Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
RAMAZAN BAYRAMI'NDA YURT VE DÜNYA  
2017 yılı Ramazan bayramını buruk bir sevinç içinde kutluyoruz. İslâm âlemi Batı'nın âdeta oyuncağı olmuş. Dış siyasette onların bin bir entrikaları sonucu şaşkın vaziyette. Her biri, birbiriyle şu veya bu şekilde; eften püften...
Allah-Muhammed-Kâinat
     Hz. Muhammed; hakikî tevhîdi yâni, Hakk'ın varlığını, birliğini; delil, bürhan ve belgelerle, tüm mertebe ve basamaklarıyla, en mükemmel ve tam bir şekilde ders verir. Bu gerçeği bizzat ispat edip kanıtlar.   ...
Muhammed’in nûru
     Şu görünen kâinata / evrene yani büyük âleme, büyük bir kitap nazarı / bakış açısıyla bakılırsa, Muhammed'in Nûru; o kitabın kâtip ve yazarının kaleminin mürekkebidir.      Eğer o kebîr / büyük...
Arap ve Türk iki kardeş
     Müslüman milletler ister Türk, Arap, Afgan ister Fars vs. olsun; hepsi için hakiki milliyetimizin esası, yani rûhu İslâmiyettir. Bu islâmiyete selef olarak önce Araplar, halef olarak sonra Türkler bayraktarlık yapmıştır....
BATI,  BİZ  VE  İSLÂM
    Ecnebîlerin / yabancı ve başka milletten olanların bir kısmı, nasıl kıymetli malımızı ve vatanlarımızı elimizden aldılar. Onun bedeline çürük bir fiyat verdiler. Aynen öyle de, yüksek ahlâkımızı ve yüksek ahlâkımızdan...
İlahi Adalet
     Allah; tam bir ihsan, kerem ve ikram sahibidir. Çok merhametlidir. Pek adâletlidir. Adaletli olduğu için, iyilik içine vâdesiz / peşin bir mükâfat / ödül koymuştur. Fenalık ve kötülükler içine ise, yine vadesiz / peşin...
MUHABBETE  MUHABBET HUSUMETE  HUSUMET
MUHABBETE  MUHABBET HUSUMETE  HUSUMET Muhsin  BOZKURT      Sosyal hayatın kesin bir şekilde verdiği netice şudur: Muhabbete / sevgiye en lâyık şey muhabbet ve sevgidir. Husumete / düşmanlığa en lâyık sıfat...
Hidayet ve dalâlet ehli
     Dalâlette / yanlış ve bâtıl gidişatta olup, iman ve İslâmiyet yolundan sapanların birbiriyle ittifak edip uyuşmaları zilletlerinden / aşağılık durumda olmalarındandır. Hidayet ehlinin / Kur'an'ın gösterdiği...
Müsbet hareket
     İçtimaî / toplumsal ve sosyal hayat bakımından, inat ve tarafgirlik / taraf tutmak son derece zararlıdır. Eğer denilse: Hadis'te 'İhtilâfu ümmeti rahmetün.” / 'Ümmetimin ihtilâfı (anlaşmazlığı,  ...
Kur’an Medeniyeti
     Kur'an medeniyetinin esasları müspet, olumlu ve yapıcıdır. Saadet ve mutluluk çarkı, beş müspet esas ve temel üzere döner:      Dayanak noktası: Kuvvete bedel haktır. Hakkın gereği ise, daima adalet,...
GÜNÜMÜZ  MEDENİYETİ
Günümüz medeniyeti menfî / yıkıcı esas ve temeller üzerine hareket ediyor! Fakat hemen belirtelim ki: Bizim muradımız / amacımız, medeniyetin iyilik ve güzellikleri ve insana menfaat ve yararı dokunan iyiliklerdir. Yoksa, medeniyetin günahları,...
Milliyet fikri (4)
     Menfî milliyette ve unsuriyet yani ırkçılık fikrinde ifrat edenlere / aşırı gidenlere deriz ki:      Şu dünya yüzü, özellikle şu memleketimiz, eski zamandan beri çok hicret edip göç edenlere ve değişim...
MİLLİYET  FİKRİ (1)
'Ey insanlar, biz sizi bir erkek (Âdem) ve bir kadından (Havvâ) yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık.” (Hucurat, 13) X      Yani, sizi taife taife, millet millet, kabile kabile yaratmışım,...
Emanetler, haklar ve adalet
     'Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor! Doğrusu Allah, işitendir, görendir.” (Nisa Sûresi:...
Emanet Adalet ilişkisi
     'Allah size mutlaka emanetleri ehli onlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.”...
Emanet ve idareciler
     'Allah size mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.”...
EMANETLERİ EHLİNE VERMEK ADALETLE HÜKMETMEK
'Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi emreder. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (4...
Millet Hâkimiyeti
     Meşrutiyet / Cumhuriyet / Demokrasi ve Hürriyet'in İslâm'da yeri vardır. Hem de baş köşede...Nitekim Asr-ı Saâdet / Saâdet Asrı ve Hz. Muhammed zamanında bu hususların müşahhas / somut örnekleri tarih sayfalarında...
ABDÜLHAMİT,  HİLÂFET  VE  MEŞRUTİYET
Osmanlı Devleti; bizim geçmişimizdir. Onu severiz. Sayarız. Tarihini okuruz. İbret alırız. Doğrularını benimser, yanlışlarını görür, farkeder. Artık tekrarına fırsat vermememiz gerektiğinin şuuruna varırız. Ama ihyasına çalışmayız....
CUMHURİYET VE DEMOKRASİ
Dün Meşrutiyet, bugün Cumhuriyet ve Demokrasi dönemlerinde söz konusu olan 'Hürriyet”, 'Adalet”, 'Demokrasi” ve 'Cumhuriyet” gibi; yönetim, mefhum / kavram ve yöntem / yol, usûl, sistem, prosedür ve politikaların rûhu,...
Emrühüm şura beynehüm (11)
     Cumhuriyet ve Demokrasi'de kuvvet kanundadır. Şahıs hiçtir.       İstibdat / Baskı Rejimi'nde ise kuvvet şahısta olur. Kanunu kendi keyfine tâbi kılar, boyun eğdirir. Hak; kuvvet karşısında mağluptur....
Veşavirhüm fi’l-emr (14)
     (Maalesef) Abbasîler döneminde şahsî saltanat iyice yerleşti. Çünkü iktidarlarında yabancıların otoritesi söz konusuydu. Diğer Müslüman hükümdarlar da, aynen böyle davrandılar ve din bilginleri de onlara paralel hareket...
Veşavirhüm fi’l-emr (13)
     'İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da, artık Allah'a dayanıp güven.” (3 / Âl-i İmran / 159.)      Hz. Ömer'in, şûrâ'yı belli kişilere tahsis etmesi; ... danışmanların...
Veşavirhüm fi’l-emr (12)
     'İş hakkında onlara danış.” (Âl-i İmran: 159) ...Sözünü ettiğimiz 'emir (iş)”, ümmetin zaman ve mekân çerçevesinde sosyal durumunda meydana gelecek değişikliklere göre değişir. Hz. Peygamber'in Mekke'nin...