Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
ŞÂİR ve YAZAR M. HALİSTİN KUKUL İLE KÜLTÜR ve DİL ÜZERİNE SOHBET - 3
‘Hayat, hukuk, hürriyet, istiklal, kitap, medeniyet, memleket, milliyetçi, tecrübe, vatan kelimelerinin kullanılmasını yasaklayan zihniyetin hâkim olduğu dönemler yaşadık.'  Oğuz Çetinoğlu: Problemleri konuştuk. Siyâsetten bağımsız,...
ÇEVRE SORUNLARI VE İSLAM
Çevre insanların ve diğer canlıların hayatları boyunca içerisinde ve dâimî temas hâlinde bulundukları karşılıklı olarak birbirlerinden etkilendikleri; fiziki, biyolojik, sosyal, iktisâdî ve  kültürle alakalı ortamdır. Canlı varlıkları...
ŞÂİR ve YAZAR M. HALİSTİN KUKUL İLE TÜRK DİLİ ÜZERİNE SOHBET - 2
‘Ahlâk' kelimesinin yerine ‘Etik' kelimesini koymaya çalışıyorlar. ‘Ahlâksız adam' yerine ‘Etiksiz adam' mı diyeceğiz?  Oğuz Çetinoğlu: Devrik cümle hakkında neler söylemek istersiniz? M. Halistin Kukul: Benim...
ÖTÜKEN NEŞRİYAT’TAN İSMAİL GASPIRALI KÜLLİYATI
İsmail Gaspıralı, adından çok söz edilmesine rağmen eserleri, birçok faaliyeti ve hatta düşünceleriyle gereğince tanınmayan, saklı kalmış, ihmal edilmiş bir şahsiyettir. Düşünce ve idealleriyle Türklüğe önderlik eden İsmail Bey,...
ŞÂİR ve YAZAR M. HALİSTİN KUKUL İLE KÜLTÜR ve DİL ÜZERİNE SOHBET - 1
‘Dil, -bizim için Türkçe- bir milletin varlık şartıdır.' Oğuz Çetinoğlu: Türk milletçiliğinin; ırka, coğrafyaya, dil ve din temeline değil, kültür temeline oturtulduğu biliniyor. Ancak kültür kavramının târifinde farklı görüşler...
Kitâbiyat (284)
KAHRAMANMARAŞ'TA  ESER  VEREREK Y A Ş A Y A N    Ş A İ R L E R ‘Maraş' isminin, böleye M.Ö. 2000'li yıllarda Kafkasya üzerinden gelen Hititlerin ordu komutanı Manaj'den geldiği söylenmektedir. Şehrin...
TÂRİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 82
KÖYÜMÜZE DÖNMEYECEĞİZ, FADİME'Yİ DE GETİRECEĞİZ... İLHAN KARAÇAY HOLLANDA HABER'i yöneten dostlarım, Kasım sayısına,‘Toplanın gidiyoruz' yerine, ‘TOPLANIN GİTMİYORUZ !'  şeklinde bir manşet düşürmüşler....
Kitabiyat-283
Klasikler Sınıfına Dâhil Edilen Bir Aşk Romanı ALİ İLE NİNO William Sharespeare'in (1564-1616) yazdığı ‘Antonius ve Kleopatra' ile ‘Romeo ve Jülyet', Fransız yazar Abbe Preuvost'un (1697-1763) yazdığı ‘Manon Lescaut',...
Edebiyat Araştırmacısı Yazar İSA KOCAKAPLAN İle sohbet
Edebiyat Araştırmacısı Yazar İSA KOCAKAPLAN İle MEHMET ÂKİF ERSOY'un Ebedî Âleme İntikalinin 81. Yıldönümü Vesilesiyle                         İSTİKLAL MARŞI Hakkında...
KİTÂBİYAT - 282
ÖNCE VATAN Kıbrıs Gazisi, Emekli Yarbay ve Yazar Atilla Çilingir'in, 13,6 X 21 santim ölçülerinde 126 sayfalık ÖNCE VATAN isimli kitabı, Eylül 2017'de yayınlandı.  Kitap; Yazar Hüseyin Adıgüzel'in ‘Önsöz' başlıklı...
Dr. IŞIK ÖZKEFELİ Hanımefendi ile sohbet
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ SAMSUN ŞUBESİ Başkanı Dr. IŞIK ÖZKEFELİ Hanımefendi ile şehir hastânelerinden sağlığa, gençlik meselelerinden kültüre… Türkiye'nin meselelerini konuştuk. Oğuz Çetinoğlu: Son yıllarda ‘Şehir...
BELKİ, KEŞKE, NEYSE…
Siz, acılarına ve korkularına minnettar olan bir insan tanıdınız mı? Jinekolog, terapist Op. Dr. Gökçen Erdoğan; ‘Belki, Keşke, Neyse' isimli kitabındaki hikâyeleri okurken tanıyabilirsiniz. Kitap, okyanuslara sığmayacak kadar engin,...
FERRUH DEMİRMEN Açıklamaya devam ediyor:
‘Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 1948 yılında kabul etiği Soykırım Sözleşmesi'ne göre  Fanatik Ermenilerin Soykırım söylemleri dayanaksız ‘iddia'dan başka bir şey değildir.'  Oğuz Çetinoğlu: Fanatik...
MÜNiP UTANDI
SAHNELERİN ZİRVESİNDEN GÖNÜLLER TAHTINA… İnsan ve kitap… Her ikisi de değerlidir, yekdiğerlerinin değerine değer katarlar.  Hayat bir kitaptır. Okunması gerekir.    Hayat ve insan, ayrılmaz bir bütündür. ‘Kitap gibi'...
