Hümeyra TURAN
Hümeyra TURAN
Yazarın Makaleleri
Kaza ve kader
Yaşamda meydana gelen olaylara indirgemeci ve yerel bakarsak "kaza", tümel ve bütünsel bakarsak "kader" deriz. Bir olayı kaza olarak yorumladığımızda ayırımcı bir bakış, kader olarak yorumladığımızda birleştirici bir bakış hakimdir. ...
Sözlerine gücü yetenler
Hangi söz uyandırır göğü uykusundan, maziden kopup gelen deli bir cümlenin çığlığı gibi? Akıllıların başlattığı savaşlar birbirlerinin yerini alırlarken Bernard Shaw da, sözlerine gücü yetenlerdendi. Yaşadığı yüzyıla bir cümle...
En yaygın baba modeli
Londra'da bulunan XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık Şirketinin gerçekleştirdiği Baba Tipleri Araştırması sonuçlarına göre yüksek şefkatli ve kontrolcü babalar, Türkiye'de en yaygın baba tipleri arasında ilk sırada yer aldı....
Kötünün yerine çarmıha gerilen iyiye ne oldu
Dinler tarihinin en önemli kesitlerinden birinde, İsa'nın çarmıha gerilişi öncesindeki ünlü Barabbas öyküsünü İsveçli nobel ödüllü yazar Par Fabian Lagerkvist yazmış. Hayatı kendine göre yaşayan, kural tanımayan Barabbas, hep...
Herkese Ait ve Kimseye Ait Değil…
Homeros'un gölgesinde oturduğu zeytin ağacı, yaşlı bilgenin kulağına şöyle fısıldar; "Herkese aitim ve kimseye ait değilim, siz gelmeden öncede buradaydım, siz gittikten sonrada burada olacağım." Hiç bir ağaç, insanlık tarihinde...
Sufi kimdir?
Sufi, Tasavvufta, gönlü saf kişi, eren, ermiş, nefsinden fani, hak ile baki; Zahirde halk ile batında hak ile olan; nefsinde ölen Hak ile diri kalan demektir. Ahlâkı ve edebi, Kur'an ve Sünnet doğrultusunda olmayan sufi değildir....
Karşılıksız sevginin menşei
Bize hayatta karşılıksız olarak sevmeyi göze alan tek insanın kim olduğunu sorsalar şüphesiz anne deriz. Dünyanın hemen hemen bütün anneleri için geçerlidir bu cevap. Şaşkın Edison'un annesi de buna en güzel örnektir: Thomas Edison...
Koca yürekli çocuklar
Gerçekten fakir ülkelerden biri, dünyanın unuttuğu, elini uzatamadığı Pakistan, tarifi imkânsız bir derbederlikte.  Her şeyi kabullenmiş bir ruh hali içinde halkı, onca kaba saba sert görüntülerine rağmen beklenmedik kırılganlık...
Sultanın huzurunda
Bir zamanlar Ayaz adlı bir köle varmış. Takdir bu ya, köle bir gün Sultan Mahmud'un kölesi olmuş. Sultan, köleyi taşıdığı asil karakteri sebebiyle çok sevmiş. Derken Sultan'ın öylesine itimadını kazanmış ki, bütün sultanlığın...
Belki de aslına dönüyor kan
Türk ve ok kelimelerinin yan yana gelişi tarih kadar eskidir. Derler ki, Dördüncü Murad'ın fırlattığı ok, tüfek mermisinden daha hızlı giderdi. Nitekim Okmeydanı'nda fırlattığı ok 706.5 metre uzağa gitmiş, oraya Dördüncü Murad...
Ölçüyü anlamak
Padişah, bir gün divana gittiğinde bütün memleket büyüklerinin orada toplanmış olduklarını gördü. Beylerini ve vezirlerini denemek istedi. Bir mücevher çıkararak vezirine uzattı: – 'Bu nasıl bir mücevher, değeri ne olabilir?”...
İnsanlar bazen insanlar
Huzurlu olmak istiyoruz, ama ne yazık ki değiliz, önsözüyle başlıyor yazısına J.Krishnamurti: 'Çelişki içindeyiz ve sürekli huzurun olacağı, hiçbir çelişkinin olmayacağı bir zihin hali istiyoruz. Bu bir yanardağın üstünde oturup...
