Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/14) 
Değer'li Kardeşimiz Osman Karaman Beyefendi:  Aziz Kardeşim, Dr. Tayyar Altıkulaç ile alakalı olarak, bugüne kadar çok izahat verdim. Daha fazla uzatılması taraftarı değilim; Çünkü, biz çok farklı bir disiplinden, Dr. Tayyar Altıkulaç...
EHL-İ SALÎP İTTİFAKI, İÇİMİZDEKİ HOLLANDA’LI VE ALMANLAR!...
Yalnız, ba'zı Avrupa ülkeleri değil, bütün Ehl-i Sâlip, (Haç'lı'lar) ittifakı, Milletimizin karşısına dikilmişlerdir. Bu ülkeler'den, ba'zılarıyla NATO İttifakı içerisindeyiz, ba'zılarıyla, yakın komşuluk...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/13) 
Değer'li Ertuğrul BEKTAŞ Beyefendi:  'Ayasofya'da İlk Cum'a Namazı!..” serlevhalı serî yazılarımız hakkında ba'zı yorumcu'larımızdan, 'Efendim, bunca aktüel mes'ele'ler varken, bu kabil yazılara...
MİSYONUMUZ VE SİYÂSET!... 
Biz, Müceddidî'lerin yolunda olduğunu iddia eden, İmâm-ı Rabbânî Evlâdı'yız. Bizim bir misyonumuz var. Bu misyonumuz, tecdîd hareketinin içinde olmak, ehl-i Sünnet Akîdesine sahip olmak, sünnetleri ihya, bid'atleri imha'dır. ...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/12) 
Muhterem Kardeşimiz Ömer EREN Beyefendi:  Bir zamanlar beraber çalıştığımız ve hâlen de, 'Merhâbamız,” bulunan birisiyle sadece soy isim benzerliğiniz vardır. Aksi halde üzüntüm kat be kat artar. Kuzum, bu kadar adâveti, kini,...
KÖKÜ MÂZÎ’NİN DERİNLİKLERİNDE, ÂTÎ,  UFUK ÖTESİ BİR ÜNİVERSİTE, BEZM-İ ÂLEM ÜNİVERSİTESİ!.. (4) 
GUREBÂ-İ MÜSLİMÎN HASTAHÂNESİ!.. (3) Denilir ki, Ayrık Otu, dönümlerce Çimen tarlasına, 'kenarında-köşen'de bana da küçücük bir yer ver,” diye yalvarmış, Çimen de, Ayrık Otuna acımış, kenarında bir-iki m2'lik yer...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/11) 
Lâ Edrî remziyle yorum yapan Değer'li Kardeşimiz.  Merhûm Ali Erol Ağabey hakkında makale'ler yazdım. Ta'kip etmişseniz okumuş olmalısınız. Bundan sonra da, muhtelif vesiylelerle ibretâmiz hatıralar bize ulaşırsa yine...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/10)
Değer'li Kardeşimiz, Ali Benli Beyefendi.  Bu hususta tevâzû göstermeye lüzum yoktur. Mevzu'u çok iyi anlattığımı rahatlıkla söyleyebilirim. İdrâk özürlü olup da anlayamayanlar için, ya da anlamak istemeyenler için yapabileceğim...
KÖKÜ MÂZÎ’NİN DERİNLİKLERİNDE, ÂTÎ, UFUK ÖTESİ BİR ÜNİVERSİTE, BEZM-İ ÂLEM ÜNİVERSİTESİ!.. (2)
GUREBÂ-İ MÜSLİMÎN HASTAHÂNESİ!.. Vakıf Gurebâ-i Müslimîn Hastahânesi, İstanbul'da, Şehremini semtindeki Yenibahçe Mevkii'nde kurulan, Anadolu Selçûkî, Osmanlı Devlet'lerimizdeki Büyük Külliye'ler içerisinde kurulan...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/9) 
Pek Muhterem Ertuğrul Bektaş Beyefendi Kardeşimiz:  Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil, Medâr Mürşid ve Müceddid'den sonraki, zâhirî idareciler dönemlerinde, ba'zı savrulmaların olduğu bir vâkıa'dır; yalnız, mühîm olan,...
KÖKÜ MÂZÎ’NİN DERİNLİKLERİNDE, ÂTÎ, UFUK ÖTESİ, BİR ÜNİVERSİTE, BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ!...
Bezm-i Âlem Vâlide Sultan, Sultan 2. Mahmud, Mahmud-u Adlî'nin zevcesi, Sultan Abdülmecid'in Vâlidesidir. Sultan Abdülmecid oğullarından 4 Pâdişah'ın da Büyükannesidir. Sultan 2. Mahmud'un vefatından sonra, on altı yaşını...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/8) 
'Ahmed” remziyle bu zeminde devamlı yorumlar yapan ve sualler tevcih eden Değer'li Kardeşimiz:  Yorumlarınızın birinde parantez içerisinde (Tesbih Namazı konusunu şöyle temyîz (ne demekse) etmek isterim. Efdâl olan kişinin tesbih...
