Roza KURBAN
Roza KURBAN
Yazarın Makaleleri
Tatar Tarihindeki Kuyruklu Rus Yalanları
Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu...
Her sakallı deden değildir....
Atasözleri ve deyimlerimiz, milletin kültürünü, manevi değerlerini, milletin kendine özgü duyuşunu, düşünüşünü, hayata ve olaylara bakış açısını en iyi şekilde ortaya koyan bir hazinedir. Dilimizde, 'Her gördüğün sakallıyı...
GERİ KALMIŞLIK…
Kazan Tatarları, Türk Dünyası'nın önemli bir parçasıdır. 1552 yılından beri Rus işgali altında ezilen Kazan Tatarları bu süreç içerisinde Ruslara karşı büyük mücadele vermiş kahraman bir millettir. Yüzyıllardır devam eden Rus...
İLKELİ DURUŞ
İnsan çeşit çeşit, yer damar damar, demiştir atalarımız. Yerin her kesimi ayrı özelliklere sahip olduğu gibi, insanlar da karakter ve yaradılış bakımından birbirinden çok farklıdır. Her insan, hayatı farklı anlar ve algılar. Onun için...
ZULÜM ve DİRENİŞ
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet ve cefaya zulüm denir. Zulüm denince sizin aklınıza ilk ne gelir bilmiyorum, benim aklıma Ruslar ve Rus zulmü...
ÇOCUK AİLENİN AYNASIDIR
Her aile için çocuk önemlidir. Çocuğun önemi kelimelerle tarif edilemez. Çocuklar bir aşkın, sevginin meyvesidir. Ailedeki ilk çocuğa ilk göz ağrısı denir. Ancak ailede kaç çocuk olursa olsun anne-baba için hepsi ayrı ayrı bir değerdir....
SESSİZ KAHRAMANLAR (Hayatın içinden)
Her insanın kendine yakın gördüğü, örnek aldığı şahıslar, kendi kahramanları vardır hayatında. Kahraman kelimesi içinde derin anlamlar barındırmaktadır. Kimlere kahraman denir sorusunun yanıtı, bu sözcüğün 3 farklı anlamında saklıdır:...
MENFAAT...
Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, çıkar, yarara menfaat denir. Cihan ve insanlara paranın hâkim olduğu günümüz dünyasında insanların büyük çoğunluğu için çıkar ilişkileri ön planda yer almaktadır. Komşum bana 'merhaba”...
GÖÇ…
Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işine göç denir. Göç sadece insanlara özgü bir olay değildir. Kuş, geyik, yarasa, bazı...
MEZARSIZ KAZAN TATARLARI.
Roza KURBAN İnsanlar doğar, yaşar ve ölürler. Dünya fanidir, zamanı geldiğinde herkes hayata gözlerini kapatır. Öldükten sonra insanlar yakınları, sevenleri tarafından milletinin geleneklerine göre gömülür. Mezarın baş ucuna gömülen...
BELİRSİZLİĞİN PENÇESİNDEKİ ÇARESİZLİK… (Gördüm ve Yazdım)
15 Temmuz'u 16'sına bağlayan gece İstanbul yolculuğu için oğlumla birlikte AŞTİ' deydik. Neşeyle başlayan gecenin kâbusa döneceğinden haberimiz yoktu. Aslında daha Ankaray Metro'sundayken bir hareketlilik hissedildi. 'Askerlere...
İKİ ÖLÇ, BİR BİÇ
24 Kasım 2015 tarihinde, Türkiye hava sahasını ihlali sonucu Rus uçağının düşürülmesi ile başlayan Türkiye-Rusya krizi çözülmeye doğru gidiyor. Başlangıçta yapılan karşılıklı açıklamalar bu krizin çözülmesinin biraz...
BAŞKURT-TATAR BÜYÜKLERİ ve ANNELERİ.
Çocuğu dünyaya getiren kadına anne veya ana denir. Anneler, bizim gizli kahramanlarımız ve koruyucu meleklerimizdir. Şefkat, merhamet, sevgi gibi yüce duyguları annelerimiz sayesinde öğreniriz. Annelerimiz, hakkını asla ödeyemeyeceğimiz kutsal...
