Hümeyra TURAN
Hümeyra TURAN
Yazarın Makaleleri
İyi ve güzel
Bir İran atasözü şöyle der: 'Geleceğe kahve telvesinden bakıyorsan, karanlık olmasına şaşmamalısın.” Toplumsal ilişkilerin en önemli duygusu güven ruh gibidir çıktığı yere bir daha dönmez. Emniyet hissi insanları birbirine bağlayan,...
Sporun strese etkisi
İnsan ne kadar hızlı koşar, ne kadar yükseğe çıkar ya da ne kadar kuvvet ve güç kazanır? Değişen dünyada sınırları kim bilebilir. Neyse ki bilim adamları, ilerleyen bilime rağmen sporda; sporcu ruhuna sahip olanların olumlu gelişmeler...
Her dilek bir enerjidir
Biz, enerji yayarız, enerji alırız. Dünyamızı, kendi hayal dünyamıza göre kurarız. Yeni formlar üreten, sadece enerjidir. Enerji, bilinçaltı sayesinde yönetilebilir ve muhafaza edilebilir. Madde, nasıl başka biçimlere veya bizim göremediğimiz...
Yaşam boyu süren etkiler
Toplumların diğer toplumlara göre pozisyonunu, bireylerinin beceri düzeyleri ve kapasiteleri belirliyor. Bu yeteneklerin temelleri büyük ölçüde çocuk beş yaşına gelmeden önce atılıyor. İnsanın yaşam boyu kullanacağı becerileri, öğrenme...
Bir kutup varlıktır anne
Anne kendi dünyasında bir kutup varlıktır. Kâbe, topyekün kâinat hakikatinin; Mekke umum beldelerin, dimağ bütün bir bünyenin ruhu, mânâsı, özü ve atlası olduğu gibi, anne de âile cüz-i ferdinin temeli, direği, esâsı ve Yaratıcı Kudret'in...
Çıkar söz konusu olunca
Ondokuzuncu yüzyılın ortalarında büyük bir balina avcılığı filosuna sahip olan Robinson, çıkar söz konusu olunca son derece acımasız davranmasıyla ünlü bir kişidir. Bir seferinde Mary L. adlı balina gemisi iki yıllık bir yolculuktan...
Servetin değeri nedir
Zamanı birinde bir hükümdar vardı, zenginliği tüm dünyaca bilinirdi. Hükümdar her gittiği yere hazinesinin bir bölümünü götürür ve bunları sergilemekten büyük gurur duyardı. Hükümdarın yaşamda en çok güvendiği, tek akıl hocası...
Ahlak üzerine konuşmak 
Etik; bireylerin yaptıkları seçimleri ve nasıl davranacaklarını etkileyen, doğru ve yanlışa ilişkin ilkeler olarak açıklanabilir. (Laudon;Laudon, 1996:139. Alıntılayan Dedeoğlu, 2001:3) Başka bir tanımla etik; 'doğru ya da iyinin ne...
Manayı kelimelerle ifade etmek
Halifeler döneminde, dünyanın büyük bir bölümünü hâkimiyeti altında bulunduran Roma imparatorluğundan Medine şehrine bir elçi gönderilir. Günler süren yolculuktan sonra elçi, Medine'ye yorgun bir şekilde ulaşır. Zafer üstüne zaferler...
Nizam ve intizamda uyum
Tevafuk.. Muvafık olmak, münasip düşerek cereyan etmek, bir ilâhî maksat, bir ilâhî hikmet için cereyan etmiş olmak... Birbirine uygunluk, muvafık oluş, nizamlanmış biçimde birbirine uygun olmak. Tevafuk, iki şeyin birbirine uygun ve denk...
Mizaç teorisi 
Günümüzde insanlar gerek yaşam biçimi gerekse doğal olmayan gıdalar yüzünden fiziksel hastalıklar ve ondan daha önemlisi ruhsal ve manevi hastalıklarına çare arıyor. İslami tıbbın en önemli konularından olan 'mizaçları tanıma”...
Sebep ve sonuç
Şu cenaze arabasında giden kim, genç miydi yaşlı mı?… Dün akşam site içinde sağ elinde pompalı silah, sol elinde tabanca ateş eden genç olabilir mi... Kim bilir ama kuvvetle ihtimal… Dünya planetini bir piramit olarak düşünürsek, herkes...
Ateş Geçitleri
Steven Pressfield'in korku duygusunu işlediği Ateş Geçitleri, korkunun her insanda olabildiğini ve bununla savaşması gerektiğini, gerçek bir savaşçının ve liderin olması gereken vasıflarını anlatır. M.Ö. 480 yılında Kral Kserkses...
