Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
RAMAZAN
Ramazan ayını idrak etmekteyiz. Elhamdülillâhi teâlâ. Ramazan… bereket ayı,  mukaddes ay.  Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay Ramazan'dır. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bu ayda...
Prof. Dr. ABDULHÂKİM YÜCE ile DİNDE İHLAS, SAMİMİYET ve RİYA
Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İlâhiyatçı Prof. Dr. ABDULHÂKİM YÜCE ile DİNDE İHLAS, SAMİMİYET ve RİYA1 Hakkında Konuştuk. Çetinoğlu: Dînî mevzular konulurken, sık sık, ‘ihlas' ve ‘samîmiyet' kavramlarından bahsediliyor....
KİTÂBİYAT - 304
KURÂN-I KERİM'İN TERCÜMESİ (!?), MEAL VE TEFSİRİ Evlerimizde 4 ayrı yapıda Kur'ân-ı Kerîm bulunmaktadır: 1-Kur'ân, 2- Tercüme (!?) 3-Meal 4-Tefsir.  Kur'an-ı Kerim hakkında, birinci bölümde bilgi verilmişti. Bu...
Prof. Dr. İsmail Yakıt ile Kun’ân-ı Kerim   
Felsefe Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İSMAİL YAKIT ile KUR'ÂN-I KERİM Hakkında Konuştuk. Oğuz Çetinoğlu: İyi niyetli insanlar arasında da Kur'ân-ı Kerim'i farklı yorumlayanlar var. Mevzu hakkında görüşlerinizi...
KUR’ÂN-I KERÎM
Kur'ân-ı Kerîm, İslâm dîninin mukaddes kitabıdır. Kur'ân-ı Hakim, Kur'ân-ı Mecîd gibi saygı ve yüceltme sıfatlarıyla birlikte söylenir. Semavî-ilâhî kitapların dördüncüsü ve sonuncusudur. Dîğer üçü: Mûsevîlere...
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ ile sohbet
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ YARDIMCI DOÇENTLİK ve ÜNİVERSİTELERİMİZİN PROBLEMLERİNİ Anlattı. Oğuz Çetinoğlu: Sayın Hocam, son günlerde üniversitelerin bölünmesi meselesi gündeme gelince, yardımcı doçentlerle ilgili istekler, beklentiler...
KİTÂBİYAT - 302
BABAM CEMİL MERİÇ: Prof. Dr. Ümit Meriç, ‘Babam Cemil Meriç' isimli eserine; ‘Bu kitapta dünya târihinde benzerine rastlanmayan bir baba ile evlâdının hikâyesini bulacaksınız.' Cümlesiyle başlıyor. (s: 11) ‘Dimetoka'dan...
Asırlık Müzik Çınarımız BOZKURT İLHAM GENCER ile Hoş Bir Sohbet
Oğuz Çetinoğlu:1966 yılında bâzı gazetelerde, solcu gençlerin sizi linç etme teşebbüsüne mâruz kaldığınızda dâir haberler ve köşe yazıları yayınlandı. Siz, 2013 yılında o günün hâdiselerini gündeme getirdiniz. Neler oldu, anlatır...
İslâm’ın ilke ve hedefleri
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yümni Sezen, 13,5 X 19,5 santim ölçülerinde, 301 sayfalık eserinin tam adı: ‘Kapitalizmin Zulmü – Marksizmin Muhasebe Defteri – İslam'ın İlke ve Hedefleri. Ayrıca içeriğinden...
Târihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-86
ERMENİ MESELESİNE DEĞİNMELER OĞUZ ÇETİNOĞLU Her yılın 24 Nisan'ında Türkiye'nin, Ermenistan'ın ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin gündeminde ‘Ermeni Meselesi' vardır. Ermeni dostu Türk tarihçi, Taner Akçam,...
NURİ KİLLİGİL
Millî kahramanımız, Türkiye'mizde Savunma Sanayisinin kurulmasına öncülük eden Emekli General Nuri Killigil'in yan sütundaki hayat hikâyesinin son satırlarında sabotaj ihtimalinden söz ediliyor. Araştırmacı Yazar Atilla Oral, bilerek...
Edebiyat Fakültesi Târih Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi AYŞE KANDEMİR ile sohbet
Edebiyat Fakültesi Târih Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi AYŞE KANDEMİR'in, ERMENİ MESELESİ HAKKINDAKİ DİKKAT ÇEKİCİ YORUMLARI… Oğuz Çetinoğlu: Asıl mesleği dış ticâret olan Şükrü Server Aya'nın, Ermeni yalanlarının...
Hüsrev ü Şîrin-2
HÜSREV Ü ŞÎRİN - 2 İranlı şâir Firdevsî'nin ‘Şehnâme' isimli eserinde kısa bir bölüm oluşturan hikâye, Azerbaycan Türklerinden Genceli Nizâmî ve Doğu Türkistan Türklerinden Ali Şîr Nevâî tarafından Türk yurtlarında...
Fanatik Ermenilerin bir yalanı daha... (2)
ŞÜKRÜ SERVER AYA BELGELERİYLE AÇIKLIYOR (İKİNCİ BÖLÜM) FANATİK ERMENİLERİN BİR YALANI DAHA… ÇAĞDAŞ – KURNAZ HAYDUTLUK:  'SOYKIRIM SAÇMALIĞI” Dün anlatılan 'ABD SOYKIRIM MÜZESİ, THE WALLL STREET JOURNAL YALANLARI...
