Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
TÜRKLERİN HATÂLARI
Kirpi Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Markası olan Lutka Kitap, çok az işlenen farklı pek çok meseleyi okuyucusunun dikkatine sunuyor. Okunup üzerinde döne döne düşünülmesi, tekrar okunarak ders alınması gereken meseleler…...
"Aile Bağı, En Yüce Duyguların Membaıdır"
İyilik Meleği, Zarif Hanımefendi BELMA AKSUN, Ve… Erken Kaybettiğimiz Büyük Dehâ ZİYA NUR AKSUN… Oğuz Çetinoğlu: Ağabeyiniz ve siz, nasıl bir aile ortamında, nasıl bir çevrede yetiştiniz? Belma Aksun: Kalabalık bir aileydik. Annem, babam,...
KİTÂBİYAT - 324
PİRAMİTLERİN GÖLGESİNDE Nedim Gürsel okuyucusunu firavunlar ülkesi Mısır'a götürüyor. Ancak, eser yalnızca bir gezi kitabı değil. Mısır'ın ve piramitlerin geçmişi itibâriyle târih kitabı;  ölümü ve dini anlatması...
ERDOĞAN ASLIYÜCE ile sohbet
TÜRKİSTAN'DAN ANADOLU'YA VE BALKANLARA YAYILAN İSLAM NÛRU Hoca Ahmed Yesevî Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı  ERDOĞAN ASLIYÜCE ile Pir-i Türkistan HOCA AHMET YESEVİ Hakkında Konuştuk. Oğuz Çetinoğlu: Giriş mâhiyetinde Hoca...
Müslüman milletlerin geri kalış nedenleri
MÜSLÜMAN MİLLETLERİN GERİ KALIŞ NEDENLERİ Müslüman Milletleri İslâm Dini mi Geri Bıraktı? Ekonomi tahsili gören iş adamı ve sivil toplum kuruşları gönüllüsü Ali Erat, 2017 yılında yayınlanan 15 X 21 santim ölçülerinde, 86 sayfalık...
TÂRİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 91
HÂFIZ AHMED PAŞA Prof. Dr. AHMET ŞİMŞİRGİL Sadrâzam Hâfız Ahmed Paşa, Bağdad seferinden dönerken İstanbul'da âsîler ve sipahi zorbaları ayaklanarak kellesini Pâdişâhtan istemeye başlamışlardı. Vezir Bayram Paşa kendisine bir...
KURGANLAR - ESKİ TÜRKLERİN KUTSAL MEZARLARI
Kurgan, eski Türklerde geniş ve kubbe şeklindeki mezara verilen isimdir. ‘Höyük' olarak da anılır. ‘Neolitik çağ' olarak isimlendirilen M. Ö. 10.000 yılından 7000 yılına kadar devam ettiği belirtilmektedir. Bu dönemde insanlar,...
Prof. Dr. AHMET TAŞAĞIL ile sohbet
Orta Asya, Orta Çağ ve Genel Türk Târihi Uzmanı Prof. Dr. AHMET TAŞAĞIL ile HAZAR DEVLETİ'Nİ ve BULGAR TÜRKLERİNİ KONUŞTUK.  Oğuz Çetinoğlu: Türk târihinde önemli bir yeri olan Hazarlarla sohbetimize başlayabilir miyiz? ...
Kitabiyat-320
TÜRKLERİN KÖKENİ Osman Karatay'ın, Doçentlik döneminde yazdığı kitap, 13,5 X 21 santim ölçülerinde, 270 sayfadır. Birinci baskısı 2011, 17. Baskısı Mart 2018'de yapılmıştır.  Prof. Karatay'ın; ‘Oğuz Han'ın...
‘KELİME UYDURMAK GİBİ ZARARLI FAALİYETLERİN ÖNÜNÜ KESMEK LÂZIM’
‘İnsan topluluklarını millet hâline getiren dildir.' Prof. Dr. TAMİLLA ABBASHANLI ALİYEVA ile Türkçemizin Meselelerini Konuştuk. Oğuz Çetinoğlu: İnsan topluluklarının ‘millet' hâline gelmesinde dilin rolü nedir? Prof. Dr. Tamilla...
KİTÂBİYAT - 319
SES GETİRECEK ESERLER:  SADİ SOMUNCUOĞLU (Millî Düşünce Merkezi) ATSIZ, TÜRKÇÜLÜĞÜN MİSTİK ÖNDERİ Ahmet Bican Ercilasun'un, ‘ATSIZ, Türkçülüğün Mistik Önderi' ile İskender Öksüz'ün  ‘Bilim, Din ve Türkçülük'...
Dr. OĞUZ PAKÖZ ile sohbet
Doğudan Doğan Kültür ve Sanat Güneşi: Karramanmaraş'ın, Alkışı Hak eden ALKIŞ DERGİSİ… Dr. OĞUZ PAKÖZ, Dergiciliğin Problemlerini ve Gurur Verici Yönlerini Anlattı  ve de Türkiye'nin Kültür, Sanat Haritasını Dikkatlere...
Kitabiyat-318
YAŞAMAYI BİLME -GÖRGÜ- SANATI Eskiler ‘Âdab-ı Muaşeret Kaideleri' diyorlardı. Günümüzde ‘Görgü Kuralları' olarak anılıyor.  İsmi ne olursa olsun bu kavram, bir arada yaşayan toplum fertlerinin daha rahat, daha huzurlu...
