İklil KURBAN
İklil KURBAN
Yazarın Makaleleri
HOKAND HANLIĞI
HOKAND HANLIĞI'NI doğuran düşünce:  Devlet ve bağımsızlık denilen ve birbirini tamamlayan bu kavramlar, vatan ve ulus sevgisinden doğmuş yüce duyguların, derin düşüncelerin yansıttığı bir kutsal varlığın adıdır. Bu varlık...
ÖĞRETMENİMİN EMANETİ
(Bu yazı Töre Dergisi'nin Nisan 1982 yılının, 131. Sayısında yayımlanmıştır.) Şahabettin ismini her dile alışımda, uzun yıllar önce şahit olduğum acı olaylar, daha dün olmuş gibi gözümün önünden geçer.  1951 yılının...
TÜRKÇÜLÜK NEDİR?
Türkçülük (Pantürkizm veya bilimsel Türkçülük), herkesin anlayabileceği kolay bir kavram, herkesin yapabileceği kolay bir eylem değildir. Türkçülüğün temelinde, Türklüğün cihanşümul bilimi, Türk'ün cihanşümul yazgısı yatmaktadır....
“YALTA KONFERANSI TARİHİ BİR HATA İDİ”
Bu yıl, 2017 Mayıs ayı itibarıyla İkinci Dünya Savaşı'nın bitimine 72 yıl oldu. Bu savaş vesilesiyle 20 Nisan 2017 tarihinde 'Zafer” adı verilmiş toplantıda Rusya Devlet Başkanı Putin şöyle demiş: 'Dünyadaki tarihçiler...
Anılarımda Abduveli Güli...
Anılarım, 'GERÇEKLER ve YALANLAR” başlığı altında 2007 yılında Ankara'da kitap olarak yayımlanmıştı. Benim hayatımda önemli yeri olan kader arkadaşım Abduveli Güli (Abduveli Aka) ile ilgili anılarım, 'Abduveli Aka”,...
PANTÜRKİZM veya TÜRKÇÜLÜK
İKLİL KURBAN Yabancılar biz Türkçüleri Pantürkist diye, ilkemiz Türkçülüğü ise Pantürkizm olarak adlandırmış-tanımlamışlardır. Doğrudur, bu yabancı sözcükleri bu günlerde biz de kullanıyoruz. Bilhassa bu sözcükleri düşmanlarımız...