Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
Kitabiyat-240
EDWARD SAİD ve ESERLERİ Kendisini ‘Yersiz Yurtsuz Edwvard' olarak târif eden İngiliz Edebiyatı Profesörü Edward William Said, 1935 yılında, varlıklı bir Hıristiyan ailenin çocuğu olarak Batı Kudüs'te doğdu. Aile, 1947 yılında...
TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ 72
HOCALI SOYKIRIMI SELÇUK ÖZDAĞ* 25-26 Şubat 1992 tarihinde, kendilerine ‘Artsah Halk Kurtuluş Ordusu' ismini veren Ermeni çeteleri, Ermeni askerleri ve SSCB den kalma 366. alaya bağlı Rus askerleri, Türklerin yaşadığı Hocalı'ya saldırdı....
Kitabiyat-239
AVRASYA'NIN SEKİZ ASRI / ÇENGİZOĞULLARI Cengiz Han'ın ırkî kökeni çoğu zaman tartışma konusu olmuştur. Târihin en büyük cihangirlerinden biri olduğu için Moğollar, Moğol olduğunu iddia ederlerken; Türklerin bir kısmı O'nun...
Fizik Yüksek Mühendisi TAŞKIN TUNA ile sohbet
‘Kâinat'ın Şuurundan ‘İnsan'ın Şuuruna… Fizik Yüksek Mühendisi TAŞKIN TUNA ile Metafizik Meseleleri Konuştuk.  Oğuz Çetinoğlu: ‘Kâinat' kavramının kısa bir târifi ile sohbetimize başlayabilir miyiz? Taşkın...
Kitabiyat-238
BOZKURT KEMAL ATATÜRK İngiliz askerî istihbarat elemanı ve yazar Harold Courtenay Armstrong'un 1932 yılında yazdığı ‘Bozkurt / Kemal Atatürk' isimli kitapta, Atatürk aleyhinde bâzı kısımlar olduğu gerekçesiyle, dönemin hükümeti,...
Tarihçi – Yazar ERTUĞRUL SERTBAŞ röportajı
Tarihçi – Yazar ERTUĞRUL SERTBAŞ ile ATATÜRK'e Muhalefet Edenler ve ATATÜRK Aleyhtarları Hakkında Konuştuk. Oğuz Çetinoğlu: Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk için yazılmış binlerce kitap, yüz binlerce makale, yayınlanmış inceleme,...
Kitabiyat-237
DERKENAR: Ebedî Âleme İntikalinin 16. Yıldönümünde AHMET KABAKLI Hocamızı Saygı ile Anıyoruz. 1924 yılı mayıs ayında Elazığ'ın ilçesi Harput'un Göllübağ semtinde doğdu. Harput Sarayhatun Camii imamlığı yapan Ömer...
Prof. Dr. Ümit Meriç Hanımefendi ile Merhum Babası Cemil Meriç hakkında konuştuk
Oğuz Çetinoğlu: Röportaj teklifimi lütfedip kabul buyurduğunuz için teşekkür ederim efendim. Babanızla alakalı bir hâtıranızla başlayabilir miyiz? Prof. Dr. Ümit Meriç: Cemil Meriç'in görme kabiliyetini ilk kaybettiği zamanlarda yatak...
Kitabiyat-236
İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN BATI DÜŞÜNCESİNE ETKİLERİ İlk çağ Yunan düşüncesinin İslâm düşüncesinin oluşumundaki rolü pek çok çalışma ile ele alınmıştır.   On ikinci yüzyılın ortalarında başlayıp on dördüncü yüzyılın...
Tarihte ve günümüzden Türk Dünyası Esintileri 71
Esir Türklerin Vatanı DOĞU TÜRKİSTAN'DA GULCA KATLİAMI: 4 Şubat 1997 OĞUZ ÇETİNOĞLU                                           ...
Kitabiyat-235
YUSUF AKÇURA ve TÂRİH-İ SİYÂSÎ İSİMLİ ESERİ  1926-1927-1928 DERS NOTLARI Yusuf Akçura; yalnızca Türk milliyetçiliğinin kurucularından biri olarak değil, aynı zamanda 20. yüzyıl Türk fikir hayatında akademik ve sistematik düşüncenin...
Yüksek Mimar, Prof. Dr. Suphi Saatçi ile sohbet-3
Kerkük Türklerinden Yüksek Mimar, Prof. Dr. SUPHİ SAATÇİ Orta Doğu'daki Vahşetin Sebeplerini Tahlil Ediyor…  (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM) Oğuz Çetinoğlu: Orta Doğu'daki insan, kültür ve medeniyet katliamında silah sanayinin yeri...
Yahya Kemal ve Atatürk
YAHYÂ KEMAL ve ATATÜRK Aralarında Neler Yaşandı? Atatürk ve Yahyâ Kemal… Aynı bölgede, Rumeli'de doğup büyüyen iki insan… Her biri kendi alanında zirveye ulaşmış iki kişi… Aralarında geçen hâdiseleri çok az kişi biliyor....
