Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTA’ALAR!... (4/28) 
'ACZİMİN GİRYESİ”, Müste'ârı ile yorum yapan Pek Muhterem ve Aziz Kardeşim. 23.03.2018, saat 10.25 i'tibâriyle yaptığınız yorumda:  'Muhterem Hocam, Hac, Umre, Kermes başlıklı yazılara başlayalı beri bu yazınızda...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/27)
Pek Muhterem, Ertuğrul Bektaş Kardeşimiz.  19.03.2018 saat 12.23 i'tibâriyle ve 'Yorumcu'lara Cevaplar ve Mutala'alar! (4/22) ile alakalı olarak yaptığınız yorumun cevabıdır:  Aziz Kardeşim. Bu zemin, Türk Matbuat...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/26)
Pek Muhterem, 'ALİ VELİ”, Remzini kullanan, Değer'li Kardeşimiz: 12.03.2018, saat 12.17 i'tibâriyle yaptığınız kısa yorumun cevabıdır. Öyle anlaşılıyor ki, ba'zı danışmanların, ilerisini-gerisini, düşünmeden, dikkatsizce...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/25) 
Pek Muhterem, Ertuğrul BEKTAŞ Beyefendi.  06.03.2018, saat 20.45 i'tibâriyle ve 'Yorumculara Cevaplar ve Mutala'alar! (4/20)” ile alakalı olarak yaptığınız kısa yorum ve talebin cevabıdır:  Aziz Kardeşim, İnşâ Allah!......
UMRE-NÂFİLE HAC!... (2)
Son yıllarda, Diyânet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, sırf, Umre-Nâfile hac seyahatleri için kurulmuş bulunan, muhtelif câmia ve cemaatlerin Tur şirketleri, müthiş bir müsabaka ile, ümmeti, Türkiye'deki ve yurtdışında yaşayan...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/24) 
Pek Muhterem, 'İSTANBULLU,” Remziyle yorum yapan, Değerli Kardeşimiz: 23.02.2018, saat 17.24, 26.02.2018, saat 13.12 i'tibâriyle yaptığınız kısa yorum ve teşekkürünüze cevaptır:  Muhterem Beyefendi. Beraberce bu ümmete daha...
UMRE-NÂFİLE HAC!... 
'TATAVVU”, aslında tekellüf vâki olmadan kişinin kendi gönlüyle kendi isteğiyle taâtta bulunması. Şerî'at ıstılahında, farz ve vacib üzerine ziyâde olarak meşrû olan (hayırlı işlerin) adıdır. Meselâ, kişinin farz olan...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/23) 
'İSTANBULLU,” Değer'li Kardeşim. 18.02.2018, saat 23.29 i'tibariyle yaptığınız kısa yorum ve selamlama ile alakalı olarak, bilmukâbele, bendeniz de şükranlarımı sunar, bu zemine daha fazla katkı vermenizi beklerim. Efendim. ...
KERMES, UMRE-NÂFİLE HAC!... 
Kermes, Umre-Nâfile Hac, ne alâka diyeceksiniz? Haklısınız, öyle ya, esas i'tibâriyle, kilise, kilise yardımlaşması demek olan, 'Kermoses,”tan gelen bir kelime ile, İslâm Bina'sının temel kâidelerinden, hac-umre-nâfile hac,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/22) 
'BİRİLERİNE,” aslında bu sizin kendiniz için seçtiğiniz bir remiz değildir. Kendiniz için seçtiğiniz remziniz, müste'âr isminiz, deşifre edildiği için, yorum'larınıza da mutlaka cevap verilmesi gerektiğinden, yukarıdaki...
TARİH TEKERRÜR EDİYOR!... 
'Geçmişte, adam ıbret alırmış ne masal şey!...  Beş bin senelik kıssa, yarım hıssamı verdi? Tarihi tekerrür diye ta'rif ediyorlar.  Hiç ıbret alınsaydı tekerrürmü ederdi!?” Tarih'ler, Hicrî Sekizinci, Milâdî,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/21) 
Pek Muhterem, 'Aczimin Giryesi,” Remziyle yorum'larda bulunan, Değer'li Kardeşimiz:  06.02.2018, saat 11.13, 11.02.2018, saat 09.59 i'tibariyle yorumlarınızın cevabıdır:  Aziz Kardeşim. Bu zemin, sizin de zemininiz'dir....
TEDRİS, UMRE-NÂFİLE HAC, KERMES VE TİCÂRÎ FAALİYETLER!... (3) 
İmam-ı Rabbânî Evlâdı'nın en birinci, ihmâl edilemez, başkalarına havale edilemez farz-ayn olan, Hazreti Üstazımızın bizlere emanet ettiği, vazife, tedris dinî-İslâmî ilimlerin tahsili, ta'lim ve te'allümüdür. Diğer bütün...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/20) 
'İ.T.” 23.01.2018, 23.57 i'tibâriyle ve 'Yorumcu'lara Cevaplar ve Mutala'alar!... (4/14)” üzerine yaptığınız yorumun cevabıdır:  Dağ ve Tavşan misâli, tavşan dağa darılırsa, dağa hiçbir te'siri olmaz....
