Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
Müsbet hareket
     İçtimaî / toplumsal ve sosyal hayat bakımından, inat ve tarafgirlik / taraf tutmak son derece zararlıdır. Eğer denilse: Hadis'te 'İhtilâfu ümmeti rahmetün.” / 'Ümmetimin ihtilâfı (anlaşmazlığı,  ...
Kur’an Medeniyeti
     Kur'an medeniyetinin esasları müspet, olumlu ve yapıcıdır. Saadet ve mutluluk çarkı, beş müspet esas ve temel üzere döner:      Dayanak noktası: Kuvvete bedel haktır. Hakkın gereği ise, daima adalet,...
GÜNÜMÜZ  MEDENİYETİ
Günümüz medeniyeti menfî / yıkıcı esas ve temeller üzerine hareket ediyor! Fakat hemen belirtelim ki: Bizim muradımız / amacımız, medeniyetin iyilik ve güzellikleri ve insana menfaat ve yararı dokunan iyiliklerdir. Yoksa, medeniyetin günahları,...
Milliyet fikri (4)
     Menfî milliyette ve unsuriyet yani ırkçılık fikrinde ifrat edenlere / aşırı gidenlere deriz ki:      Şu dünya yüzü, özellikle şu memleketimiz, eski zamandan beri çok hicret edip göç edenlere ve değişim...
MİLLİYET  FİKRİ (1)
'Ey insanlar, biz sizi bir erkek (Âdem) ve bir kadından (Havvâ) yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık.” (Hucurat, 13) X      Yani, sizi taife taife, millet millet, kabile kabile yaratmışım,...
Emanetler, haklar ve adalet
     'Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor! Doğrusu Allah, işitendir, görendir.” (Nisa Sûresi:...
Emanet Adalet ilişkisi
     'Allah size mutlaka emanetleri ehli onlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.”...
Emanet ve idareciler
     'Allah size mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.”...
EMANETLERİ EHLİNE VERMEK ADALETLE HÜKMETMEK
'Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi emreder. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (4...
Millet Hâkimiyeti
     Meşrutiyet / Cumhuriyet / Demokrasi ve Hürriyet'in İslâm'da yeri vardır. Hem de baş köşede...Nitekim Asr-ı Saâdet / Saâdet Asrı ve Hz. Muhammed zamanında bu hususların müşahhas / somut örnekleri tarih sayfalarında...
ABDÜLHAMİT,  HİLÂFET  VE  MEŞRUTİYET
Osmanlı Devleti; bizim geçmişimizdir. Onu severiz. Sayarız. Tarihini okuruz. İbret alırız. Doğrularını benimser, yanlışlarını görür, farkeder. Artık tekrarına fırsat vermememiz gerektiğinin şuuruna varırız. Ama ihyasına çalışmayız....
CUMHURİYET VE DEMOKRASİ
Dün Meşrutiyet, bugün Cumhuriyet ve Demokrasi dönemlerinde söz konusu olan 'Hürriyet”, 'Adalet”, 'Demokrasi” ve 'Cumhuriyet” gibi; yönetim, mefhum / kavram ve yöntem / yol, usûl, sistem, prosedür ve politikaların rûhu,...
Emrühüm şura beynehüm (11)
     Cumhuriyet ve Demokrasi'de kuvvet kanundadır. Şahıs hiçtir.       İstibdat / Baskı Rejimi'nde ise kuvvet şahısta olur. Kanunu kendi keyfine tâbi kılar, boyun eğdirir. Hak; kuvvet karşısında mağluptur....
Veşavirhüm fi’l-emr (14)
     (Maalesef) Abbasîler döneminde şahsî saltanat iyice yerleşti. Çünkü iktidarlarında yabancıların otoritesi söz konusuydu. Diğer Müslüman hükümdarlar da, aynen böyle davrandılar ve din bilginleri de onlara paralel hareket...
Veşavirhüm fi’l-emr (13)
     'İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da, artık Allah'a dayanıp güven.” (3 / Âl-i İmran / 159.)      Hz. Ömer'in, şûrâ'yı belli kişilere tahsis etmesi; ... danışmanların...
Veşavirhüm fi’l-emr (12)
     'İş hakkında onlara danış.” (Âl-i İmran: 159) ...Sözünü ettiğimiz 'emir (iş)”, ümmetin zaman ve mekân çerçevesinde sosyal durumunda meydana gelecek değişikliklere göre değişir. Hz. Peygamber'in Mekke'nin...
Veşavirhüm fi’l-emr (11)
     'İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven.”      ...Savaşta, barışta, korkulu durumda, güvenlik halinde ve bunların dışında onların dünyevî maslahatlarıyla...
Emrühüm şura beynehüm (10)
     'İşlerini aralarında danışarak yürütürler.”      Şûrâ: ...kökü mastar olarak ”işaret etmek, göstermek, süzmek, fikir sormak, danışmak” mânalarına geliyor. Peteğinden balı çıkarmak, bal...
Emrühüm şura beynehüm (9)
     Hz. Peygamber'in savaş kararı gibi önemli konularda, sürekli olarak, danışma yoluyla karar verdiğine ilişkin pek çok örnekler vardır. Biz birkaçına kısaca yer vereceğiz: Allah'ın elçisi, 205 kişilik bir güçle...
Emrühüm şura beynehüm (8)
     'Onlar, Rablerinin çağrısına uyarlar ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar.”      Yukarıdaki âyette Allah'a inanmanın...
Emrühüm şura beynehüm (7)
     'Rablerinin davetine icabet edip namazı dosdoğru kılanlar, işlerini birbirlerine danışarak (istişare ederek) idare edenler, kendilerine verdiğimiz rızıktan (başkalarına yardım için) harcedenler.”     ...
Emrühüm şura beynehüm (6)
     Şûrâ: Türkçe'de 'meşveret” ve 'istişare” türevleriyle de kullanılan bir kavram olup, hayatın her alanında karşılıklı fikirler ortaya koyarak ortak karar vermenin önem ve isabetini ifade etmektedir.   ...
EMRÜHÜM ŞÛRÂ BEYNEHÜM (5)
'Onların işleri ise, aralarında şûrâ (istişare ile)dir.” 'Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki (İslâmî cem'iyyet hayatındaki) saadetlerinin anahtarı meşveret-i şer'iyedir (İslâmî ölçüler dâhilindeki...
Emrühüm şura beynehüm (4)
     'İşleri kendi aralarında şura (istişare, danışma, meşveret) ile olanlar(dır).”      Müminler; bir işe koyuldukları zaman, kendi aralarında danışırlar. İslâm dininin temellerinden biri şûrâ'dır....