Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (4/38) 
HARAMEYN-İ ŞERÎFEYN – MEKKE-MEDİNE HAREMİ!..  Seçici – 26.052018 – 00:22 Mükemmel, ilmi bir makale olmuş. Rabbim razı olsun!  Aczimin Giryesi – 26.05.2018 – 13:23 Muhterem hocam, okudum, müstefîd oldum. Teşekkür ederim. ...
YORUMLAR, YORUM’LARA CEVAP VE MUTALA’ALAR!... 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!.. (4/35)  Aczimin Giryesi – 04.06.2018 – 22:06 Muhterem hocam, teşekkürler. Selam ve hürmet....  Ertuğrul – 04.06.2018 – 23:59 Hocam iltifatınıza ziyade teşekkür ederim. Bilmenizi isterim...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/37) 
Bu hafta, yine Değer'li Yorumcu'larımızdan, her biri diğerinden daha güzel ve dikkat çekici yorumlar geldi. Bu zemin, giderek, eline kalemini alan, bilgisayarları'nı, akıllı telefonu'nu önüne alanın ceffelkalem bir şeyler...
HARAMEYN-İ ŞERÎFEYN-MEKKE-MEDİNE HARAMİ!... (3) 
Harameyn-i Şerîfeyn, Mekke ve Medine, Yavuz Sultan Selîm Han'ın Memlük'lü'leri mağlup ederek Mısır'ı fethi üzerine, Yavuz Sultan Selim, Mısır'da Nil Nehri'nin ortasında bulunan Ravza Adasında ikâmet ettiği günlerde,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/36) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (4/30)  Aczimin Giryesi – 05.05.2018 – 10:02 UYARICI KARDEŞE-5 Değerli kardeşim, öyle anlaşılıyor ki birbirimizi iknâ edemeyeceğiz. YORUMUNUZUN NERESİNİ DÜZELTELİM, BİLEMEDİM. 1-Hz....
HARAMEYN-İ ŞERÎFEYN – MEKKE-MEDİNE HAREMİ!... (2) 
'Onları (Size karşı savaşanları) yakaladığınız yerde öldürünüz. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram'da onlar sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/35) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (4/30)  UYARI-UYARI-CEVAP: 02.05.2018 – 13:30 Bu adam merkezin kesinlikle tasvip etmediği bir adamdır. Yahudi taktiği uygulayıp, karşıt bir kamuoyu oluşturmaktadır. Üst perdeden biz okuyucuların...
TEBLİĞ, TENZİR, İHTAR, İRŞÂD VE HÎDAYETE DA’VET!... 
BU YAZI TAMÂMEN SİYÂSÎ MUHTEVALI BİR YAZIDIR!...  Önümüzdeki 24 Haziran 2018 Pazar günü, Devletimiz, Aziz Milletimiz'in bekası, 'Ebed Müddet Devlet” İstikbâl ve İstiklâli, Dinimizin selâmeti, İstiklâlimizin sembolü, nazıl...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/34) 
Editör – 23.04.2018 – 12:22 Ahmet Bey'e Cevap: Yorumlar konusundaki sıkıntılı konuları web tasarımcımıza ileteceğiz. İlginiz ve bilgilendirmeniz için teşekkür ederiz. AHMET – 23.04.2018 – 13:46 EDİTÖR KARDEŞ, alâka ve dikkatiniz...
HARAMEYN-İ ŞERÎFEYN – MEKKE-MEDİNE HAREMİ!... 
'Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, (biliniz ki) Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/33) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (4/23)  Mehmed – 16.04.2018 – 21:53 BİRİLERİ rumuzlu şarlatan bu kadar çarpıtmayı inanıyorum ki şeytan bile yapamaz. Sana cevap vermeye değmez. Size ancak ‘Mûtû bigayzikum denir... ...
DİYÂNET’DE YENİ BİR DEVİR!... (2) 
Diyânet İşleri Başkanlığı'nda, 1960'lı yılların ortalarında başlayan siyâsî müdahaleler neticesinde tamı tamına elli yıl, Fırak-ı Dâlle'nin, selefî-Haricî, Ellâ Mezhebiyye'nin tasallutu ile geçmiştir. Bu dönem'de...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/32) 
'(Uhud Harbinde) Sen, Allah'tan gelen bir merhametle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba katı yürekli olsaydın elbette onlar etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları affet, onlara Allah'tan mağfiret dile. İş hususunda onlarla...
RAMAZAN-I ŞERİF AYI'NA GİRİLİRKEN...
