Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
Kitabiyat-261
(VEFATININ BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE) ŞEYH-ÜL MÜVERRİHÎN Prof. Dr. HALİL İNALCIK                                               ...
Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY Hanımefendi ile sohbet 4
‘AHLAKIN KAYNAĞI DİNDİR!'   Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY Hanımefendi, Röportajımızın Son Bölümünde Ahlak Teorisyeni,  KINALIZÂDE ALİ EFENDİ'nin ‘AHLÂK ANLAYIŞI'nı Anlattı.         ...
Kitabiyat-260
EMİR TİMUR Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in, birinci cildinin ikinci baskısı Nisan 2017'e yayınlanan OTAĞ genel isimlendirmesi altında hazırladığı serinin ikinci eseri olan Emir Timur isimli kitap; 13,7 X 21 santim ölçülerinde, 320 sayfa...
Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY ile sohbet 3
Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY ile  Osmanlı Ahlakının Mimarı KINALIZÂDE ALİ EFENDİ'nin Eserlerini Konuştuk.                                     ...
Kitabiyat-259
YUNUS EMRE / Tetkiklerine Eleştirel Bir Bakış Yûnus Emre 'Bizim Yûnus'tur.” Bizim insanımız, candan sevdiği ulu kişiler için menkıbeler yaratır. ‘Bizim Yûnus' isimlendirmesinin hoş bir menkıbesi vardır. Bilenler tekrar okumaktan...
Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY Hanımefendi ile sohbet 2
Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY Hanımefendi, ‘Ahlâk-ı Alâî' İsimli Eserin Yazarı KINALIZÂDE ALİ EFENDİ'yi Anlatmaya Devam Ediyor.                              ...
Kitabiyat-258
USTALARLA KONUŞMALAR Röportaj, çok kullanılan edebî türlerden biridir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi ‘medya' olarak anılan yayın organları için hazırlanır. Değerli olanları, daha sonra kitap hâline getirilir. Dergi yöneticisi,...
Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY Hanımefendi İle SOHBET
Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY Hanımefendi İle Osmanlı Ahlâkını İnşa Eden Âlim KINALIZÂDE ALİ EFENDİ ve Eseri ‘Ahlâk-ı Alâî' Hakkında Konuştuk   Oğuz Çetinoğlu: Kınalızâde Ali Efendi'nin hayatı hakkında lütfedeceğiniz...
Kitabiyat-257
GÖNÜLE ÖĞUT / Şarkılar ve Saz Eserleri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Türkmen, aynı zamanda bestekârdır. ‘Gönüllere girme derdi olanlara…'...
Esintiler 76
Türklerin En Eski Destanı ULU HAN ATA BİTİKÇİ DESTANI Türklerin en eski kaynağı olan ‘Ulu Han Ata Bitikci'ye göre; Hakk Te'âlâ Türk beldelerinin yukarı tarafında bir dağ yaratır, bu dağın adı ‘Ulu Kara Tağcı'dır....
Hukukçu ve ilahiyatçı, fahrî vaiz İHSAN TOKSARI söyleşisi
Yarın idrak etmeye başlayacağımız Ramazan-ı Şerif dolayısıyla; oruç, vaaz, iman, Latin harfleriyle Kur'an-ı Kerim okunması ve Türkçe okunan sûrelerle namaz kılınması konularında merak edilen ve çok sorulan konularda bilgi veriyor....
Kitabiyat-256
Arşiv Belgeleri Işığında SULTAN İKİNCİ ABDÜLHÂMİD ve BEDİÜZZAMAN İtirazlar ve Cevaplar Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, İslam Hukuku ve Hukuk Tarihi Profesörü, Osmanlı tarihi ve Bedîüzzaman...
ALİ RIZA TEMEL Hocaefendi ile Ramazan Sohbeti…
Oğuz Çetinoğlu: Sekülarizm ile laiklik arasında bir ilişki kurulabilir mi? Ali Rıza Temel: Latince asıllı ‘seküler' terimi, zaman ve mekân anlamlarını ifâde eder, kısaca ‘dünyevîlik' diye ifâde edilir. Düşünce sistemi olarak...