ŞÜKRÜ SERVER AYA BELGELERİYLE AÇIKLIYOR (BİRİNCİ BÖLÜM) FANATİK ERMENİLERİN BİR YALANI DAHA…
• Benim Ermenilerle o kadar çok ve sık dostluklarım olmuştur ki 1980'lerden sonra ortaya sürülen (fakat 1923-1960 yılları arasında hiç anılmamış) SOYKIRIM lafının esasını araştırmaya gerek görmezdim. Şimdiye dek el sıkıştığım...
Müzikbilimci, İletişim uzmanı, MÜZDAK Başkanı Dr. Öğr. Üyesi GÖKTAN AY söyleşisi
Müzikbilimci, İletişim uzmanı, MÜZDAK Başkanı Dr. Öğr. Üyesi GÖKTAN AY Beyefendiyle, tertiplemiş olduğu 25. İSTANBUL TÜRK MÜZİĞİ FESTİVALİ hakkında konuştuk.                     ...
HÜSREV Ü ŞÎRİN - 1
Mesnevi tarzında yazılmış, İran menşeli olmasına rağmen Türk yazarlar tarafından tanıtılmış, çok sayıda ve farklı şekillerde yazılarak yayınlanmıştır.Türkçede ‘Hüsrev ve Şîrin' adı ile anılır. İlk defa, Firdevsî(1)...
OĞUZHAN CENGİZ, Lideri ALPARSLAN TÜRKEŞ’i Anlatıyor
(Ebediyete intikalinin 21. Yıldönümü vesilesiyle) ÜLKÜCÜ HAREKET'in önde gelen isimlerinden OĞUZHAN CENGİZ, Lideri ALPARSLAN TÜRKEŞ'i Anlatıyor. Oğuz Çetinoğlu: Merhum Başbuğ Türkeş'in talimatı ile oluşturulan...
AZERBAYCAN’DA RUS KİLİSESİ VE RUSÇULUK FALİYETLERİ 1828-1905:
GİRİŞ: AZERBAYCAN'IN KISA TÂRİHİ Azerbaycan topraklarına, Milat öncesi asırlardan 11. asra kadar devam eden süreçte pek çok Türk boyu yerleşmişti. Selçuklular döneminde tamâmen Türk yurdu hâline geldi. 16. Asırda Şah İsmâil ile...
TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 85
18 MART 1915: ÇANAKKALE ZAFERİMİZ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ:  Çanakkale Savaşları; İngiltere Denizcilik Bakanı Churchill tarafından planlanan tatbikat ile 3 Kasım 1915 târihinde fiilen başlamıştı. Savaşlar, denizde ve karada 9 Ocak...
KİTÂBİYAT - 296
GELİNCİK TARLASI Prof. Dr. Uğur Türkmen'in ‘Gelincik Tarlası' isimli eserinin genişletilmiş 3. baskısı, Ocak 2018'de,  13,3 X 20,6 santim ölçülerinde 331 sayfalık şık bir kapak içerisinde okuyucuya sunuldu.  Eserde;...
Prof. Dr. ABDULVAHAP KARA ile  sohbet
KADİM TÜRK YURDU KIRIM'IN, Ruslar Tarafından Üçüncü Defa İşgalinin Dördüncü Yılı Vesilesiyle  Prof. Dr. ABDULVAHAP KARA ile MAZLUM VE MAĞDUR KIRIM TÜRKLERİ Hakkında Konuştuk. GİRİŞ: 16 Mart 2014 târihinde Kırım'da...
Kartallar kafese sığmaz
Özellikle Ermeni meselesini konu edinen târihî roman yazarı Abdullah Ayata, 13,5 X 19,5 santim ölçülerinde, 316 sayfalık romanının gerçek olaylardan esinlenerek hazırlandığını belirtiyor. Eserini, 'Memleket uğruna kaybedilen her vatan...
Müzikbilimci, İletişim Dr., Yrd. Doç. Dr. GÖKTAN AY Beyefendi ile sohbet
Müzikbilimci, İletişim Dr., Yrd. Doç. Dr. GÖKTAN AY Beyefendi ile MÜZİK EĞİTİMİ HAKKINDA KONUŞTUK Oğuz Çetinoğlu: Konservatuar mezunlarının müzik öğretmeni olmasını doğru buluyor musunuz?  Göktan Ay: Kafaların karışık olduğunu,...
YÛNUS EMRE
Emrah Bekçi'nin hazırladığı İnceleme – Araştırma eseririn ikinci baskısı, 13,5 X 21 santim ölçülerinde, 448 sayfa olarak Aralık 2017'de yayımlandı.  Gönlüm düştü bir sevdâya,            ...
İSA KOCAKAPLAN ile   Kabulünün 97. yıldönümü vesilesiyle İSTİKLAL MARŞI Hakkında Konuştuk
Oğuz Çetinoğlu: İstiklal Marşları hakkında umûmî bir değerlendirmenizle sohbetimize başlayabilir miyiz? İsa Kocakaplan: Türk milleti milâttan önceye çıkan uzun târihi boyunca çeşitli devletler kurmuş, dünyanın o zaman bilinen büyük...
BU YOLDA
GİRİŞ: Ahıska Türkleri iki asırdır çetin bir hayat yaşarlar. Baskıya, zulme, sürgüne ve katliama mâruz kalmışlardır. Bu felâket millî hâfızada derin izler bırakmıştır. Ahıska Türkünün yaşadığı ıstırâbı anlamak için yörede...