Lisans Yerleştirme Sınavı'na Ne Kadar Hazırız? 

Hepimizin bildiği üzere Türkiye’de öğrenci olmak hiç de kolay değil. Özellikle yoğun sınav maratonları öğrencilerin kâbusu olmuş durumda. Ülkemizde uygulanan bu sınavlar gerçekten öğrenciler için çok büyük bir önem taşıyor. Geleceklerinin bu sınavlara bağlı olması, öğrencileri ayrıca tedirgin ediyor ve milyonlarcası da aynı kaderi paylaşıyor. Dün gibi çalışmaya başladığınız günleri hatırlarken zaman, su gibi akıp geçti ve üniversite hayatına ilk adım olan YGS sürecini de iyi kötü atlattınız. Kimileri için hayâl kırıklığı olan bu sınav, kimileri için de iyi geçti. Bu durumda kimileri çok daha motive bir şekilde LYS çalışmalarına başlarken, kimileri de yapamayacağım duygusuna kapılmış ve boş vermiş şeklinde yaşıyor. Ben de bu yazımda, iki durumdaki öğrenci modeli için her şeyin bitmediğini ve asıl önemli olan kısmın yani LYS’nin yeni başladığını hatırlatmak istedim ve bu arada LYS’ ye ben de gireceğim… LYS’ ye çalışmak her zaman daha zordur. Güneşli günler gelir, havalar açar; Ayşe, Ahmet, Mehmet telefon açar, “Gezelim” der ve bizim ders çalışma isteğimizi bir anda silip, atar. Arkadaşlarımız bizim kötülüğümüzü düşünmüyorlar ama biz, o güneşli havalara aldanmayalım ve ders çalışmaya kaldığımız yerden başlayalım. Çünkü bu maratonda, yalnız değiliz ve güneşli günleri görmemezlikten gelen birçok arkadaşımız bile var doğrusu. Yani mesajımı anlamışsınızdır… Son olarak azminizi koruyun ve sakın olmayacağını düşünmeyin, kendinize güvenin. Çünkü üniversite sınavlarını kazanmanın iki yolu var. Birincisi bildiğiniz üzere ders çalışmak, ikincisi ise psikolojik olarak inanmak. Yani bu ikisinden biri olur diğeri olmazsa maalesef başarı da düşük gözüküyor. Bu yüzden ilk olarak fiziksel süreci yerine getirin ve yılmadan ders çalışın. Sonrasında ise olumsuz düşünceleri kafanızdan silin. Birçok öğreninin en büyük hatayı da YGS sonrasında ümitsizliğe düşüp psikolojik savaşı baştan kaybetmekle yapıyor. Size tavsiyem, sayfa sayfa ders çalışmaktan çabuk bıkıyorsanız eğer, o zaman yapacağınız şey, internete yönelmek ve o ders ile ilgili konuları vidyo şeklinde izlemektir. İnanın daha zevkli oluyor. Çünkü aynısını ben de yapıyorum inanın işe yarıyor. Bu arada inşallah LYS’de güzel bir silgi ile sınava gireriz. Şimdi sizlere LYS’nin konularını belirteceğim, 2017 LYS’ye girecek üniversite adayları için, yeni müfredat referans alınarak hazırlanan LYS konuları aşağıdaki gibidir. Elbette bu, listelenen her konunun %100 olarak çıkacağı anlamına gelmemektedir. Ama emin olun minimum %90’ından soru gelecek. 

2017 LYS MATEMATİK KONULARI 

Sayılar

Sayı Basamakları, Bölünebilme, OBEB-OKEK, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Çarpanlara Ayırma, Oran Orantı, Denklem Çözme, Kümeler, Fonksiyonlar, Permütasyon, Kombinasyon, Binom, Olasılık, İstatistik, İkinci Dereceden Denklemler, Karmaşık Sayılar, Parabol, Polinomlar, Mantık, Modüler Aritmetik, Eşitsizlikler, Logaritma, Diziler, Seriler, Limit ve Süreklilik, Türev, İntegral

2017 LYS GEOMETRİ KONULARI

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik ve Özel Üçgenler, Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar, İkizkenar ve Eşkenar Üçgen, Üçgende Alanlar, Üçgende Açıortay Bağıntıları, Üçgende Kenarortay Bağıntıları, Üçgende Eşlik ve Benzerlik, Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları, Çokgenler, Dörtgenler, Yamuk, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen – Deltoid, Dikdörtgen, Çemberde Açılar, Çemberde Uzunluk, Daire, Prizmalar, Piramitler, Küre, Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği, Vektörler-1, Doğrunun Analitiği, Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller, Uzay Geometri, Dönüşümlerle Geometri, Trigonometri, Çemberin Analitiği, Genel Konik Tanımı, Parabol, Elips, Hiperbol