AYASOFYA’DA İLK CUM’A NAMAZI!... (9) 
'AYASOFYA DA'VÂSI” (3) Ayasofya Da'vâsı, Millî Mukâvemeti sarsıcı bir iddia üzerine açıldığı için, dosya, C.Savcılığı'nca, Garnizon Komutanlığı, Askerî Mahkeme nezdinde açılıyor. Garnizon Mahkemesi da'vayı...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/7) 
'Ahmed,” remziyle sürekli yorumlarda bulunan Beyefendiye:  Bir Câmia'da, bir toplulukta fitne'nin zuhur etmesi için o Câmia'nın ferd'lerinin kalbinde fitne olması gerekmez. İslâm Tarihi'nin en büyük ve en şiddetli...
AYASOFYA’DA İLK CUM’A NAMAZI!... (8) 
'AYASOFYA DÂ'VÂSI,” (2)  Millî Müdafaa Vekâleti'nin (Millî Savunma Bakanlığı'nın) ta'kîp izninden sonra, Ankara Garnizon Komutan vekili, Tuğ. General Aziz Avman, 23.01.1953 tarihinde, Adlî âmir sıfatiyle, 'Millî...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/6) 
Değer'li Kardeşim, Ahmed.  Benim yazdıklarım mâvaka'yı tespitten ibarettir, aslâ, edebe (edeb'ten sonra ayrıca, Adâb, ne demekse) adaba aykırı, tek bir kelime dahî yoktur. Hakâret, edeb'e aykırı cümleler kullanmak,...
AYASOFYA’DA İLK CUM’A NAMAZI!... (7) 
'AYASOFYA DÂVÂSI,”  Türk Matbuat tarihine ve Türk Adalet tarihine, 'AYASOFYA DÂVÂSI,” geçmiş çok önemli bir da'vâ vardır. Ayasofya ile alakalı, günümüz neslinin muttal olmadığı-olamadığı ba'zı hâkîkatleri...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/5) 
Azîze, Muhtere'me, Havva Üçbaş Hanımefendi.  Siz, Merhûme, Muhtereme Vâlidem'in babası, Dedem, Çolak Hasan Ağa'nın Soyadını taşıyorsunuz. Keşke biraz daha yakından kendinizi tanıtmış olsaydınız, ziyadesiyle memnun...
AYASOFYA’DA İLK CUM’A NAMAZI!... (6) 
1934 yılının, Teşrin-i Evvel Ayı'nın (Ekim), 24. gününde, bir Bakanlar Kurulu Kararıyla, Müzeye tahvil edilerek ibâdete kapatılmasından sonra, kısmen dahî olsa, (Hünkâr Mahfili girişi ve Hünkâr Mahfili) yeniden ibâdete açıldığı...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/4) 
Değer'li Ali Çayıroğlu Beyefendi.  Hatipzâde remzini kullanarak sözde yorum yapan, müfterî'ye pas atarak, benim yazdıklarımın çoğunun, kendi zu'umlarım olduğunu yumurtlamışsınız. Ben birilerinin kiralık kalemi değilim....
Yaprak dökümü devam ediyor, Ali Erol ağabey de Hakk'a yürüdü!... (3)
MEKKE'NİN FETHİ: Mekke'nin Fethi vak'ası, yalnız İslâm Tarihinde değil, insanlık tarihinde de bir eşi ve örneği gösterilemeyecek derecede ibretâmiz tablo'larla doludur. Her savaşın bir veya birden çok sebebi vardır. Mekke'nin...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/3)
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Times} Değer'li Ali Benli Beyefendi. 'Ayrılın bir tarafa bugün, ey günahkarlar.” (Yâsîn 36/59) Kendinizi Allahu Zülcelâl'in bu emrinin uygulayıcısı zebânî'ler yerine koymuşsun,...
YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR, ALİ EROL AĞABEY DE HAKK’A YÜRÜDÜ!... (2)
Ali Erol Ağabey'in cenaze namazına katılmak ve âhiret yolculuğuna kendisini teşyî edenler arasında bulunmak üzere, rahatsızlığıma, o gün için, İstanbul'da yağan sulu kar ve şiddetli poyraza rağmen, İstanbul-Üsküdar, Büyük...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (3/2)
Değer'li, Üveys, Ertuğrul ve Ayyıldız Beyefendi Kardeşlerimiz. Öncelikle, müştereken gösterdiğiniz, cesâretlendirme, teşvik, tergîp için çok teşekkür ederim. 'Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki,) Allah, sevdiği...