Anlamak bir nimettir
Her insanın içinde karanlık bir yan vardır, der Debbie Ford, Işığı Arayanların Karanlık Yanı adlı eserinde. Bu bizim kendi içimizde kabullenemediğimiz, kendimizden ve başkalarından gizlediğimiz ve bilinçsizce başkalarına yansıttığımız...
İrade gücü
İsa'dan Önce 502 yılında Roma, Kral II. Porsenna'nın komutasındaki Etrüsk orduları tarafından ablukaya alındı. Kentin bütün yolları tutuldu, buğday bulunmaz oldu. Roma halkı açtı. Gaius Mucius adlı genç Patrisyen, (toprak sahibi)...
Boyun eğmek ve cesaret
Geçmişi, olmakta olanı ve geleceği anlamak; bireyin fikrinden doğan, özgür düşüncenin bir ürünü olan soru sorma niteliğidir. Doğru düşünceye götüren yasaların zorunluluğu bireyi yönlendirir. Bu gün bilim adına bilinenlerin tümünün...
Siz nasıl anlarsınız
Bir bilge adam çölde öğrencileriyle otururken "Gece ile gündüzü nasıl ayırt edersiniz? Tam olarak ne zaman karanlık başlar, ne zaman ortalık aydınlanır" diye sorar. Öğrencilerden biri; "Uzaktaki sürüye bakarım," der, "koyunu keçiden ayıramadığım...
İnsan Kur-an’dır
Toplumlar arasında kin, durdurulamaz bir mikrop gibi yaşamın içine yerleşiyor. Kin gören kin güden olarak bilenirken bir virüs gibi bulaşıcı hale geliyor. Toplumun gitgide hayatın her alanında kutuplaştığı, birbirinden nefret ettiği bir...
Aklın Efendisi
Rivayetlere göre Zerdüşt 30 yaşında peygamber olur ve yanına ümmetinden bir kısmını alarak Belh'e gider. Yolda karşılarına çıkan Gaitya nehrini Zerdüşt'ün gösterdiği mucize ile yürüyerek geçerler. Daha...
Özgüven duygusu
Her düşünce kendi anlayışının bütünlüğü içinde anlam kazanır. Her insan kendi değerlerini üretebiliyorsa, parçalardan üreterek bütüne doğru ulaşabiliyorsa bu bir gelişimin göstergesidir. Böylece çocuklara düşündürücü,...
Maaşlı hırsızlar
Bir kasabada her gün hava kararınca, insanlar maymuncuklarını ve fenerlerini yanlarına alır, komşularının evlerini soymaya giderlermiş. Fakat gün doğarken geri döndükleri her seferinde kendi evlerini de soyulmuş durumda bulurlarmış. Ama ülkede...
Tamah huyu
Birisinin bir koçu vardı, boynuna ip bağlamış, tuttuğu ucundan çekerek götürüyordu otlaktan. Hırsız hissettirmeden yaklaştı arkadan, ipi kesti, koçla uzaklaştı oradan. Adam olanlardan habersiz devam ederken yoluna, gayrı ihtiyari döndü...
Rıza boyutundan bakmak
Rıza boyutundaki insanlara rastlamak pek o kadar olağan değildir. Rıza sözcüğü derin anlam içerir. Kısaca olumlu veya olumsuz kişinin yaşadığına razı olması, rıza göstererek egosunun bencil isteklerinden kurtulması denebilir. Rıza boyutuna...
Bildiğini bilmeyenler
Bilgelik kitabının yazarı, insanları genel olarak bilmediğini bilmeyen, bilmediğini bilen ve bildiğini bilmeyenler olarak üç guruba ayırır. Yazara göre;  Bilmediğini bilmeyenler emredici ve çevrelerindeki insanları aşağılayıcı bir...
Mazlumlar yalnızdır
'Saçlarım tutuştu önce gözlerim yandı, kavruldu. Bir avuç kül oluverdim. Külüm havaya savruldu.” İdlib'de 04 Nisan 2017 de insanlık nefessiz bırakıldı, yakıldı… Hiç bir gazete Arapça başlık atmayacak… Çünkü mazlumlar...
Bu mutfakta insan pişirilir
Asıl adı Yûsuf bin İzzeddîn olan Ateşbaz-ı Veli, Mevlana döneminde dergâhın baş aşçısıydı.  Sadece bir aşçı değil güzel ahlakın, terbiyenin, sevgi, saygı ve hoşgörünün de timsaliydi. Bu yüzden dünyada mezarı türbe...
Mevlevilik yolu
Doğum gününde (günümüzde) Mevlana hazretlerini anmadan geçmek olmazdı, hazır sınıfça huzuruna da gitmişken… Hz. Mevlana; önce bilginize karşı edepli olun. Sonra bilgisizlere karşı edepli olun, der. Dâhiyane bilgisine sahip çıkarak edebin...