Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
KİTÂBİYAT - 269
MARAŞ SENİN NAZIN VAR Kahramanmaraş şâri ve yazarı en bol şehirlerimizden biridir. Bu sayfada bulunan hayat hikâyesinde belirtildiği gibi Oğuz Paköz, aynı zamanda tıp doktoru, edebiyat, kültür ve fikir adamıdır. İnsanlarımız Kahramanmaraş'ı;...
Barok Müzik ve Klavsen Sanatkârı, Prof. Leyla Pınar Tansever
Barok Müzik ve Klavsen Sanatkârı, Prof. Dr. LEYLA PINAR TANSEVER Hanımefendi ile Ülkemizde ‘Üvey Evlat' Muamelesi gören Müzikle Alakalı Meselelerimizi Konuştuk.   Oğuz Çetinoğlu: Öncelikle, röportaj teklifimi kabul buyurduğunuz...
Prof. Dr. LEYLA PINAR TANSEVER Hanımefendi ile sohbet
Barok Müzik ve Klavsen Sanatkârı, Prof. Dr. LEYLA PINAR TANSEVER Hanımefendi ile  Ülkemizde ‘Üvey Evlat' Muamelesi gören Müzikle Alakalı Meselelerimizi Konuştuk.   Oğuz Çetinoğlu: Öncelikle, röportaj teklifimi kabul buyurduğunuz...
Kitabiyat-268
ENVÂRÜ'L-ÂŞIKÎN (1): Dinî-didaktik(2), kısas-ı enbiya(3) mâhiyetinde olan bu eser, Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan tarafından, kardeşi Yazıcıoğlu   Mehmed'in   Megâribü'z-zaman adlı Arapça eseri esas alınarak, tercüme...
Yavuz Bülent Bâkiler ile Türkçemiz hakkında şaka ile karışık sohbet
Şâir, Edip ve Hatip YAVUZ BÜLENT BÂKİLER ile TÜRKÇEMİZ HAKKINDA ŞAKA İLE KARIŞIK SOHBET… Oğuz Çetinoğlu: Bazı gençler ‘chımarıc' hareketler yapıyorlar. ‘Entel özentisidir' deyip geçiştirilebilir mi? Yavuz Bülent...
Kitabiyat-267
ALTIN ŞEHİR / ÜSKÜDAR KİTABI Şehir kültürü incelemeleri ve şehir târihçiliği, başlı başına bir disiplin, bir ilim dalıdır. Konu ile lakalı olarak batılı ülkelerin üniversitelerinde fakülteler ve ana bilim dalı olarak bölümler vardır....
Oğuzhan Cengiz ile kardeşi ülkücü şehit Erhan Cengiz hakkında konuştuk
Oğuz Çetinoğlu: Kardeşiniz Ülkücü Şehit Erhan Cengiz hakkında ‘BİR YILDIZ KAYDI' isimli kitabınızdan sonra ‘İZ BIRAKTILAR / ŞEHİT ERHAN CENGİZ' isimli eserinizi hangi duygular içerisinde hazırladınız? Oğuzhan Cengiz: Bakara...
İZ BIRAKTILAR / ŞEHİT ERHAN CENGİZ
Yahudi asıllı filozof Karl Marks (1818-1863) ile ateist Friedrih Engels'in (1820-1895) kafa kafaya vererek hazırladıkları Komünist Manifestosu 21 Şubat 1848'de, Karl Marks'ın yazdığı Kapital isimli kitap,14 Eylül 1867 târihinde...
Tarihten ve Günümüzden Türk Dünyası Esintileri 78
TÜRKLERİN MİLLÎ SPORU: CİRİT - 2 (Temmuz ayı ESİNTİLER sayfasından devam) OYUN ALANI Cirit oyun alanı, özel olarak inşa edilmiş bir alan değildir. Genellikle yaklaşık olarak 40 metre eninde, 140 metre boyunda ova ve düzlük olan alanlar...
KİTÂBİYAT 265
HAZRET-İ PÎR-İ TÜRKİSTAN HOCA AHMED YESEVÎ Ahmed Yesevî, 1105 yılında Günümüzde Kazakistan sınırları içerisinde bulunan Sayram Kasabası'nda dünyaya geldi. Önce annesi, 7 yaşında iken de babası vefat etti. Hakkında anlatılanlar,...
