Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
Kitabiyat-256
Arşiv Belgeleri Işığında SULTAN İKİNCİ ABDÜLHÂMİD ve BEDİÜZZAMAN İtirazlar ve Cevaplar Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, İslam Hukuku ve Hukuk Tarihi Profesörü, Osmanlı tarihi ve Bedîüzzaman...
ALİ RIZA TEMEL Hocaefendi ile Ramazan Sohbeti…
Oğuz Çetinoğlu: Sekülarizm ile laiklik arasında bir ilişki kurulabilir mi? Ali Rıza Temel: Latince asıllı ‘seküler' terimi, zaman ve mekân anlamlarını ifâde eder, kısaca ‘dünyevîlik' diye ifâde edilir. Düşünce sistemi olarak...
Kitabiyat-255
TÜRKÇENİN TADI VE ÂHENGİ Refik Hâlid Karay, güzel Türkçemizi en doğru kullanan yazarlarımızdan biridir. Hiçbir hikâyesinde, romanında ve gazete yazıları ile makalelerinde yanlış yazılan veya kullanılan bir kelime bulmak mümkün değildir....
İslâm Hukuku Profesörü Dr. FARUK BEŞER Açıklıyor:
İslâm Hukuku Profesörü Dr. FARUK BEŞER Açıklıyor: Kur'an-ı Kerim'de Hitap, Bid'at, Kolonya, Canlı Resmi ve Heykeli… Oğuz Çetinoğlu: Kur'an'da hitaplar genellikle niçin erkekleredir? Prof. Dr. Faruk Beşer: Kur'an-ı...
Kitabiyat-254
İSLÂM MEDENİYETİNDE BİLGİ VE BİLİM İlahiyatçı ve felsefeci Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, 12 X 19,6 santim ölçülerinde 205 sayfalık eserinde; ilim ve din arasındaki münâsebetle alâkalı tenkitleri, bu iki olgunun mâhiyetlerini, ilmî...
lâhiyatçı Prof Dr. HASAN ELİK Hoca ile sohbet
İlâhiyatçı Prof Dr. HASAN ELİK Hoca ile İSLÂMİYET ve ÇAĞIN DEĞERLERİ Hakkında Konuştuk Oğuz Çetinoğlu: Hocam, çevremize şöyle bir nazar atfettiğimizde ‘muhafazakâr' olarak tavsif edilebilen insanların sayısının arttığını...
Kitabiyat-253
ATABETÜ'L-HAKAYIK Günümüze intikal eden en eski Türk yazılı eseri; Orkun Kitâbeleri'dir. Eldeki bilgilere göre ikinci yazılı eser Kaşgarlı Mahmud'un 1072-1074 yıllarında kaleme aldığı Divânü Lügati't-Türk, üçüncüsü...
20. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRİSİ 
İNSANLIĞA ÇAĞRI Bu yıl, 4-6 Nisan 2017 târihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi; Arnavutluk'un Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Makedonya'nın Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bosna Hersek'in Cumhurbaşkanı...
İstanbul Başvaizi MUSTAFA AKGÜL ile sohbet
İstanbul Başvaizi MUSTAFA AKGÜL ile Evlilikte Huzur ve Saadet Meselesini Konuştuk. Oğuz Çetinoğlu: İnsanlar, aileler ve milletler için en büyük tehlike nedir?  Mustafa Akgül: İnsanlar için de aileler için de milletler için de yangın...
KİTÂBİYAT
SILASI TÜRKÇE Elazığ'da yayımlanan Kültür ve Sanat Dergisi ‘Bizim Külliye', eli-yüzü düzgün, muhtevası dolgun, fikriyatı olgun, ciddî ve faydalı bir yayındır. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Nâzım Payam'ın altıncı...
İngilizler Kıbrıs’ı elimizden nasıl aldı?
Târihçi Prof. Dr. CEVDET KÜÇÜK anlatıyor. Oğuz Çetinoğlu: Kıbrıs'ın elimizden çıkışı, öncesindeki bir dizi hâdiselerin neticesidir. Röportajımıza o hâdiselerin kısa bir özeti ile başlayabilir miyiz?   Prof. Dr. Cevdet Küçük:...
Kitabiyat-251
KIBRIS DİRENİŞİ ve ÇÖZÜM Yaşar Aksoy, Kıbrıs âşığı bir İzmirlidir. Bu duygusunu şöyle ifâde ediyor: 'Hayatım boyunca hep Kıbrıs'ta yaşadığımı sandım. Garip bir duygu içinde oldum. Tanrı, ‘bir daha seni nasıl yaratmamı...
İlahiyatçı, Felsefeci Prof. Dr. ALPARSLAN AÇIKGENÇ Beyefendiyle sohbet 2
‘Ahlâk, çok yönlü bir hassas hayatı; ferdî, ictimaî ve kevnî düzeyde gerçekleştirmek demektir.' İlahiyatçı, Felsefeci Prof. Dr. ALPARSLAN AÇIKGENÇ Beyefendiyle, Çok Mühim Bir Çarpıtmayı Ortaya Koyduk. Oğuz Çetinoğlu: Nurettin...