Dünya İlim Tarihi'nin Yüzakı, Osmanlı Devleti-i Alieyye'mizin Medrese'leri, Mübârek Ramazan aylarında ta'til edilirdi. Medrese talebesi, Memâlik-i Osmaniye'nin herbi tarafına dağılırdılar. Tasavvurda (teoride) kazandıkları...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/31) 
'MEHMED” remzini kullanarak yorumlarda bulunan Değer'li Kardeşimiz. 08.04.2018, saat 21.33 i'tibariyle çok kısa Yorumunuz:  Aziz Kardeşim. Doğru söylüyorsunuz. Maalesef, Diyânet, son yılarda keyfiyet yerine hep kemiyetle iştigal...
DİYANET’DE YENİ BİR DEVİR!... 
Başbakanlık adına, Diyânet İşleri Başkanlığı'nı tedvir ile vazifeli, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına göre, Diyânet İşleri Başkanlığı'nda yeni bir devir başlatılacakmış;  - Türkiye Diyânet...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/30) 
Muhterem, Ertuğrul BEKTAŞ Beyefendi 30.03.2018, saat 18.13 i'tibâriyle Yorumunuz:  'Hocam! Hakkı anlatmanız, ba'zılarını tedirgin etmektedir. Burada açık açık yazmayın, kulağımıza fısıldayın, demeye getiriyorlar. Bu...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/29) 
'SEÇİCİ”, remziyle, 30.03.2018, saat 01.35 i'tibâriyle, çok kısa yorumu:  Aziz Kardeşim. Kullandığınız dil, incitici, acıtıcı, hırpalayıcı! Kedi-ciğer darb-ı Meseli, daha ziyâde, makam-mevki, ikbâl ve madde peşinde koşanlar...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTA’ALAR!... (4/28) 
'ACZİMİN GİRYESİ”, Müste'ârı ile yorum yapan Pek Muhterem ve Aziz Kardeşim. 23.03.2018, saat 10.25 i'tibâriyle yaptığınız yorumda:  'Muhterem Hocam, Hac, Umre, Kermes başlıklı yazılara başlayalı beri bu yazınızda...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/27)
Pek Muhterem, Ertuğrul Bektaş Kardeşimiz.  19.03.2018 saat 12.23 i'tibâriyle ve 'Yorumcu'lara Cevaplar ve Mutala'alar! (4/22) ile alakalı olarak yaptığınız yorumun cevabıdır:  Aziz Kardeşim. Bu zemin, Türk Matbuat...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/26)
Pek Muhterem, 'ALİ VELİ”, Remzini kullanan, Değer'li Kardeşimiz: 12.03.2018, saat 12.17 i'tibâriyle yaptığınız kısa yorumun cevabıdır. Öyle anlaşılıyor ki, ba'zı danışmanların, ilerisini-gerisini, düşünmeden, dikkatsizce...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/25) 
Pek Muhterem, Ertuğrul BEKTAŞ Beyefendi.  06.03.2018, saat 20.45 i'tibâriyle ve 'Yorumculara Cevaplar ve Mutala'alar! (4/20)” ile alakalı olarak yaptığınız kısa yorum ve talebin cevabıdır:  Aziz Kardeşim, İnşâ Allah!......
UMRE-NÂFİLE HAC!... (2)
Son yıllarda, Diyânet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, sırf, Umre-Nâfile hac seyahatleri için kurulmuş bulunan, muhtelif câmia ve cemaatlerin Tur şirketleri, müthiş bir müsabaka ile, ümmeti, Türkiye'deki ve yurtdışında yaşayan...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/24) 
Pek Muhterem, 'İSTANBULLU,” Remziyle yorum yapan, Değerli Kardeşimiz: 23.02.2018, saat 17.24, 26.02.2018, saat 13.12 i'tibâriyle yaptığınız kısa yorum ve teşekkürünüze cevaptır:  Muhterem Beyefendi. Beraberce bu ümmete daha...
UMRE-NÂFİLE HAC!... 
'TATAVVU”, aslında tekellüf vâki olmadan kişinin kendi gönlüyle kendi isteğiyle taâtta bulunması. Şerî'at ıstılahında, farz ve vacib üzerine ziyâde olarak meşrû olan (hayırlı işlerin) adıdır. Meselâ, kişinin farz olan...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/23) 
'İSTANBULLU,” Değer'li Kardeşim. 18.02.2018, saat 23.29 i'tibariyle yaptığınız kısa yorum ve selamlama ile alakalı olarak, bilmukâbele, bendeniz de şükranlarımı sunar, bu zemine daha fazla katkı vermenizi beklerim. Efendim. ...
KERMES, UMRE-NÂFİLE HAC!... 
Kermes, Umre-Nâfile Hac, ne alâka diyeceksiniz? Haklısınız, öyle ya, esas i'tibâriyle, kilise, kilise yardımlaşması demek olan, 'Kermoses,”tan gelen bir kelime ile, İslâm Bina'sının temel kâidelerinden, hac-umre-nâfile hac,...