2017 LYS FİZİK KONULARI

Fizik Bilimine Giriş

Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi, Tork, Ağırlık Merkezi, Basit Makineler, Madde ve Özellikleri, Sıvıların Kaldırma Kuvveti, Basınç, Isı ve Sıcaklık, Genleşme, Doğrusal Hareket, Bağıl Hareket, Dinamik, Atışlar, İş-Enerji, Dönme Hareketi, Basit Harmonik Hareket, İtme-Momentum, Kütle Çekimi -Kepler Kanunu- Büyük Patlama, Işık ve Gölge, Düzlem Ayna, Küresel Aynalar, Kırılma ve Renkler, Merceler ve Aydınlanma, Elektrostatik, Elektrik Alan- Elektriksel Potansiyel ve İş, Yüklü Parçacıkların Hareketi, Elektrik Akımı ve Devreler, Temel Dalga Bilgileri, Yay Dalgaları, Su Dalgaları, Ses ve Deprem Dalgaları, Manyetizma, Elektromanyetik İndüksüyon, Sığaçlar, Alternatik Akım ve Transformatör, Dalga Mekaniği, Elektromanyetik Dalgalar, Fotoelektrik ve Comptpn Olayı, Özel Görelilik, Atom Modelleri, Atom Altı Parçacıklar, Radyoaktivite, Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları. 

2017 LYS KİMYA KONULARI

Modern Atom Teorisi

Kimyasal Hesaplamalar, Gazlar, Sıvı Çözeltiler, Kimya ve Enerji, Tepkimelerde Hız, Kimyasal Denge, Sıvı Çözeltilerde Denge, Kimya ve Elektrik, Karbon Kimyasına Giriş, Organik Bileşikler, Hayatımızdaki Kimya

2017 LYS BİYOLOJİ KONULARI

Biyoloji Bilimi

İnorganik Bileşikler, Organik Bileşikler, Hücre, Madde Geçişleri, DNA-RNA, Protein Sentezi, Enzimler, Canlıların Sınıflandırılması, Ekoloji, Hücre Bölünmeleri, Eşeysiz-Eşeyli Üreme, İnsanda üreme ve Gelişme, Mendel Genetiği, Kan Grupları, Cinsiyete Bağlı Kalıtım, Biyoteknoloji, Evrim, Solunum, Fotosentez, Kemosentez, Sistemler, Duyu Organları

2017 LYS EDEBİYAT KONULARI

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir), Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler, Öğretici Metinler, Tarih İçinde Türk Edebiyatı, Destan Dönemi Türk Edebiyatı, İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı, Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı), Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896), Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912),  Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…),  Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler,  Cumhuriyet Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir),  Cumhuriyet Dönemi Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

2017 LYS COĞRAFYA - 1 KONULARI

Doğal Sistemler

Beşeri Sistemler, Mekansal Sentez Türkiye, Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler, Çevre ve Toplum, Ekonomik Faaliyetler

2017 LYS TARİH KONULARI

Tarih Bilimi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar, İlk Türk Devletleri, İslam Tarihi ve Uygarlığı, Türk-İslam Devletleri, Türkiye Tarihi, Beylikten Devlete (1300-1453), Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600), Arayış Yılları (17. Yüzyıl), Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl), En Uzun Yüzyıl (1800-1922), 1881’den 1919’a Mustafa Kemal, Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler, Türk İnkılabı, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk’ün Ölümü, Yüzyılın Başlarında Dünya, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş Dönemi, Yumuşama Dönemi ve Sonrası, Küreselleşen Dünya, Türkler’de Devlet Teşkilatı, Türkler’de Toplum Yapısı, Türkler’de Hukuk, Türkler’de Ekonomi, Türkler’de Eğitim, Türkler’de Sanat

2017 LYS COĞRAFYA – 2 KONULARI

Doğal Sistemler, Beşeri Sistemler, Mekansal Sentez Türkiye, Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler, Çevre ve Toplum, Ekonomik Faaliyetler

2017 LYS FELSEFE GRUBU KONULARI

Mantığa Giriş

Klasik Mantık, Mantık ve Dil, Sembolik Mantık, Psikoloji Bilimini Tanıyalım, Psikolojinin Temel Süreçleri, Öğrenme Bellek Düşünme, Ruh Sağlığının Temelleri, Sosyolojiye Giriş, Birey ve Toplum, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme ve Gelişme, Toplum ve Kültür, Toplumsal Kurumlar

Peki LYS ne zaman?

LYS-1 (Matematik): 11 Haziran 2017 – saat: 10.00 LYS-2 ( Fen Bilimleri): 17 Haziran 2017 – saat: 10.00 LYS-3 ( Edebiyat-Coğrafya ): 18 Haziran 2017 – saat: 10.00 LYS-4 ( Sosyal Bilimler ): 10 Haziran 2017 – saat: 10.00 LYS-5 ( Yabancı Dil ): 17 Haziran 2017 – saat: 10.00

Önemli Not: Adaylar , saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda da saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Lütfen herkes dikkat etsin yoksa bir yılın emeği göz göre göre çöpe gidiyor…

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.