Şiddetin uzun yüzyılı
Barbarlık demek ilkellik demek, medeninin yani sınıflı toplum insanının anlayışı bu. Biri medeni, diğeri ilkel yerli, barbar. İki ayrı sosyal sistem insanının arasındaki fark (kalite farkı). Medeni, sınıflı toplum insanı, barbarı, vahşi,...
Fakiregan Bacı Erenler
1171'de Hoy şehrinde İslam alimi Fahrettin ırz inin ilim ve irfanından nasiplenmiş Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin talebelerinden tasavvuf terbiyesi alan, Kirmani ile ilmine ilim katan ve Anadolu'nun Türkleşmesi esnasında göçebe...
Ahilik ocağının yedi kuralı
Okuduğum kitapta geçen Ahilik ocağının yedi kuralı bize çok tanıdık geldi. Ahiliğin özü, Fütüvvet. Fütüvvet; feta kelimesinden gelmekte. Feta yiğit, fütüvvet yiğitlik demek. Ahi olmakla önce yiğit olur, sonra meslek öğrenir ve mesleğinde...
Hayatta her şey fark eder
'Bir zamanlar, iki ülke amansız bir rekabete tutuşmuştu. İki ülkeden birinin halkı, karşı tarafa kendi ülkelerinin zenginliğini kesin bir şekilde göstermek istiyordu. En kolay, ama en etkileyici bir şey yapılmalıydı; bunun için şehrin...
Vahşetin sergisi
Yıllar önce gelen okur mektubu üzerinden geçen zamanda değişen bir şey olmadığı gibi hız kesmeden arttığını görmek iyimserliği sarsıyor. Millet eğer var olmak istiyorsa, kendi azmine, kendi iradesine, kendi samimiyetine ve kendi fedakârlığına...
Yalan avcısı- Sözsüz sızıntılar
Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Paul Ekman'ın 'Yalan Söylediğimi Nereden Anladın?” adlı kitabında çok kısa süren yüz ifadelerinden karşımızdaki insanın duygularını okumanın yollarını öğretiyor. İnsanların yalan söylediklerini...
Bilgi güçtür
Atletik veya artistik bir zekâ türünü sözlü veya yazılı bir testle nasıl anlayabilirsiniz? Fevkalâde karmaşık bir şuur ve beden yapısına sahip insanın zekâsı, kâğıt üzerindeki birkaç soruyla veya kısa bir sohbetle ölçülebilir mi?...
Küçük adımlar
Dan Millman'ın 'Ruhun Yasaları” adlı kitabında denge; beden, zihin ve duygularımız, varlığımızın her boyutu için geçerlidir. Yaptığımız her şeyde, az ya da çok yaptığımızı bize hatırlatır. Yaşam sarkacımız ya da alışkanlıklarımız...
Belleğinizi koruyun
Belleğinize bir miktar yardım ederek ve bazı tıbbi önerilere uyarak belleğinizi koruyabilir, hatta daha da güçlü hale getirebilirsiniz. İşte uzmanların kolayca uygulayabileceğiniz bazı önerileri: BULMACA ÇÖZÜN: Bol bol bulmaca çözerek...
Perdeler 2 
Bir makamı ziyaret esnasında tanıdığımız hocanın sohbetiyle başlamış olduğumuz perdeler yazımızın ikincisine, bilmeyenler için konunun anlaşılması bakımından devam etmek istedik: Kalbin mühürlenmiş olması kâfirler için, katılaşması...
Sema Perdeleri
Yaratan ile kul arasında, yetmiş bin nurdan perde ve yetmiş bin zulmetten perdeden bahsedilir. Yaratan'a ait tecelliler nurânî, dünyasal olan insana dair perdeler zulmanî olarak adlandırılır. Bir yoruma göre madde ve insanın kötü huyları...
Dilin ilkeleri
Nerede insan varsa orada konuşulan bir dil vardır. Her dilin sınırlı sayıda farklı sesi varsa da bu seslerle üretebileceği sınırsız sayıda sözcük potansiyeline sahiptir. Dilbilimciler tarafından yüzyıllardır araştırılan evrensel dilin...