Kitabiyat-250
Kınalızâde Ali Efendi ve AHLÂK-I ALÂÎ Prof. Dr. Bekir Karlığa, kitaba yazdığı Takriz yazısında: ‘Osmanlı-Türk toplum yapısındaki ahlâkî normların pek çoğunun oluşmasında Kınalızâde Ali Efendi'nin Ahlâk-ı Alâî isimli...
İlahiyatçı, Felsefeci Prof. Dr. ALPARSLAN AÇIKGENÇ Beyefendiyle sohbet
Ahlâk, din ile özdeştir, yüce bir kavramdır. Etik ise sığ bir kelimedir. İlahiyatçı, Felsefeci Prof. Dr. ALPARSLAN AÇIKGENÇ Beyefendiyle, Çok Mühim Bir Çarpıtmayı Ortaya Koyduk. Oğuz Çetinoğlu: ‘Ahlâk' kelimesinin - kavramının...
Kitabiyat-249
KUTADGU BİLİG Günümüz Türkçesi ile adı, ‘Devlet Olma Bilgisi' veya ‘Mutlu Olma Bilgisi' şeklinde ifâde edilebilen Kutadgu Bilig; 11. yüzyılda Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib'in, Mesnevî tarzında yazıp Doğu...
Esintiler 74
TÜRKİYE'NİN ERMENİ PROBLEMİNİ ÖNCE KENDİ İNSANLARIMIZA ANLATMALIYIZ FETHİ MURAT DOĞAN Zülfü Livaneli, batılı devletlerin kışkırttığı Ermeni şovenlerinin tutumundan habersizmiş gibi davranarak bizim de kendisine inanmamızı istiyor....
Kitabiyat-248
TEHLİKEDEKİ TÜRK DİLLERİ Türk dili, Altay dilleri grubunda yer alır. Gurubun diğer dilleri Moğol, Mançu-Tunguz, Japon ve Kore, Fin-Ugor olarak da anılan Fin-Macar dilleridir.  300.000.000'a yakın insan, Türk dilini konuşuyor. ...
Kırk Yıllık Gazeteci - Araştırmacı Yazar YAŞAR AKSOY ile sohbet
‘Vatanım Sensin' Dizisindeki ALBAY CEVDET, Gazi Paşa'nın 1 Numaralı Casusu GÂVUR MÜMİN mi? Kırk Yıllık Gazeteci - Araştırmacı Yazar YAŞAR AKSOY, Sır Perdesi ile Örtülü Bir Meseleyi Aydınlığa Kavuşturuyor. Oğuz Çetinoğlu:...
Kitabiyat-247
TÜRK MÜZİĞİNDE MAKAMLAR, USÛLLER VE SEYİR ÖRNEKLERİ İnsanoğlu duygu ve düşüncelerini önce cümlelerle daha sonra da mûsıkî ile ifâde etmiştir. Târih boyunca mûsıkînin değişik târifleri yapıldı. 980-1037 yılları arasında yaşayan...
Kıbrıs Gazisi Emekli Yarbay, Fikir Adamı ve Yazar ATİLLA ÇİLİNGİR ile sohbet
Kıbrıs Gazisi Emekli Yarbay, Fikir Adamı ve Yazar ATİLLA ÇİLİNGİR Anayasa Referandumu ile Alakalı Soruları Cevaplandırdı GİRİŞ:                               ...
TEŞKİLÂT-I MAHSUSA’NIN KAFKASYA MİSYONU VE OPERASYONLARI
Teşkilât-ı Mahsusa, Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) döneminde, İttihat ve Terakki Fırkası (Partisi) tarafından kurulmuş gizli teşkilattır. Teşkilata verilen vazife; Osmanlı sınırları dışında yaşayan Müslümanlarla Türklerin teşkilatlanmalarını...
‘Târihî bir kırılma noktası: 16 NİSAN’
Türk Ocakları (eski) Genel Başkanlarından Hukukçu, Fikir Adamı ve Yazar  NURİ GÜRGÜR Beyefendi ile REFERANDUM Hakkında Konuştuk.   Oğuz Çetinoğlu: 16 Nisan 2017'de yapılacak ‘Anayasa Referandumu' hakkındaki genel bir...
Kitabiyat-245
SULTAN GENÇ OSMAN ve SULTAN 4. MURAD Radikal Islahatçı ve Kardeşi Asrın En Büyük Askeri 1590-1617 yılları arasında yaşayan, 1603-1617 yılları arasında Osmanlı pâdişahı Sultan Birinci Ahmed Han'ın, Mâh Firuz Vâlide Sultan'dan...