Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
İLERLEME VE GERİLEME SEBEPLERİ
Bu zaman ve zeminde hayat okulu bizleri kendimize getirecek şu dersi veriyor: Avrupalılar fen ve bilimde o derece ileri gittiler ki, âdeta istikbal denen geleceğe uçarcasına yol aldılar. Ve almaktalar. Her gün ilerlemenin yeni bir basamağını geride...
Sırtından bıçaklanan Türkiye
     Avrupa, Asya hattâ Afrika arasında çok önemli ve çok hayatî bir konumda olan Türkiye; çok yönlü bir baskı altında çıkış yolu aramakta. Bugün Türkiye; ne Doğusundan, ne Batısından, ne Güneyinden, ne de Kuzeyinden emin...
İNSANLAR  ÂLEMİ (2)
     İnsanlar âlemi; zâhiren gördüğü ve kâbuslar görmek zorunda kaldığı karanlık havayı giderecek olan İlâhî isimleri idrâk ettiği, algıladığı takdirde; Cehennemî hâletlerin zihnî ufuklardan silineceği ve insanlar...
İNSANLAR ÂLEMİ
İnsanın hisleri; sonucu görmez! Birkaç gramlık hazır lezzeti, ileride sekiz on kiloluk lezzetlere tercih eder. Bu yüzden akıl ve fikre galebe eder, üstün gelir! Bu gibi gayri meşru, uygunsuz zevk ve eğlencelere düşkün olanları bu sefahetlerden...
ZAFERİN  SIRRI
     Millî Mücadele, Türk İstiklâl Harbi,  O Hayat-Memat / O Ölüm-Kalım Savaşı; bu kadar güzel, bu denli anlamlı, bu derece veciz, bu kadar isabetli bir şekilde tavsif edilmemiş. Bu üslûpla vasfı kaleme alınmamıştır...
Türk Milleti
     Türk milleti asırlardan beri İslâmiyetin bayraktarlığını yapmıştır. Çok veliler yetiştirmiş ve çok şehitler vermiştir. Böyle bir milletin torunlarına kılıç çekilmez. Bu şer'an ve dînen caiz ve uygun değildir....
SORGULUYORUM
Asker ve Sivil Aydın'larımızın fikir, söz ve yazılarını okuyup düşünürken; ortaya koydukları doğru - yanlış, fakat iyi niyetle gösterdikleri çıkış yollarını; Osmanlı Devleti'nin dağılmaya yüz tuttuğu son dönemlerinde...
MÜSBET - MENFÎ  BAKIŞLAR
Rızka muhtaç hayvanlar âlemini gördüğüm zaman, maddî felsefe ile baktım; sayısız ihtiyaçlar ve  şiddetli açlıklarıyla beraber zaaf ve aczleri, o canlılar âlemini bana çok acıklı gösterdi. Sapkın ve gâfil kimselerin gözüyle baktığımdan...
Ölüm en yüce mutluluk
     'Bir sperm damlasının çağrıştırdığı düşünce(ye göre)...işitmesi ve zekâsı olmayan bir sperm(den)...bir damlacıktan çok karmaşık ve çok âhenkli bir insan vücudu doğmakta. Organların gelişimi... ve zekânın...
TÜM  İNSANLAR  KARDEŞ
     İnsan; canlı - cansız, bitki - hayvan, taş - toprak her şeyle kardeş! Çünkü Hâlıkları / Yaratanları bir. Çünkü yetiştirici ve besleyici Rableri bir.       Aslında cansız diye bir şey yok. Her şey...
SAFAHAT’TAN  SEÇMELER (2)
Hani, milliyet'in İslâm idi...Kavmiyyet ne! Sarılıp smsıkı dursaydın a milliyetine 'Arnavutluk” ne demek? Var mı Şeriat'te yeri? Küfr olur, başka değil, kavmini sürmek ileri. Arabın Türke; Lâzın Çerkese, yâhud Kürde; Acemin...
Basın deyip geçme
     '(Geçtiğimiz) 24 Temmuz... Basın Bayramı,... Basında sansürün kaldırılışının 109. yıldönümü.      'Özgür basının önemi bugünden 109 yıl önce anlaşılmış ve 2. Meşrutiyetle birlikte...
Safahat’tan seçmeler
'İngiliz yok mu, o hâin, ya doyup patlamalı; Yahud aç kalmalıdır...yoksa bizim fal kapalı. Hocazadem, ne sülükmüş o meğer, vay canına! Diş bilermiş senelerden beri, Türk'ün kanına. Niye Türk'ün canı yangın, niye millet...
CENİNE KALKIP BİRİ DESE
'Ana rahmindeki cenine kalkıp biri dese: Dışarıda, çok muhteşem bir dünya var, Hoş, uzun ve geniş, zevkler, tatlar, Yiyecek şeylerle dopdolu,  Dağlar, denizler, ovalar, Binbir kokulu meyvelikler, Bahçeler ve ekili tarlalar, Çok yüksek...