Dr. Abdülkadir Sezgin söyleşisi 3
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığında Müftü ve Müfettiş Olarak Çalıştıktan Sonra Emekli Olan  Dr. ABDÜLKADİR SEZGİN ile Röportajın Üçüncü ve Son Bölümünde; KIZILBAŞLAR, BEKTÂŞÎLER VE ÂŞIK VEYSEL Hakkında Konuştuk. ...
KİTÂBİYAT - 264
KÜRŞAD İskoç asıllı İngiliz târihçi ve eğitimci yazar Thomas Carlyle (1795-1881) diyor ki: ‘Milletler kahramanlarıyla yaşarlar.' Bu cümle, ‘bir milletin ne kadar çok kahramanı varsa, o millet, târih sahnesinde o kadar uzun süreyle...
Sosyolog Dr. ABDÜLKADİR SEZGİN ile sohbet
Sosyolog Dr. ABDÜLKADİR SEZGİN ile ALEVİLİK Konulu Röportajın İkinci Bölümünde CEMEVLERİ'ni, Dergâh ve Zâviyeleri Konuştuk. Oğuz Çetinoğlu: ‘Alevîlik' denildiğinde En çok tartışılan hususlardan biri de Cemevleri… Röportajımızın...
Kitabiyat-263
Avrupa'ya İslam'ı Yayan SARI SALTUK et-Türkî Erdoğan Aslıyüce'nin 12,4 X 19 santim ölçülerinde, 460 sayfalık eseri, Mayıs 2017'de yayımlandı. Kitap, Aslıyüce'nin; ‘Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a. Resûlüne...
Alevîlik
Ülkemizde ‘PROBLEM' Hâline Getirilmeye Çalışılan ‘ALEVÎLİK' Mevzuunu Yrd. Doç. Dr. ABDÜLKADİR SEZGİN ile Konuştuk. Oğuz Çetinoğlu: Hocam önce, ‘Alevîlik' konusunu konuşma teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür...
Kitabiyat-262
Doğu Anadolu'muzun Muzaffer Kumandanı KÂZIM KARABEKİR Paşa'nın 4 Kitabı: 1-Birinci Cihan Harbi'ne Neden Girdik      2-Birinci Cihan Harbi'ne Nasıl Girdik?     3-Birinci Cihan Harbi'ni Nasıl İdâre...
TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ - 77
AŞKIN VE CİHADIN ÜLKESİ: DOĞU TÜRKİSTAN TARIK SEZAİ KARATEPE  Karınca sürüsü kalabalığında Çin ordusu, Budist/Taoist râhipler, çalgıcılar, Talas'ta, Tevhid erlerini yenmenin hayâlini kuruyor; şarap yüklü atlar, lânet olası...
Kitabiyat-261
(VEFATININ BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE) ŞEYH-ÜL MÜVERRİHÎN Prof. Dr. HALİL İNALCIK                                               ...
Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY Hanımefendi ile sohbet 4
‘AHLAKIN KAYNAĞI DİNDİR!'   Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY Hanımefendi, Röportajımızın Son Bölümünde Ahlak Teorisyeni,  KINALIZÂDE ALİ EFENDİ'nin ‘AHLÂK ANLAYIŞI'nı Anlattı.         ...
Kitabiyat-260
EMİR TİMUR Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in, birinci cildinin ikinci baskısı Nisan 2017'e yayınlanan OTAĞ genel isimlendirmesi altında hazırladığı serinin ikinci eseri olan Emir Timur isimli kitap; 13,7 X 21 santim ölçülerinde, 320 sayfa...
Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY ile sohbet 3
Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY ile  Osmanlı Ahlakının Mimarı KINALIZÂDE ALİ EFENDİ'nin Eserlerini Konuştuk.                                     ...
Kitabiyat-259
YUNUS EMRE / Tetkiklerine Eleştirel Bir Bakış Yûnus Emre 'Bizim Yûnus'tur.” Bizim insanımız, candan sevdiği ulu kişiler için menkıbeler yaratır. ‘Bizim Yûnus' isimlendirmesinin hoş bir menkıbesi vardır. Bilenler tekrar okumaktan...
Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY Hanımefendi ile sohbet 2
Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY Hanımefendi, ‘Ahlâk-ı Alâî' İsimli Eserin Yazarı KINALIZÂDE ALİ EFENDİ'yi Anlatmaya Devam Ediyor.                              ...
Kitabiyat-258
USTALARLA KONUŞMALAR Röportaj, çok kullanılan edebî türlerden biridir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi ‘medya' olarak anılan yayın organları için hazırlanır. Değerli olanları, daha sonra kitap hâline getirilir. Dergi yöneticisi,...