Kitabiyat-255
TÜRKÇENİN TADI VE ÂHENGİ Refik Hâlid Karay, güzel Türkçemizi en doğru kullanan yazarlarımızdan biridir. Hiçbir hikâyesinde, romanında ve gazete yazıları ile makalelerinde yanlış yazılan veya kullanılan bir kelime bulmak mümkün değildir....
İslâm Hukuku Profesörü Dr. FARUK BEŞER Açıklıyor:
İslâm Hukuku Profesörü Dr. FARUK BEŞER Açıklıyor: Kur'an-ı Kerim'de Hitap, Bid'at, Kolonya, Canlı Resmi ve Heykeli… Oğuz Çetinoğlu: Kur'an'da hitaplar genellikle niçin erkekleredir? Prof. Dr. Faruk Beşer: Kur'an-ı...
Kitabiyat-254
İSLÂM MEDENİYETİNDE BİLGİ VE BİLİM İlahiyatçı ve felsefeci Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, 12 X 19,6 santim ölçülerinde 205 sayfalık eserinde; ilim ve din arasındaki münâsebetle alâkalı tenkitleri, bu iki olgunun mâhiyetlerini, ilmî...
lâhiyatçı Prof Dr. HASAN ELİK Hoca ile sohbet
İlâhiyatçı Prof Dr. HASAN ELİK Hoca ile İSLÂMİYET ve ÇAĞIN DEĞERLERİ Hakkında Konuştuk Oğuz Çetinoğlu: Hocam, çevremize şöyle bir nazar atfettiğimizde ‘muhafazakâr' olarak tavsif edilebilen insanların sayısının arttığını...
Kitabiyat-253
ATABETÜ'L-HAKAYIK Günümüze intikal eden en eski Türk yazılı eseri; Orkun Kitâbeleri'dir. Eldeki bilgilere göre ikinci yazılı eser Kaşgarlı Mahmud'un 1072-1074 yıllarında kaleme aldığı Divânü Lügati't-Türk, üçüncüsü...
20. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRİSİ 
İNSANLIĞA ÇAĞRI Bu yıl, 4-6 Nisan 2017 târihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi; Arnavutluk'un Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Makedonya'nın Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bosna Hersek'in Cumhurbaşkanı...
İstanbul Başvaizi MUSTAFA AKGÜL ile sohbet
İstanbul Başvaizi MUSTAFA AKGÜL ile Evlilikte Huzur ve Saadet Meselesini Konuştuk. Oğuz Çetinoğlu: İnsanlar, aileler ve milletler için en büyük tehlike nedir?  Mustafa Akgül: İnsanlar için de aileler için de milletler için de yangın...
KİTÂBİYAT
SILASI TÜRKÇE Elazığ'da yayımlanan Kültür ve Sanat Dergisi ‘Bizim Külliye', eli-yüzü düzgün, muhtevası dolgun, fikriyatı olgun, ciddî ve faydalı bir yayındır. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Nâzım Payam'ın altıncı...
İngilizler Kıbrıs’ı elimizden nasıl aldı?
Târihçi Prof. Dr. CEVDET KÜÇÜK anlatıyor. Oğuz Çetinoğlu: Kıbrıs'ın elimizden çıkışı, öncesindeki bir dizi hâdiselerin neticesidir. Röportajımıza o hâdiselerin kısa bir özeti ile başlayabilir miyiz?   Prof. Dr. Cevdet Küçük:...
Kitabiyat-251
KIBRIS DİRENİŞİ ve ÇÖZÜM Yaşar Aksoy, Kıbrıs âşığı bir İzmirlidir. Bu duygusunu şöyle ifâde ediyor: 'Hayatım boyunca hep Kıbrıs'ta yaşadığımı sandım. Garip bir duygu içinde oldum. Tanrı, ‘bir daha seni nasıl yaratmamı...
İlahiyatçı, Felsefeci Prof. Dr. ALPARSLAN AÇIKGENÇ Beyefendiyle sohbet 2
‘Ahlâk, çok yönlü bir hassas hayatı; ferdî, ictimaî ve kevnî düzeyde gerçekleştirmek demektir.' İlahiyatçı, Felsefeci Prof. Dr. ALPARSLAN AÇIKGENÇ Beyefendiyle, Çok Mühim Bir Çarpıtmayı Ortaya Koyduk. Oğuz Çetinoğlu: Nurettin...