Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/18) 
'ACZ'İMİN GİRYESİ”, Remziyle yorumlar'da bulunan Değer'li Kardeşimiz, 02.01.2018, saat 12.18 i'tibâriyle yaptığınız yorumun cevabıdır:  Aziz Kardeşim. Bu zeminde, 'Leb,” denilince, 'Leblebi,” denileceğini...
HAC, FARZ’LARI, VÜCUB, SIHHAT VE EDÂ ŞART’LARI!... (2) 
İslâm'ın temel esaslarından, namaz, oruç yalnız, bedenî, zekât, yalnız mâlî, Hac ise, hem bedenî hem de mâlî bir ibâdettir. Bunun için, Hacc'ın Nefs-i Vücubu'nun şart'ları arasındaki en önemli şart, İSTİTÂAT'dır. ...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/17)
'HOCAM-1, 25.12.2017, 11.49, HOCAM-2, 25.12.2017, saat 11.55 i'tibâriyle ve 'Yorumcu'lara Cevaplar, (4/09)” ile alakalı olarak, yaptığınız yorum'ların cevabıdır.  Aziz Kardeşim. En azından belli bir nokta'ya...
HAC, FARZ’LARI, VÜCÛB, SIHHAT VE EDA ŞART’LARI!... 
'Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (ma'bed), Mekke'deki (Ka'be)dir. Orada apaçık nişâne'ler, (ayrıca) İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyyette olur. Yoluna...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/16)
Pek Değer'li Muallim Kardeşim, ma'lûm remzi kullanan şahs'ın gerçek adını, soyadını, kimliğini tasrîh buyurmuşsunuz, teşekkür ederim.  'HOCAM” Remziyle, 18.12.2017, saat 10.40, 10.41, 10.42, 10.55 i'tibariyle,...
İSLÂM TARİHİNDE İLK’LER VE EN SONLAR!... (10) 
ÜSERÂ-İ BEDİR, (BEDİR'DE ESİR ALINANLAR):  İslâm Tarihinde, düzenli iki ordu arasında (İslâm-şirk) yapılan mukâtelede, ilk esir alınanlar, Üserâ-i Bedir, (Bedir esirleridir.) Bilindiği üzere, Bedir Gazâ'sında Müslümanlar,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/15) 
'HİSAR,” remziyle yorum yapan-sual tevcih eden, Değer'li Kardeşimiz. 09.12.2017, saat 13.22 i'tibariyle yaptığınız yorumun-sual'in cevabıdır: Azîz Kardeşim. Merhûm, Ömer Lütfi Mete, bidâyette Kurs'larımız'da...
İSLÂM TARİHİNDE İLK’LER VE EN SONLAR!... (9) 
BEDİR MEYDAN MUHAREBE'Sİ:  Yukarıda kısaca arz olunduğu üzere ilk Mübâreze'de, Kureyş'in ileri gelenlerinden üç kişinin tepelenmesi ve yere serilmesinden sonra, harb iyice kızışmış, müşrik'lerden yetmişi, Müslümanlar...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/14) 
'İ.T., 04.12.2017, saat 12.31 i'tibariyle yaptığınız, yorum, değil, yalan, iftira ve buhtan'lara cevap vermeyeceğim.  Dâimî Yorumcu'larımızdan, Pek Muhterem ve Azîz Kardeş'lerim, Ertuğrul ile, 'İstanbullu,”...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/13) 
Pek Muhterem ve Aziz, 'İSTANBULLU,” ERTUĞRUL Bey Kardeş'lerimize cevapların devamıdır:  Aziz Kardeş'lerim. Zikr-i Hafî Yolu'nun, bilinen adıyla, 'Nakşibendiyye,”nin, Peygamber'imiz salla'llâhu aleyhi...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/12) 
Pek Muhterem, Ertuğrul Beyefendi Kardeşimiz. 25.11204, saat 02.53 i'tibariyle yaptığınız yorumun cevabıdır.  Aziz Kardeşim, bu Yorumunuzda, yorumcu'larımızdan, Değer'li Kardeşimiz, Hafızalioğlu'nun, 23.11.2017, saat...
İSLÂM TARİHİNDE İLK’LER VE EN SONLAR!... (8) 
MELEK'LERİN FİÎLEN İŞTİRÂK ETTİKLERİ İLK GAZVE, BEDİR!...  'Habîbim! Bedir'de, siz hor ve hâkîr bir müfreze iken Allah size nusret etti. (muzaffer oldunuz!). Şu halde Allah'a karşı günah'tan sakınınız! Tâ...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/11) 
Değer'li, Osman Karaman Kardeşimiz Beyefendi. 13.11.2017, saat 15.48 i'tibâriyle yaptığınız yorum'un ikinci bölümünün cevabıdır.  Azîz Kardeşim. Silsile-i Zeheb-Silsile-i Saâdât'a, 18.Asr'ın son çeyreğinde,...