Prof. Uğur Türkmen ile musiki sohbeti
Oğuz Çetinoğlu: Alman asıllı Sosyolog Alfred Louis Kroeber (1876-1960) ile Amerikalı Antropolog Clyde Kluckhohn (1905-1960), yirminci yüzyılın ortalarında yaptıkları müşterek araştırmalar neticesinde kültür kavramı ile alakalı olarak 164...
KİTÂBİYAT - 317
SİYÂSETNÂME ‘Siyâsetnâme', Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında, devlet adamlarına yöneticilik sanatına ait bilgiler veren yazılı eserlerin genel adıdır.  Siyâsetnâmeler İran kaynaklıdır ve Arap edebiyatına İslam dininin nüzulünden...
TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ-90
KURBAN GELENEĞİ İnsanoğlu bir felâkete mâruz kaldığında, bu felâketin, kendisinden daha büyük bir kuvvet tarafından gönderildiğini düşünmüş, sonra da bu felâketten korunmanın yollarını araştırmış olmalı… Bulduğu çârenin dua...
Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı, Kimya Y. Mühendisi - Avukat RUHİTTİN SÖNMEZ’le Sohbet 2
‘DÜNYAYI BÜYÜK DEVLETLER DEĞİL, KÜRESEL SERMÂYE YÖNETİYOR' HEDEF: EYÂLET DEVLETLER KURMAK… Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı, Kimya Y. Mühendisi - Avukat RUHİTTİN SÖNMEZ'le Sohbet 2 ÇEKOSLAVAKYA:2=ÇEKYA/SLOVAKYA Oğuz Çetinoğlu:...
Avukat RUHİTTİN SÖNMEZ’le Sohbet 1
‘EĞİTİM SİSTEMİN NEYSE EKONOMİN DE O, GÜCÜN DE O…' Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı, Kimya Y. Mühendisi - Avukat RUHİTTİN SÖNMEZ'le Sohbet 1 Oğuz Çetinoğlu: Eskilerin sık sık tekrarladığı, ‘kelâm-ı kibar' sözlerimizden...
İSLAM’DA EVRİMCİ YARATILIŞ TEORİSİ
‘Evrim Teorisi' denildiğinde, çok kimsenin aklına, İngiliz tabiat araştırmacısı Charles Robert Darwin (1809-1882) gelir. Darwin, 1859 yılında yayınladığı ‘Türlerin Kökeni' isimli eserinde; çok eski dönemlerde insanların yabanî...
KAHVE YEMEN’DEN, İKRAMDAKİ ZARÂFET VE ASÂLET TÜRK’TEN GELİR!
Oğuz Çetinoğlu: Kahve ile birlikte yapılan ikramlar hakkında da bilgi lütfeder misiniz? Prof. Dr. Ayten Altıntaş: Türk kahvesinin yanında su ve lokum ikramı geleneğe dayalı bir uygulamadır. Bu uygulama estetik amaçlı veya lezzet esaslı bir...
Tıp Târihi Uzmanı Prof. Dr. AYTEN ALTINTAŞ ile Kahve Üzerine Sohbet
‘KIRK YILLIK DOSTLUĞUN KURUCUSU KAHVE YEMEN'DEN GELDİ,  OSMANLI HEKİMLERİNİN DİREKTİFLERİYLE ŞEKİLLENDİ.' Oğuz Çetinoğlu: Şöhreti dünyaya yayılan Türk Kahvesi'nin kısa bir târihi ile sohbetimize başlayabilir miyiz...
İSLÂM TÂRİHİ (Hz. Peygamber’den Zamanımıza Kadar)
Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Felsefe Müderrislerinden Şehbenderzâde Ahmed Hilmi Bey, Babası Babapaşa-zâde Süleyman Bey'in konsolos olması sebebiyle ‘Şehbenderzâde' olarak anılmıştır. Son dönem Osmanlı müelliflerinden,...
Sosyolog Prof. Dr. MAHMUT ARSLAN ile Sohbet: Vatan – Millet Şuurunun Oluşmasında Dinin ve Dilin Önemi…
Oğuz Çetinoğlu: Bir sohbetimizde: ‘Milliyetçilik, ‘biz' şuurunun en yoğun hâlidir. Orada siz kendinizi milletinize ait hissedersiniz. Gerekirse o milletin menfaati için kendinizi fedâ edersiniz.' Demiştiniz. fedâ etme kavramının...
Kitabiyat-314
YÜZ YÜZE KONUŞMALAR – YAŞAYAN EDEBİYAT 08 Haziran 2016 târihinde kurulan Telif Hakları Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın maddî desteğiyle ‘Türkiye'de ilk' olarak adlandırılabilecek muhteşem bir projeyi gerçekleştirdi. ...
TÂRİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 89
LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI Kurtuluş Savaşı sonrasında, 24 Temmuz 1923 târihinde, İsviçre'nin Lozan şehrinde imzalandı.  Kurtuluş Savaşı askerî zaferimizle neticelenince, kalıcı barışın sağlanabilmesi için görüşmeler yapılması...
KİTÂBİYAT - 313
Kur'ân Işığında                                                                 ...
Prof. Dr. ABDULAZİZ BAYINDIR ile sohbet
‘KUR'ÂN-I KERİM, ABDESTSİZ OLARAK ELE ALINABİLİR Mİ? ABDESTSİZ OLARAK OKUNABİLİR Mİ?  İslâm Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. ABDÜLAZİZ BAYINDIR, Meseleye Açıklık Getirdi, Tereddütleri Giderdi. Oğuz...