MİLLET MİKROBU…
Son günlerde yaptığım çalışmalar gereği birçok Kazan Tatar ve Başkurt Türklerinin deyim ve atasözlerini inceledim. Tatar yazar ve halkbilimci Nekıy İsenbet'in (1900–1992) 'Tatar Dilinin Deyimler Sözlüğü”ndeki 'millet mikrobu”...
ÖKSÜZ -YETİM TATAR DİLİ
Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğuna millet denir. Dil, bir milletin kültürünü oluşturan önemli unsurlardan birisidir. Dilini kaybeden milletler,...
YILIN BAŞARISI…
Bir işi istenilen biçimde bitirmeye, muvaffak olmaya; bir işte elde edilen yararlı sonuca, muvaffakiyete başarı denir. Ancak başarı sözcüğünün anlamı, kıtadan kıtaya, ülkeden ülkeye, insandan insana değişir. Siyaset, iktisat, bilim, edebiyat,...
BİR KİTAP OKUDUM…
Bir kitap okudum hayatım değişti, tabirini duymuştum. Bir kitap benim hayatımı değiştirmedi ama polislere olan görüşümü değiştirdi. Hayatta herkes kendi mesleğini yapar, öğretmen öğretmenlik, terzi terzilik, mühendis mühendislik, doktor...
AZİZ SANCAR, NOBEL ÖDÜLÜ ve DÜŞÜNDÜKLERİM…
Son günlerde en çok adını duyduğumuz isim hiç şüphesiz Aziz Sancar'dır. Kimya dalında Nobel Ödülü'nü kazandıktan sonra adı sıkça medyada duyulan Aziz Sancar'ı düne kadar yakınları dışındaki insanlar bu ismi bilmiyor,...
RUSLAR ve RUSYA KRİZİ
24 Kasım 2015 tarihinde, Rus uçağının Türkiye hava sahasını ihlali sonucu Rus uçağının düşürülmesi Rusları ve Rus siyasetini bir kez daha gündeme getirdi. İster istemez Rusların geçmiş tarihine tekrar bakmak zorunda hissettik kendimizi....
KAZAN TATARLARI: DİSTOPYADAN GERÇEĞE DOĞRU…
Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünceye ütopya denir. Distopya (anti ütopya), çoğunlukla bir toplum anlayışının antitezini tanımlamak için kullanılır. Distopik bir toplum otoriter-totaliter bir devlet modeli ya da benzer bir...
MEDYA…
Dergi, gazete, radyo, televizyon, internet sitesi gibi kitle iletişim araçları güçlü ve etkili bir propaganda aracıdır. Siyasiler, yöneticiler bunun farkındadır. Onun içindir ki, medyayı ellerinde tutmayı bir amaç haline getirerek, propaganda...
RUS TUZAĞI ve TÜRK-TATAR GERÇEĞİ
Ruslar tüm tarihleri boyunca Türklerin ezeli düşmanıdır. Onun içindir ki, Pantürkizm kelimesi ve Türk Birliği fikri Rusların korkulu rüyasıdır. Türklerin bir araya gelerek birleşmesi tek yürek, tek yumruk olarak Ruslara karşı ayaklanması...
DÜNYA TÜRKLÜĞÜNÜN MESELELERİ ve SIKINTILARI (İDİL-URAL-KIRIM TÜRKLERİ ÖRNEĞİNDE) -3-
Kırım Tatar Türkleri ve Kırım'ın Rusya'ya İlhakı Ukrayna Devlet Başkan'ı Yanukoviç'in Avrupa Birliği karşıtı tavırlarından dolayı ortaya çıkan gerilimin sonucunda Ukrayna Mecilisi Yanukoviç'i devirmiş o da ülkeyi...
DÜNYA TÜRKLÜĞÜNÜN MESELELERİ ve SIKINTILARI (İDİL-URAL-KIRIM TÜRKLERİ ÖRNEĞİNDE) -2-
2000'lı Yıllar/Putin'in Rusya'sı 2000'lı yıllarda Putin'in iktidara gelmesi, Tatarlar başta olmak üzere Rus olmayan için sonun başlangıcı olmuştur. Putin, Rusya'da tek devlet, tek millet, tek dil, tek din yaratma...