İlm-i Ledün Mesnevî
     'Batı'da, bizim şu son yüzyılımıza kadar bilinmeden kalmış olan gezegenlerin sayısını Mevlâna'nın tâ o zaman bildiğini görünce, hayranlıktan öte şaşkınlıktan bile bahsedebilirim. Nitekim Mevlâna,...
“Hamdım, piştim, yandım”
     'Mevlâna 13. yüzyılda yaşıyordu,...Kurulu düzene uygun düşünceler taşıyan insanlar tarafından beğenilmediği oluyordu. Çünkü fahişeleri teselli etmeye gidiyordu. Kendisinin tek görevinin uyuyan ruhları uyandırmak...
Melûli Divanı’ndan seçmeler (4)
Hakikata uyanlara Bu yol Hak'tır diyenlere Helal lokma yiyenlere İçim dolu sevgim  vardır Dünya'ya gelmekten murad, bil ey can Ne dünya şerefi, ne şöhret, ne şan Tekâmüle ermek için bu insan Mekteb-i irfan'a girmektir murad...
MELÛLİ  DİVANI’NDAN  SEÇMELER (3)
Kâmil sözü Kur'an'ımız Hikmet söyler irfanımız Hakikattir erkânımız Yalan yanlış foyamız yok Hakk'ı gördüm kâmillerin özünde Hisse aldım sohbetinden sözünden Ayrılmadım ben onların izinden Şikârım bu oldu, başka...
MELÛLİ  DİVANI’NDAN  SEÇMELER (2)
Ateş ile ülfet olmaz El atarsan yakar hemen Cahil ile sohbet olmaz Yaptığını yıkar hemen Yâr demeyin siz ağyara Güvenmeyin hilekâra Bin çıra yaksan da köre Göremez bir şey bakar hemen Melûli'yim der ki her suyla akma Kendine bak elin...
Melûli Divanı’ndan seçmeler
Tanrı bize bizden yakın Gitme uzaklara sakın Onu görmek mi merakın Aç gözünü bak insana İnsan ol insanlığın bil İçindeki karayı sil O varlığı insanda bul Gezme serseri divane Tarikatta birlik gerek Marifette dirlik gerek Hakikatte erlik...
Mâna Okyanusu Mevlâna
     'Prof. Dr. Eva de Vitray-Meyerovitch: Mevlâna'nın bugünkü astronomi bilgilerine kadar uzanan pek çok konuyu önceden bildiğini ve haber verdiğini, söylüyor.      'Gezegenlerden dokuzuncusunun daha...
A  K  Î  D  E
     İlk Müslümanlar, Kur'an dahil bütün ilimlerden önce gerçek imanı, hakiki tevhîdi ve özellikle akidelerini öğreniyorlardı.      Çünkü Allah'dan gereği gibi korkmayı bu bilgiler sağlıyordu.  ...
HER ŞEYİN İKİ YÖNÜ
Bir şey, bütün bütün elde edilmezse, bütün bütün de reddedilmemeli. Ya hep ya hiç gibi, toptan kabul veya toptan red gibi, ifrat ve tefrite düşmemeli. Yani müsbet-menfî, olumlu-olumsuz gibi, kesin hükme varmamalı. Umumiyetle her şeyde alınacak...
İKİ  CANAVAR
     İnsanımız, bilhassa 18, 19 ve 20. yüzyıllarda sosyal, fikrî ve düşünce okyanusunun devasa çalkantıları ve dalgalanmaları arasında çırpınıp durdu. Bu uğurda nice boğulanlar yolunu kaybedenler; şaşkınlık deryasında...
CEMAL  İSMİNE  MAZHAR
(Eşim Türkân'a) Verince kadın bir yere el Olur orası güzel mi güzel Değmemişse bir yere kadın eli Olur orası ancak yad'ın eli Denmiştir bir zamanlar kadına hitaben İstersen mutlu olmayı gerçekten sen  Tercih et sevdiğini değil,...
HAYÂTÎ  MESAJLAR
     'İş dönüp dolaşıyor; Said Nursî'nin yüz sene önce cehalet ağa, oğlu zaruret efendi ve torunu husumet bey olarak sıraladığı, ‘bizi mahveden' üç düşmana gelip dayanıyor. Merkezinde ağalığın yer aldığı...
OSMANLI DEVLETİYDİ HEDEF DÜN TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLDU BUGÜN
     'Bediüzzaman'ın, Osmanlı'yı dağılmaya götüren süreçte önemli rol üstlenen siyasî kulüpler ve muhtariyet talepleri için dile getirdiği endişeler, son dönemde telâffuz edilen eyalet veya federasyon sistemi...