TEDRİS, UMRE, KERMES VE TİCÂRÎ FAALİYET’LER!... (2) 
'Mü'min'lerin nefir-i âm halinde toptan seferber olmaları doğru değildir. Her İçtimâî teşekkül'den bir tâife (bir kişi olsun) meşakkat iktihâm ederek, (meşakkati göze alarak – cesâretle atılarak) bu küçük zümrenin...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/19) 
Pek Muhterem Osman KARAMAN Beyefendi.  22.01.2018, saat 15.37 i'tibariyle yorumunuzun Cevabıdır:  Azîz Kardeşim. Yorumunuzda bahsettiğiniz hususlar maalesef, gerçektir. Haz.Üstaz'ımız zamanında ve devrin Büyüğü, Merhûm,...
TEDRİS, UMRE-NÂFİLE HAC, KERMES VE TİCÂRÎ FAALİYET’LER!... 
Abdu'llah İbn-i Amri'bni'L-As radiya'llâhu anhümâ'dan:  Şöyle demiştir; (Vedâ Hacc'ında) Resûlullah salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyurdu ki: Allâhu Teâlâ ilmi kullar (ının sudûr)ından...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/18) 
'ACZ'İMİN GİRYESİ”, Remziyle yorumlar'da bulunan Değer'li Kardeşimiz, 02.01.2018, saat 12.18 i'tibâriyle yaptığınız yorumun cevabıdır:  Aziz Kardeşim. Bu zeminde, 'Leb,” denilince, 'Leblebi,” denileceğini...
HAC, FARZ’LARI, VÜCUB, SIHHAT VE EDÂ ŞART’LARI!... (2) 
İslâm'ın temel esaslarından, namaz, oruç yalnız, bedenî, zekât, yalnız mâlî, Hac ise, hem bedenî hem de mâlî bir ibâdettir. Bunun için, Hacc'ın Nefs-i Vücubu'nun şart'ları arasındaki en önemli şart, İSTİTÂAT'dır. ...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/17)
'HOCAM-1, 25.12.2017, 11.49, HOCAM-2, 25.12.2017, saat 11.55 i'tibâriyle ve 'Yorumcu'lara Cevaplar, (4/09)” ile alakalı olarak, yaptığınız yorum'ların cevabıdır.  Aziz Kardeşim. En azından belli bir nokta'ya...
HAC, FARZ’LARI, VÜCÛB, SIHHAT VE EDA ŞART’LARI!... 
'Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (ma'bed), Mekke'deki (Ka'be)dir. Orada apaçık nişâne'ler, (ayrıca) İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyyette olur. Yoluna...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/16)
Pek Değer'li Muallim Kardeşim, ma'lûm remzi kullanan şahs'ın gerçek adını, soyadını, kimliğini tasrîh buyurmuşsunuz, teşekkür ederim.  'HOCAM” Remziyle, 18.12.2017, saat 10.40, 10.41, 10.42, 10.55 i'tibariyle,...
İSLÂM TARİHİNDE İLK’LER VE EN SONLAR!... (10) 
ÜSERÂ-İ BEDİR, (BEDİR'DE ESİR ALINANLAR):  İslâm Tarihinde, düzenli iki ordu arasında (İslâm-şirk) yapılan mukâtelede, ilk esir alınanlar, Üserâ-i Bedir, (Bedir esirleridir.) Bilindiği üzere, Bedir Gazâ'sında Müslümanlar,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/15) 
'HİSAR,” remziyle yorum yapan-sual tevcih eden, Değer'li Kardeşimiz. 09.12.2017, saat 13.22 i'tibariyle yaptığınız yorumun-sual'in cevabıdır: Azîz Kardeşim. Merhûm, Ömer Lütfi Mete, bidâyette Kurs'larımız'da...
İSLÂM TARİHİNDE İLK’LER VE EN SONLAR!... (9) 
BEDİR MEYDAN MUHAREBE'Sİ:  Yukarıda kısaca arz olunduğu üzere ilk Mübâreze'de, Kureyş'in ileri gelenlerinden üç kişinin tepelenmesi ve yere serilmesinden sonra, harb iyice kızışmış, müşrik'lerden yetmişi, Müslümanlar...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/14) 
'İ.T., 04.12.2017, saat 12.31 i'tibariyle yaptığınız, yorum, değil, yalan, iftira ve buhtan'lara cevap vermeyeceğim.  Dâimî Yorumcu'larımızdan, Pek Muhterem ve Azîz Kardeş'lerim, Ertuğrul ile, 'İstanbullu,”...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/13) 
Pek Muhterem ve Aziz, 'İSTANBULLU,” ERTUĞRUL Bey Kardeş'lerimize cevapların devamıdır:  Aziz Kardeş'lerim. Zikr-i Hafî Yolu'nun, bilinen adıyla, 'Nakşibendiyye,”nin, Peygamber'imiz salla'llâhu aleyhi...