Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
FİLİSTİN NASIL KURTULUR ? (1)
     Birinci Dünya Savaşı'nın görünen, görünmeyen bir çok sebepleri var.      Bunlardan biri ve en önemlisi de Osmanlı Devleti'ni yıkmak ve Yahudi Devleti'ni kurmaktı.     ...
NÂZIM HİKMET (4)
     İşte N. Hikmet akacağı mecrayı yanlış yerde bulmuş,      Büyük fakat kayıp bir değerdir.      İnsanımız için, halkımız için, Türk Edebiyatı için,     ...
Nâzım Hikmet (3)
     O, Marks'ın eserlerinde, Lenin'in sözlerinde insanlık adına söylenmiş sözler buldu. Bu sözlerden Anadolu'nun da nasiplenmesini istedi. Rusya'da yapılanların Türkiye'de de yapılmasını arzu etti. Çünkü...
NÂZIM HİKMET (2)
     Osmanlıların son dönemlerinde, kimi aydınlarımızın zihinlerinde menfi bir birikim oluşmuştu. Hâşâ İslâm bizi geri bırakmıştır! Nitekim Ziya Paşa da bunu bir mısraında dile getirmek zorunda kalmıştı. Hatırlarsınız...
NÂZIM HİKMET (1)
     Nâzım Hikmet hakkında kendimizi yoklasak. Ne biliyoruz onun hakkında diye. Hemen cevabını veririz: 'Nâzım Hikmet mi? Bırakın şu vatan hâinini canım!” deriz. Çünkü okuduğumuz birçok yayınlarda, Nâzım Hikmet...
ÜLFET, ÜNSİYET VE ALIŞKANLIK BELÂSI
     İnsanı, gelişmekten ve harekete geçmekten alıkoyan. Heyecan ve halecandan yâni yürek çarpıntısından geri koyan şeylerin başında; ülfet ve ünsiyet yâni alışkanlık gelir.      Alışkanlık, alışmış...
MİLLÎ EĞİTİM HER MES’ELENİN BAŞI (4)
     Tarih şu gün ve şu saatte, şu veya bu olmuş gibi sathî / yüzeysel bilgileri hıfz etmek / ezberlemek anlamına gelmemeli.      -Zaten bu yanlış hesap değil midir talebeyi tedirgin eden- o daha çok sezgidir....
Millî eğitim her mes’elenin başı (3)
     2) Edebiyat:      Bugün 'Edebiyat” denilince akla ilk gelen, maalesef 'Palavra”dır!      Hayır. O, milletin gönül zenginliğinin teşhir edildiği bir panayırdır.      ...
Millî eğitim her mes’elenin başı (2)
     Asrımızda milletleri amansız iki dev düşman tehdit etmekte. Kültürel ve iktisadî emperyalizm. İkisine de karşı bizi uyanık kılacak bilgiyi ancak MİLLÎ KÜLTÜR verir. Bu ise Millî Eğitim Bakanlığı'nın vazife ve...
MİLLÎ EĞİTİM HER MES’ELENİN BAŞI (1)
     Ana mes'elelerde yarının yurt gençliğinin; aynı duygularla mücehhez olarak yetişmesinde güdülen amacı gerçekleştirecek; pek önemli bir Bakanlığın ismi Millî Eğitim'dir.      Vatan, millet,...
TERÖRÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ (5)
Kim olursa olsun, hangi milletten, hangi dinden olursa olsun; Mazlum mazlumdur. Masum masumdur. Başkalarının suçu yüzünden, başkaları suçlanamaz. Asla cezalandırılamaz. Bu bakımdan kimden, kime, niçin ve ne maksatla olursa olsun; Davası haklı...
TERÖRÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ (4)
     İnancımızda evrensel bir hüküm var: 'Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi, başkası için de isteme. Kendin için istediğin bir şeyi başkası için de iste.”      İşte insanlık bu.     ...
TERÖRÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ (3)
     Terör öyle bir şey ki, mesela Afganistan'a yapılan hava akınlarından ister istemez halk da nasîbini almıştı.      Zaten çekilmez olan hayat şartları, bir kat daha güçlükler arzetmeye başlamıştı. ...
