençler ‘chımarıc' hareketler yapıyorlar. ‘Entel özentisidir' deyip geçiştirilebilir mi? Yavuz Bülent...
Kitabiyat-267
ALTIN ŞEHİR / ÜSKÜDAR KİTABI Şehir kültürü incelemeleri ve şehir târihçiliği, başlı başına bir disiplin, bir ilim dalıdır. Konu ile lakalı olarak batılı ülkelerin üniversitelerinde fakülteler ve ana bilim dalı olarak bölümler vardır....