Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/9) 
Pek Muhterem Ertuğrul Bektaş Beyefendi Kardeşimiz:  Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil, Medâr Mürşid ve Müceddid'den sonraki, zâhirî idareciler dönemlerinde, ba'zı savrulmaların olduğu bir vâkıa'dır; yalnız, mühîm olan,...
KÖKÜ MÂZÎ’NİN DERİNLİKLERİNDE, ÂTÎ, UFUK ÖTESİ, BİR ÜNİVERSİTE, BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ!...
Bezm-i Âlem Vâlide Sultan, Sultan 2. Mahmud, Mahmud-u Adlî'nin zevcesi, Sultan Abdülmecid'in Vâlidesidir. Sultan Abdülmecid oğullarından 4 Pâdişah'ın da Büyükannesidir. Sultan 2. Mahmud'un vefatından sonra, on altı yaşını...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/8) 
'Ahmed” remziyle bu zeminde devamlı yorumlar yapan ve sualler tevcih eden Değer'li Kardeşimiz:  Yorumlarınızın birinde parantez içerisinde (Tesbih Namazı konusunu şöyle temyîz (ne demekse) etmek isterim. Efdâl olan kişinin tesbih...
AYASOFYA’DA İLK CUM’A NAMAZI!... (9) 
'AYASOFYA DA'VÂSI” (3) Ayasofya Da'vâsı, Millî Mukâvemeti sarsıcı bir iddia üzerine açıldığı için, dosya, C.Savcılığı'nca, Garnizon Komutanlığı, Askerî Mahkeme nezdinde açılıyor. Garnizon Mahkemesi da'vayı...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/7) 
'Ahmed,” remziyle sürekli yorumlarda bulunan Beyefendiye:  Bir Câmia'da, bir toplulukta fitne'nin zuhur etmesi için o Câmia'nın ferd'lerinin kalbinde fitne olması gerekmez. İslâm Tarihi'nin en büyük ve en şiddetli...
AYASOFYA’DA İLK CUM’A NAMAZI!... (8) 
'AYASOFYA DÂ'VÂSI,” (2)  Millî Müdafaa Vekâleti'nin (Millî Savunma Bakanlığı'nın) ta'kîp izninden sonra, Ankara Garnizon Komutan vekili, Tuğ. General Aziz Avman, 23.01.1953 tarihinde, Adlî âmir sıfatiyle, 'Millî...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/6) 
Değer'li Kardeşim, Ahmed.  Benim yazdıklarım mâvaka'yı tespitten ibarettir, aslâ, edebe (edeb'ten sonra ayrıca, Adâb, ne demekse) adaba aykırı, tek bir kelime dahî yoktur. Hakâret, edeb'e aykırı cümleler kullanmak,...
AYASOFYA’DA İLK CUM’A NAMAZI!... (7) 
'AYASOFYA DÂVÂSI,”  Türk Matbuat tarihine ve Türk Adalet tarihine, 'AYASOFYA DÂVÂSI,” geçmiş çok önemli bir da'vâ vardır. Ayasofya ile alakalı, günümüz neslinin muttal olmadığı-olamadığı ba'zı hâkîkatleri...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/5) 
Azîze, Muhtere'me, Havva Üçbaş Hanımefendi.  Siz, Merhûme, Muhtereme Vâlidem'in babası, Dedem, Çolak Hasan Ağa'nın Soyadını taşıyorsunuz. Keşke biraz daha yakından kendinizi tanıtmış olsaydınız, ziyadesiyle memnun...
AYASOFYA’DA İLK CUM’A NAMAZI!... (6) 
1934 yılının, Teşrin-i Evvel Ayı'nın (Ekim), 24. gününde, bir Bakanlar Kurulu Kararıyla, Müzeye tahvil edilerek ibâdete kapatılmasından sonra, kısmen dahî olsa, (Hünkâr Mahfili girişi ve Hünkâr Mahfili) yeniden ibâdete açıldığı...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/4) 
Değer'li Ali Çayıroğlu Beyefendi.  Hatipzâde remzini kullanarak sözde yorum yapan, müfterî'ye pas atarak, benim yazdıklarımın çoğunun, kendi zu'umlarım olduğunu yumurtlamışsınız. Ben birilerinin kiralık kalemi değilim....