Terörün düşündürdükleri (1)
     Savaş rüzgârları esiyor, dünyada ve Türkiyemizde. Dünya mânen küçüldü. Dünyanın öbür ucundaki olay diğer tarafları da etkiliyor. Dünya ve insanımız düşünceli, tedirgin. Türkiyemizin ekonomik krizde olması bir...
Terörün düşündürdükleri (2)
     Şüphesiz ki, 11 Eylül 2001'de İkiz Kuleler ve Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan terör saldırıları ile Amerika'nın böğrüne saplanan uçaklar; bizlerin de böğrüne saplanmış gibiydi. Yakınlarını kaybeden...
BİREYSEL HAKLAR (2)
Nedir bireysel haklar? Herkes kendi evinde, istediği şekilde konuşur. Kimse bir şey diyemez. Zaten demez de. Demiyor da. Kime ne? Herkes kendi yöresinde özellikle kırsal yaşantıda istediği gibi giyinir kuşanır. Kimse bir şey diyemez. Zaten demez...
BİREYSEL HAKLAR (1)
Türkiye'de tarih, geriye doğru götürülmek isteniyor. Kimileri bu işi bilerek, bilinçli olarak yapıyor. Kimileri de gâfilce, şuursuzca bu geriye doğru götürüşte rol alıyor. İlgili devlet adamları, devlet memurları ise, bu iki gurupla...
Hak şerleri hayreyler (2)
     Hep işleri fâyıktır       (Üstündür)      Birbirine lâyıktır      Neylerse muvafıktır       (Uygundur)      Mevlâ görelim neyler   ...
Hak şerleri hayreyler (1)
     Şu kış kıyamete girerken, özellikle İslâm Âlemi'nin üzerinde kara kara savaş bulutları dolaşıyor. Bu savaş bulutlarının bombaları, sağnak sağnak müslümanların beynine bir bir iniyor. Tabiatiyle hepimizin içi...
İslâm Atlası (3)
     Kur'anı Kerîmin âyet ve sûreleri, diğer sûre ve âyetleriyle bir bütün teşkil eder. Bir âyette kapalı geçen bir husus, başka bir âyette açıklığa kavuşmaktadır. Veya bunun tersi olmaktadır. Bu durum zâhiren /...
İslâm Atlası (2)
     Âdeta 'Teslim ol, kurtul.” hükmüne râm olmayı hedeflemek şarttır. Yani Allah'ın ve O'nun Peygamberinin emir ve yasaklarına tam bir sadakatle sarılmayı ideal edinmektir. Çünkü 'Yapan bilir, bilen konuşur.”...
İSLÂM ATLASI (1)
     Son kitabımız Kur'anı Kerîm, semavî kitapların sonuncusudur. Kur'anı Kerîm'de daha önce vahyedilen kutsal kitaplardaki mes'eleler özlü olarak, temel hususlar da aynen mevcuttur. Kur'anı Kerîmi...
BATILILAŞMA (2)
     İşte halkın -kısmen- haklı tepkisini gören, içli vatan şairimiz Namık Kemal; aşağı yukarı şöyle bir savunmada bulunuyordu:      Bizi; Batı'yı körü körüne taklit ediyor sanmayınız. Batı'nın...
BATILILAŞMA (1)
İki asra yakın 'Batılılaşma” çabası içindeyiz. Zamanla bizi yükselten değerlerin kıymetini unuttuk. Gereklerini yerine getirmez olduk. İnancımızın bizi yücelten güzelliklerini terkettik. İnancımızın bu güzelliklerini, bizi biz...
RADİKAL İSLÂM (2)
     Nimetin büyüklüğü kaybının da dehşetli oluşuna delildir. Hani derler ya:      Yarım doktor candan, yarım din adamı dinden eder.      Öyleyse çare nedir dersek; çare doğruyu;...
RADİKAL İSLÂM (1)
     'Köktendinci”, 'Fundamentalist” ve 'Radikal İslâm” deyimleri deyince, yazık ki yanlış olarak dini tam olarak anlayan, dini tam olarak uygulayan ve uygulamak isteyen müslümanlar anlaşılıyor!     ...
ESKİ TÜRKİYE’DE AHLÂK (7)
     Pazarlardan canlı kuşları kafesleriyle satın alıp âzâd etmek millî bir an'ane hâline gelmişti. Bu gibi kuşlara 'Azâd Kuşları” denilirdi. Madrabaz / Hileci Rumlar bu Osmanlı şefkatini sömürmek ve ...