Yüksek Mimar, Prof. Dr. SUPHİ SAATÇİ ile sohbet
Yüksek Mimar, Prof. Dr. SUPHİ SAATÇİ ile Ortadoğu'da Türk Eserleri Hakkında Konuştuk. (İKİNCİ BÖLÜM) Oğuz Çetinoğlu: Orta Doğu'da Türk eserlerinden konuşabilir miyiz? Prof. Dr. Yüksek Mimar Saatçi: Ortadoğu'da Selçuklu...
Rusların gözüyle Türkiye
Doç. Dr. İlyas Kemaloğlu, 13,8 X 21 santim ölçülerinde, 224 sayfalık eserinde, Rusların ataları Slavların Türklerle ilk karşılaşmalarından günümüze kadarki dönemde Rus kaynaklarında yer alan Türkler hakkındaki bilgileri ve yorumları...
ORTADOĞU'DA İNŞA EDİLEN MEDENİYET
Yüksek Mimar, Prof. Dr. SUPHİ SAATÇİ ile Selçuklu ve Osmanlı Türkleri Tarafından ORTADOĞU'DA İNŞA EDİLEN MEDENİYET Hakkında Konuştuk. ‘Bu muhteşem medeniyet, günümüzde vahşi batı tarafından yok ediliyor.' Oğuz Çetinoğlu:...
Kitabiyat-232
TANRI DAĞLARI'NIN GÖZYAŞLARI Bu sayfayı tâkip edenler bilirler: Her hafta ana bölümde takriben 1.000 kelime ile Kuşbakışı bölümünde ise 100-400 kelime ile 4 kitabın 232 haftada, okumakta olduğunuz 232. KİTÂBİYAT sayfasına gelinceye...
KIBRISIN GELECEĞİ İÇİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE KKTC HALKINA DÜŞEN GÖREVLER
ÖMER LÜTFİ TAŞCIOĞLU E. Kurmay Albay Kıbrıs Gazisi 20 Temmuz 1974 sabahı Hava İndirme Tugayı 1. Paraşüt Taburunda Teğmen rütbesiyle katıldığım ve ikinci harekattan sonra Üsteğmenliğe terfi ederek gazi unvanını kazandığım Kıbrıs...
KİTÂBİYAT - 231
RUMELİ TÜRKLERİ VE MÜSLÜMANLARI Türkler târihte ilk defa Hun Türkleri olarak 375 yılında Balamir Han yönetiminde Avrupa'da görüldüler. Doğu Gotlarının (Ostrogotların) ve Batı Gotlarının (Vizigotların) büyük göçleri bu sebeple...
FUAT DİRİKER İLE SOHBET
Asırlık Tecrübe Çınarı, Dünü ve Bugünü Anlattı. Oğuz Çetinoğlu: Aziz Atatürk'ün son 20 yılına yetiştiniz. O dönem ile alakalı olarak neler söylemek istersiniz? Fuat Diriker: Ben bir yaşındayken Yunanlar İzmir'i işgal ediyor....
Kitabiyat-230
ZİHİN SANCILARI Bir iddiaya göre şiir okuyucusundan çok şâirimiz var. Erol Güngör ve Nevzat Kösoğlu'nu rahmet-i Rahman'a uğurladıktan sonra mütefekkir müelliflerimiz de azaldı. Gidenlerin yerleri zor dolduruluyor. Bu gidiş devam...
Yüksek Mühendis ALİ CAN Beyefendi ile sohbet-2
Yüksek Mühendis ALİ CAN Beyefendi ile PENDİK SULZER MOTOR FABRİKASI'nı Konuştuk. (İKİNCİ BÖLÜM) OğuzÇetinoğlu: Bütün zorlukları aşarak bin bir güçlükle kurduğunuz ve ülkemize kazandırdığınız tesis elinizden alındı. Pendik...
Yüksek Mühendis ALİ CAN Beyefendi ile sohbet
Mutlu Kuruluştan Hazin Kapanışa… Yüksek Mühendis ALİ CAN Beyefendi ile PENDİK SULZER MOTOR FABRİKASI'nı Konuştuk. (BİRİNCİ BÖLÜM) Oğuz Çetinoğlu: Sizinle efendim, Pendik Sulzer Motor Fabrikası'nın hikâyesini konuşmak istiyorum....
CEMİL MERİÇ VE ‘BU ÜLKE’ İSİMLİ ESERİ
Cemil Meriç, ‘özgün ve aykırı bir düşünce adamı' olarak anılsa bile, O'nu tanıyabilmek, anlayabilmek için eserlerini okumak şarttır. Hemen belirtilmeli ki okuyanların hepsi de O'nu hakikî hüviyeti ile tanımak imkânını...