"Başkalarını aldatmaya yönelik yalanlar üretiliyor"
FERRUH DEMİRMEN, Asılsız Ermeni İddialarına Cevap Verdi: ‘Başkalarını aldatmaya yönelik yalanlar üretiliyor' Oğuz Çetinoğlu: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'deki Middle East Studies Association (MESA) Türkçe ifadesi ile ‘Ortadoğu...
TÂRİHİMİZİ AYDINLATAN BELGELER
İlk eserini 2012 yılında ‘Târihimizdeki Muhteşem Mektuplar' adı ile yayımlayan Emekli Askerî Hâkim Necdet Bayraktaroğlu, bu defa, ‘Târihimizi Aydınlatan Belgeler' isimli muhteşem eserini kültür hayatımıza kazandırdı. ...
TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 81
02 KASIM 1943: KARAÇAY – MALKAR TÜRKLERİNİN SÜRGÜNÜ Karaçay ve ‘Balkarlar' olarak da anılan Malkarlar,  Kuzey Kafkasya'da yaşamış bir Türk kabilesidir. Yaşadıkları bölgeye nereden geldikleri hakkında muhtelif görüşler...
KİTÂBİYAT 278
ELEŞTİREL YAZILAR 1, 2, 3 Asırlık Türk Yurdu Mecmuası'nda dikkate değer yazılar yazmakta olan Prof. Dr. Milay Köktürk, Felsefe profesörüdür. Yazılarında; ‘Felsefenin, bütün ilimlerin anası' olduğu hakîkatini görmek mümkündür....
TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ BAŞKANI  SAYIN NEZİH SARUHANOĞLU İLE RÖPORTAJ
Oğuz Çetinoğlu: Türk Balıkadamlar Spor Kulübü hangi tarihte kimler tarafından kuruldu? Nezih Saruhanoğlu: 08 Mayıs 1954 tarihinde Av. Ziya İnan, İdris Başaraner ile birlikte Demir Baran Şenol, Yaşar Cambaz, Adnan Kesmen, Halûk Baytorun, Atilla...
BİR DEVRİN HÂFIZASI
Rasim Cinisli'nin de belirttiği gibi ‘Hâtıra yazmak, netâmeli bir iştir…' Hâtıra kitapları sübjektiftir. Objektif değildir. Üstelik ‘objektif' denilen aparatın da ne kadar objektif olduğu tartışmalıdır. Hissiz, zaafsız...
Operatör Doktor AHMET YÜCETÜRK anlatıyor.
‘Bulgar zulmünün mimârı, insanlıktan nasibini alamamış zâlim yöneticilerdir.   Farklı inanca ve etnik kökene mensup insanlar arasında dostluk vardır.' Operatör Doktor AHMET YÜCETÜRK anlatıyor. Bulgaristan'da yaşadığınız...
AVRUPA’DA TÜRK İZLERİ (BİR YAVUZ BÜLENT BÂKİLER KLASİĞİ)
Hun Türkleri, 352 yılında hakanları Kama Tarkan idâresinde Avrupa topraklarına yerleşerek Avrupa Hun İmparatorluğu'nu kurdular. İmparatorluk, Dengizek döneminde 469 yılında dağıldı ise de, Hun kabileleri varlıklarını devam ettirdiler....
Op. Dr. AHMET YÜCETÜRK Anlatıyor
Bulgar Zulmü Nedir Bilir misiniz?    Bulgaristan'dan Türkiye'ye Göç Eden Op. Dr. AHMET YÜCETÜRK Anlatıyor Oğuz Çetinoğlu: Bulgarların ırkî kökenlerini de belirterek ‘Bulgaristan' adlı devletin kuruluş hikâyesini...
BÜYÜK YALAN - Kitabiyat-275
Türkiye'de fanatik Ermeni yalanlarını, oyunlarını ve hilebazlıklarını en iyi bilenlerden ve bildiklerini ‘açık büfe' gibi internet sitelerinde ilgililerin istifâdesine sunan Şükrü Server Aya, tek neferi kendisi olan muzaffer bir...
Emekli Subay, Yazar ve Kıbrıs Gazisi, ATİLLA ÇİLİNGİR ile ÖNCE VATAN isimli son kitabı vesilesiyle genel olarak ‘Vatan Kavramı’ hakkında konuştuk -3-
Oğuz Çetinoğlu: Türkler târih boyunca dünya coğrafyasının muhtelif yerlerini ‘Vatan' hâline getirdiler. Bâzı bölgeleri, orada temsilciler bırakarak terk etmek mecburiyetinde kaldılar. Bu sebeple ‘Vatan' kavramı çeşitlenip zenginleşti....
TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ - 80
OSMANLI'NIN ZOR GÜNLERİNDE TÜRKİSTAN TÜRKLERİ'NİN YARDIMLARI Prof. Dr. ABDULVAHAP KARA Türkistan Türkleri, Kurtuluş Savaşı'na ve yeni Türk Devleti'nin kuruluşuna kayıtsız ve ilgisiz kalmamışlardır. 1917 yılında Çarlık...
Emekli Subay, Yazar ve Kıbrıs Gazisi, ATİLLA ÇİLİNGİR ile ÖNCE VATAN İsimli Son Kitabı Hakkında Konuştuk -2-
Oğuz Çetinoğlu: Türk ordusunun, dünyanın en güçlü ordularının ilk sıralarında yer aldığı ifâde ediliyordu. Ergenekon, Balyoz davâları ve kumpas entrikaları ile ordumuz (maddî veya mânevî veya ikisi birden) güç kaybına uğradı mı? ...