Yaprak dökümü devam ediyor, Ali Erol ağabey de Hakk'a yürüdü!... (3)
MEKKE'NİN FETHİ: Mekke'nin Fethi vak'ası, yalnız İslâm Tarihinde değil, insanlık tarihinde de bir eşi ve örneği gösterilemeyecek derecede ibretâmiz tablo'larla doludur. Her savaşın bir veya birden çok sebebi vardır. Mekke'nin...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/3)
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Times} Değer'li Ali Benli Beyefendi. 'Ayrılın bir tarafa bugün, ey günahkarlar.” (Yâsîn 36/59) Kendinizi Allahu Zülcelâl'in bu emrinin uygulayıcısı zebânî'ler yerine koymuşsun,...
YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR, ALİ EROL AĞABEY DE HAKK’A YÜRÜDÜ!... (2)
Ali Erol Ağabey'in cenaze namazına katılmak ve âhiret yolculuğuna kendisini teşyî edenler arasında bulunmak üzere, rahatsızlığıma, o gün için, İstanbul'da yağan sulu kar ve şiddetli poyraza rağmen, İstanbul-Üsküdar, Büyük...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/2)
Değer'li, Üveys, Ertuğrul ve Ayyıldız Beyefendi Kardeşlerimiz. Öncelikle, müştereken gösterdiğiniz, cesâretlendirme, teşvik, tergîp için çok teşekkür ederim. 'Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki,) Allah, sevdiği...
İMAM-I RABBÂNÎ EVLÂDI ARASINDA YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR ALİ EROL AĞABEY DE HAKK’A YÜRÜDÜ!...
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Times} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Times; min-height: 19.0px} Merhûm, Ali Erol Ağabey, 20 Aralık 2016 tarihinde, İstanbul-Üsküdar'daki evinde, Dâr-ı Bekâ'ya, Berzah...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/1)
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px Times} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px Times; min-height: 18.0px} Değer'li Kardeşimiz Halid Sarı Beyefendiye cevapların devamıdır: Demem odur ki, biz bir hizmet grubu olarak...
AYASOYFA’DA İLK CUM’A NAMAZI!... (5)
2012'de, Kadıköy-Kartal Metrosu, 2013 yılında, Marmaray devreye girdikten, Erenköyü'nden, Kadıköyü, Üsküdar'a, ya da karşıya geçmek için, metroyu, Marmaray'ı kullanıyoruz. İstanbul'u, İstanbul'lu olduğumuzu...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (2/52)
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Times} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Times; min-height: 19.0px} Değer'li Kardeşimiz Ertuğrul Bektaş Beyefendi. Türk Siyâset hayatında, 'Her devrin adamı,” diye bir...
AYASOFYA’DA İLK CUM’A NAMAZI!... (4)
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Times} Topkapı Sarayı Mukaddes Emânetler Dairesinde (Dâire-i Emânât-i Mukaddese'de) yirmidört saat Kur'ân Tilâveti için bir Bakanlar Kurulu Kararı gerekmediği için, sürekli Kur'ân...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (2/51)
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Times} YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'LAR!... (2/51) Muhterem Kardeşimiz, Değer'li Kâmil Çayır Beyefendi. Bizim Matbuat Mâcera'mız, 1940'lı, 1950'li yıllar'da,...
AYASOFYA’DA İLK CUM’A NAMAZI!... (3)
Türk Siyâsî Hayatında istikrarsızlık bütün ağırlığıyla devam ediyordu. İktidar'da, C.H.P., DP, C.G.P. ve Bağımsızlardan müteşekkil bir Hükûmet vardı. Anarşi-terör almış başını gitmişti. Akaryakıt karne'ye bağlanmış,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (2/50)
Pek Değer'li Kardeşlerim. Osman Ertürk, Ali Çayıroğlu ve Ertuğrul Bektaş Beyefendiler. Hepinizin, hepimizin, tornadan çıkmış gibi aynı görüşte olmamız, aynı düşünmemiz, aynı ifadeleri kullanmamız şart değildir. Hepimizin, hepinizin,...
AYASOFYA’DA İLK CUM’A NAMAZI!.. (2)
Azîz Türk Milleti, 1960 Darbe-i Hükûmetinden sonra yapılan ilk serbest seçimler'de, Ekim 1965'de, alangirli, Millî Bakiyeli seçim sistemine rağmen, Adalet Partisi'ni kâhir bir ekseriyyetle iktidara getirmişti. 1965-1969 dönemi,...