DİYÂNET İŞLERİ BAŞKANLIĞI NEŞRİYATI!... (4) 
Diyânet İşleri Başkanlığı, Din İşleri, Yüksek Kurulu Karararıyla, (olağanüstü Din Şûrâ'sı Raporu) Diyânet İşleri Başkanlığı tarafından neşredilen, 'Kendi Dilinde FETÖ, Örgütlü Bir Din İstismarı”, Türkiye Diyânet...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/10)
08.11.2017, saat 13.28 i'tibariyle yorum yapan, sarîh ismini, müste'âr ismini ve remzini vermeyen-veremeyen Kardeşimiz. Yorumunuzu, buraya aynen alacağım, sonra da, cevabını vereceğim.  'UYARI! UYARI! UYARI!... İyi niyetli kardeşler....
DİYÂNET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN NEŞRİYATI!... (3) 
Diyânet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz yıl, 15 Temmuz 2016, meş'ûm, Darbe-i Hükûmet, işgâl ve isti'lâ teşebbüsünden sonra, Din Şûrâ'sını, olağanüstü olarak toplantıya da'vet etmişti. 03 Ağustos 2016 günü...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/09)
Pek Muhterem, 'HOCAM”, Remzini kullanarak yorum'larda bulunan Kardeşimiz: Benim, Cehl-i Mürrep'te itham ettiğim kişi, her şeyimi borçlu olduğum, bütün benliğimle kapılandığım, Haz.Üstaz'ımızın, Nisbet-i Ma'neviyye...
DİYÂNET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN NEŞRİYATI!... (2)
Diyânet İşleri Başkanlığı'nın, neşr-tevzî ettiği ve Diyânet-Türkiye Diyânet Vakfı, Yayın-Kitapevlerinde sattığı, Diyânetçilerin, (Risâle-i Nûr Külliyatı), diye, tesmiye ettikleri, Risâle'lerin Müe'llifi, Said Nursî,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/08) 
'HOCAZÂDE”, Remziyle yorum yapan, Pek Muhterem Kardeşimiz:  05.11.2017, saat 01.00 i'tibariyle ve 'Yorumcu'lara Cevaplar ve Mutala'alar!...(3/44)” serisiyle alakalı olarak, Yorumunuzun Cevabıdır. Aziz Kardeşim. Sözünü...
DİYÂNET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN NEŞRİYATI (YAYIN’LARI!...)
Diyânet İşleri Reisliği Neşriyatı denilince, ilk akla gelenler, Sâbık, Diyânet İşleri Müşâvere Hey'eti azası ve bilahare, Diyânet İşleri Reisi, Merhûm, Ahmed Hamdi Akseki'nin büyük gayret'leriyle, ilk neşredilenler, Merhûm,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/07) 
Pek Muhterem, Osman KARAMAN Beyefendi, 30.10.2017, saat 16.26, i'tibariyle Yorumunuzun Cevabıdır:  Aziz Kardeşim, 12 Temmuz – 11 Ekim 2017 tarihleri arasında, Memleketim, Konya, Beyşehir'de idim. Cum'a va'az'larını orada...
DİYÂNET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN HUTBE’LERİ!... 
Merkezî Sistem'de, ezan, Merkezî Sistem'de va'az, Merkezî Sistem'de Hutbe, 28 Şubat Post-Modern, Darbe-i Hükûmet döneminin şen'î bir bid'atı olarak, hâlen, Merkezî Sistem Hutbe bütün Türkiye çapında, Merkezî...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/06)
Pek Muhterem, Ali OSMAN Beyefendi Kardeşimizin, 26.10.2017, saat 23.20 i'tibariyle, 'Buhtan-İftira ve İtham'lara Reddiyye!.. (4)” serisiyle alakalı olarak yorumunun cevabıdır. Tasarrufu, himmet'leri, her dâim üzerimizde bulunan...
DİYÂNET İŞLERİ BAŞKANI’NA ALENÎ ARÎZA!... (3) 
Muhterem Reis Beyefendi.  Ma'lûm-u Âlî'leri, 03 Mart 1924'de, Osmanlı İlim Müesseseleri, Medreseler kapatılmıştı. Tevhid-i Tedrîsat Kanunu gereği, bütün ta'lîm ve teallum müessese'leri, Maarif Vekâletine devredilmişti....
DİYÂNET İŞLERİ BAŞKANI’NA ALENÎ ARÎZA!... (3) 
Muhterem Reis Beyefendi.  Ma'lûm-u Âlî'leri, 03 Mart 1924'de, Osmanlı İlim Müesseseleri, Medreseler kapatılmıştı. Tevhid-i Tedrîsat Kanunu gereği, bütün ta'lîm ve teallum müessese'leri, Maarif Vekâletine devredilmişti....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/05) 
Pek Muhterem, 'İSTANBULLU”, Remzini kullanarak, yorumlar'da bulunan Kardeşimiz.  Bu zemin'de, elbette hiç kimseyle münakaşa etmiyoruz. Belki, zaman zaman, 'Bârika-i Hakîkat”, tam olarak, açığa çıksın-çıkarılsın,...
T.C. DİYÂNET İŞLERİ BAŞKANI’NA ALENÎ ARÎZA!... (2)
Muhterem Reis Beyefendi:  Türk Milleti, Aziz Milletimiz, Yüce İslâm Diniyle Şerefyâb olmasından i'tibaren Karahanlı'lardan, Cumhuriyete, devletler kurmuştur. Karahanlı'lar, Büyük Selçûkî, Anadolu Selçûkî, Osmanoğulları,...